Kouluissa valmistaudutaan lähiopetukseen, lukio jatkaa etäopetuksessa lukukauden loppuun asti

Lähiopetus alkaa taas Orivedellä.
Oriveden yhteiskoulun pihalla oleiltiin välitunneilla viimeksi maaliskuun puolivälissä. Lähiopetus jatkuu jälleen ensi viikolla. Kuva: Juha Jäntti

Kouluilla tehdään nyt tiiviiseen tahtiin suunnittelua siitä, miten koulutyö voidaan aloittaa ensi viikolla kaikille turvallisella tavalla. Tärkeää on taata riittävä väljyys, jotta riski koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämiseen olisi mahdollisimman pieni.

– Jokaisella koululla selvitetään, miten tuo riittävä väljyys ja lähikontaktien välttäminen voidaan toteuttaa. Linjaamme toimintamallit keskiviikon rehtorikokouksessa, ja tiedotamme koteihin koulunkäynnin järjestelyistä viimeistään ensi viikon alussa, Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila kertoi maanantaina.

Eri vaihtoehdoista mietinnässä on ollut sekin, että koulua käytäisiin kahdessa vuorossa. Tässä tulevat kuitenkin vastaan oppilaskuljetusjärjestelyjen rajoitukset. Tämä vaihtoehto ei liene siten toteutettavissa.

– Rehtorit ovat kertoneet, että luokissa on mahdollista järjestää tarpeeksi etäisyyttä oppilaiden kesken erilaisilla tilajärjestelyillä. Ruokailuissa on katsottava, miten monta oppilasta voi mennä kerrallaan syömään. Oppitunneilla voimme hyödyntää esimerkiksi ulkona oppimista. On siis paljon arkisia keinoja, joilla voimme hoitaa tilanteen.

Juuri nyt on tärkeää tietää, miten moni koululainen osallistuu lähiopetukseen. Tämä vaikuttaa tilajärjestelyihin, koulukyyteihin ja kouluille tilattavan ruuan määrään. Etäopetusta ei järjestetä sen jälkeen, kun koulut ovat palanneet lähiopetukseen.

Jos lapsi tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, rehtori voi antaa hakemuksen perusteella luvan poissaoloon. Joitakin hakemuksia on jo tullut.

–  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa sanotaan, että hoitava lääkäri arvioi, kuuluuko lapsi oman tai läheisensä sairauden vuoksi riskiryhmään. Luotamme, että huoltajat tekevät omat ratkaisunsa lastensa varhaiskasvatukseen tai kouluun palaamisesta asiantuntijoiden ohjeistuksen perusteella.

Valtioneuvoston päätös selkeästi velvoittaa kunnat järjestämään lähiopetusta peruskoululuokilla toukokuun loppupuoliskolla. Mattila uskoo, että tuo noin kahden viikon jakso on lasten kannalta merkityksellinen.

– Lapsen ja nuoren jokainen koulupäivä on tärkeä hänen hyvinvointinsa, oppimisensa ja sosiaalisten suhteidensa kannalta. On myös tärkeää, että oppilaat pääsevät päättämään lukuvuoden yhdessä opettajan kanssa. Omien ystävien tapaaminen tuo monelle lapselle turvallisuuden tunnetta.

– Kahdessa viikossa voi tapahtua paljon oppimisenkin kannalta. Moni asia voi jäädä paremmin mieleen, kun kirjasta lukemisen sijasta luokka lähteekin vaikka lähimetsään toteuttamaan toiminnallista oppimista.

Valtioneuvoston päätös lähiopetukseen palaamisesta koskee varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta. Tredu ei enää palaa lähiopetukseen ennen kesää.

Lukion näkymiin vaikuttaa hallituksen suositus, jonka mukaan toisen asteen oppilaitokset jatkavat etäopetuksessa lukukauden loppuun. Oriveden häiriötilanteiden valmiusjohtoryhmä päätti tiistaina, että lukio pysyy etäopetuksessa lukukauden loppuun asti.

Juupajoella on väljästi tilaa

Juupajoella pohdinnat ja valmistelut ovat jo melkoisen pitkällä. Peruskoulun lähiopetusta ja varhaiskasvatusta koskeva ensimmäinen ohjeistus on olemassa, ja se on välitetty Wilman kautta koteihin ja henkilöstölle.

– Asiat ovat aika hienosti meillä näin pienessä kunnassa. Oppilasmäärä ei ole kovin suuri, ja erilaisia tiloja on käytettävissä. Korkeakoskella on tyhjiä luokkatiloja, joten voimme jakaa oppilaita melko helposti tavallista useampaan eri tilaan, hyvinvointijohtaja Anne Tuovila kertoi terveisiä alkuviikon suunnittelupalavereista.

Koulukyydit vaativat omat järjestelynsä, jotta lapset voisivat matkustaa tavallista väljemmin. Suurin osa kyydeistä hoidetaan takseilla ja muulla tilausliikenteellä. Mäntän tilausliikenteen osalta koululaisvuorot tulevat liikenteeseen kahden kouluviikon ajaksi, Paunun kanssa asiaa vielä selvitetään.

Tärkeää on selvittää, miten moni lapsi on tulossa kouluihin tai varhaiskasvatusryhmiin.

– On vanhempia, jotka haluaisivat pitää lapsen kotona, vaikka hän tai perheenjäsen ei kuuluisikaan riskiryhmään. Kotona oleva lapsi ei ole oikeutettu etäopetukseen, joten vanhempien on tällöin järjestettävä itse asianmukainen opetus kotona, Tuovila muistutti.

Yläkoulujen aineenopetuskäytäntö on valtakunnallisesti yksi erityisesti huomioitavista käytännön asioista. Saadun ohjeistuksen mukaan oppilaat pyritään pitämään yhdessä ja samassa luokkatilassa eri oppitunneilla. Opettajat vaihtavat ryhmiä liikkumalla eri tunneille luokasta toiseen.

– Yksityiskohtainen suunnittelu jatkuu meilläkin edelleen päivittäin. Odotamme myös mahdollisia lisäohjeita, sillä tähän mennessä saatu ohjeistus on monin osin vielä melko epämääräistä.

Leave a Comment