Mattilanpellon kaavaan tuli loppumetreillä enää pieniä säätöjä

Mattilanpellon asemakaavaehdotukseen tuli kolme lausuntoa ja yksi epävirallinen kommentti nähtävilläoloaikana helmi–maaliskuussa. Kaavaan tehtiin palautteen pohjalta pieniä muutoksia.

Elenia oy tarvitsee kaavaan paikan puistomuuntamoa varten, ja tämä on lisätty mukaan.

Pirkanmaan ely-keskus kiinnitti huomiota Ysitien melun huomioimiseen kaavan toteutuksessa tai vähintäänkin rakennusten sijoittelussa. Valtatie sijaitsee lähimmillään 350 metrin päässä kaava-alueesta.

Ely-keskus nosti esille myös sen, että kaavan mukainen rakentaminen muuttaa alueen hydrologisia olosuhteita. Maankäyttö vaikuttaa kertyvien hulevesien määrään ja laatuun.

Myös riittävän suuri tonttikoko oli mukana ely-keskuksen listalla, koska kyselyjen mukaan mahdolliset ulkopaikkakunnilta muuttajat pitävät tonttien väljyyttä tärkeänä tekijänä. Ely-keskus ei antanut varsinaista kirjallista lausuntoa kaavaehdotuksesta.

Kaupungin vastineen mukaan valtatien melu ei ole ongelma kaava-alueella. Melutason on lähellä Ysitietä korkeimmillaan alle 50 dB, mikä on ohjearvojen sisällä. Hulevesiä ei nähdä ongelmana, koska alueesta tulee väljä, ja sinne jää paljon rakentamatonta virkistysaluetta. Suurin osa tonteista on myös kooltaan melko suuria.

Kaavan katualueiden linjaukset ja rajaukset tarkentuvat hiukan palautteen perusteella. Muutokset ovat vähäisiä, eikä niillä ole vaikutusta lähiympäristöön.

Tekninen lautakunta totesi esityksen mukaisesti, että kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa enää uudelleen nähtäville. Kaava menee kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavaehdotus oli nähtävillä uudelleen maalis–huhtikuussa aiemman menettelytapavirheen vuoksi. Tällä kertaa ehdotuksesta jätettiin muistutus ja kuusi lausuntoa. Palaute ei tuonut muutoksia kaavaehdotukseen, joka myös menee kaupunginhallitukseen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?