Mielipide: Oriveden Keskustan mielestä Oriveden kaupungin pitää laatia tila- ja kiinteistöstrategia, jotta kiristyvässä taloustilanteessa osataan tehdä oikeita päätöksiä

Oriveden yhteiskoulu
Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset tuovat kiinteistöpuolelle merkittäviä yllättäviä kustannuksia. Koulun alakerran nuorisotilassa oli väkeä maaliskuussa ennen koulujen siirtymistä etäopetukseen.

Kuntamme taloustilanne on haasteellinen. Elinvoimaohjelman toimenpiteet eivät vielä kanna hedelmää, eivätkä uudet Tilastokeskuksen väestöennusteet näytä kotikuntamme osalta hyvältä – väki vanhenee ja koululaiset vähenevät. Tällä hetkellä riehuva koronaepidemia tulee asettamaan lisähaasteita Oriveden taloudelle. On odotettavissa, että tulevina vuosina kuntamme verotulot pienevät samanaikaisesti menojen kasvaessa.

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi päättäjille tuli viime viikolla pohdittavaksi Yhteiskoulun laaja remonttitarve. Tälle vuodelle tarvitaan lisämäärärahaa 1,3 miljoonaa euroa ja arvio ensi vuodelle on vähintään 0,7 miljoonaa euroa. Remontti tuli luottamushenkilöiden päätettäväksi kiireellisenä juuri ennen kesää, vaikka tutkimuksia on tehty pitkin talvea. Terveyskeskuksen taannoinen remontti opetti, että talousarvio harvoin pitää kutinsa näissä projekteissa. Tänäkin vuonna terveyskeskukseen esitetään 140 000 euron korjauksia. On todennäköistä, että vanhenevan rakennuskannan osalta näitä remontointitarpeita ilmenee tulevaisuudessa lisää.

Tilakustannukset ovat merkittävä kaupungin menoerä. Väestön vanhenemisen, palveluiden digitalisoitumisen ja työnteon muuttuvien käytänteiden myötä tilatarpeet muuttuvat ja ehkä osin myös vähenevät. Yhtenä talouden hallinnan ja sopeuttamisen keinona Oriveden kaupungissa tulee tehdä ripeällä aikataululla pitkän aikavälin tila- ja kiinteistöstrategia. Strategiassa tulee määrittää, millaisia tiloja viiden ja kymmenen vuoden päästä Orivedellä palveluiden tuottamiseen tarvitaan. Tarvetta tulee verrata nykyisiin käytössä oleviin tilojen sekä tarkastella kriittisesti niiden tarvetta, kuntoa sekä ylläpito- ja investointikustannuksia. Tulevaisuuden tilatarpeen lisäksi strategian tulee vastata kysymyksiin siitä, mitkä tilat ovat strategisesti niin tärkeitä, että kaupungin tulee ne omistaa, mistä tiloista voidaan luopua ja mitä voidaan vuokrata. Työssä tulee huomioida myös digitalisaation tarjoamat keinot tilojen tarpeeseen.

Valmis strategia ohjaisi valmistelijoita ja päätöksentekijöitä kiristyvässä taloustilanteessa miettimään jokaisen tiloja koskevan päätöksen osalta, mikä on kuntalaisten etu. Strategian lähtökohtana tuleekin olla, että kaupunki pystyy kaikissa tilanteissa tarjoamaan koululaisille ja henkilöstölle terveelliset oppimis- ja työympäristöt sekä kuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut.

Oriveden Keskusta

Anne Nousiainen, pj.

Jyrki Tuomaala, valt.ryhmän pj.

Marjo Mäkinen-Aakula, siht.

Leave a Comment