Oriveden kaupunki rikkoi hallinto-oikeuden mukaan tasa-arvolakia kaavoituspäällikön viran täytössä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on todennut, että Oriveden kaupunki on toiminut tasa-arvolain vastaisesti kaavoituspäällikön tehtävän täytössä syksyllä 2018. Hallinto-oikeus on kumonnut Oriveden kaupunginhallituksen päätöksen kaavoituksen viranhaltijoiden siirtämisestä uusiin kaavoituspäällikön ja kaavasuunnittelijan virkoihin.

Kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä lakkautettiin entiset maankäyttöinsinöörin ja maankäyttöteknikon virat. Tilalle perustettiin kaavoituspäällikön ja kaavasuunnittelijan virat.

Kaavoituspäälliköksi siirrettiin maankäyttöteknikkona toiminut Seppo Tingvall. Maankäyttöinsinöörinä työskennellyt Päivi Valkama siirrettiin kaavasuunnittelijaksi.

Päivi Valkama teki kaupunginhallituksen valintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus hylkäsi. Tämän jälkeen Valkama teki asiasta valituksen hallinto-oikeuteen.

Tehtäväsiirroista päätettiin syyskuussa 2018. Valkama irtisanoutui kaupungin palveluksesta marraskuussa 2018.

Hallinto-oikeuden mukaan kaupungin menettelyä viranhaltijoiden siirtämisessä uusiin tehtäviin on pidettävä tasa-arvolaissa tarkoitettuna kiellettynä syrjintänä. Vanhojen virkojen lakkauttaminen ja uusien perustaminen tapahtui hallinto-oikeuden mukaan asianmukaisesti.

– Hallinto-oikeus on tulkinnut tässä asiassa tasa-arvolakia melko tiukalla tavalla. Pelkkä tutkintotaso ja työkokemus eivät voi ratkaista henkilövalintaa kaavoituspäällikön virkaan. Soveltuvuuden arviointi on tässä tärkeä elementti, ja se myös vaikutti merkittävästi valintaan, mutta sen sijaan sukupuoli ei vaikuttanut kaupunginhallituksen valintapäätökseen, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto toteaa.

Päivi Valkama ei halunnut kommentoida hallinto-oikeuden päätöstä. Hän kuitenkin nostaa esille päätöskirjelmän toteamuksen: ”Jotta lain tarkoituksen toteuttaminen ei vesittyisi, vaaditaan työnantajalta syrjintäolettaman kumoamiseksi näyttö siitä, että valitun soveltuvuus tehtävään on ollut parempi kuin syrjäytetyksi väitetyn ja että se on ollut valinnan todellinen ja hyväksyttävä syy.”

Seppo Tingvall on toiminut vs. kaavoituspäällikkönä, koska valitusasia on ollut kesken. Kun nyt uuden viran perustamispäätös tulee lainvoimaiseksi, tehtävä tulee uudelleen täytettäväksi.

Leave a Comment