Korona siirtää kaupungin kuljetusten kilpailutusta – nykyisten sopimusten voimassaoloa jatketaan heinäkuun loppuun 2021

Koronatilanne siirsi Oriveden kaupungin ateria- ja tavarankuljetusten,  palveluliikenteen sekä peruskoulun oppilaskuljetusten kilpailutuksen toimeenpanoa.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin ateria-, tavara- ja henkilökuljetusten hankinta laitetaan vireille ja hankinnan ennakkoilmoitus julkaistaan tänä keväänä niin, että uusi sopimuskausi alkaisi 1.8.2021. Nykyisten sopimusten voimassaoloa pyritään jatkamaan entisin ehdoin heinäkuun loppuun 2021 asti neuvotellen asiasta kuljetusyrittäjien kanssa.

Edellisellä kierroksella loppuvuodesta 2015 ateria- ja tavarankuljetuksia valittiin tarjouskilpailun perusteella hoitamaan Oritrio Oy. Palveluliikenteen hoitajaksi valittiin Tokeen Liikenne Oy.

Peruskoulun oppilaskuljetukset kilpailutettiin alueittain. Eräjärven alueella niitä hoidetaan Tokeen Liikenne Oy:n palveluliikenneautolla ja JHK Investin oppilaskuljetusautolla. JHK Invest sai hoitaakseen myös Karpinlahden alueen koululaiskuljetukset.

Pohjoisella koulunkäyntialueella Talviaisten ja Päilahden aluella palveluliikennettä on hoitanut Jokilaakson tilausliikenne Oy. Saman alueen oppilaskuljetukset sai hoidettavaksi Tokeen Liikenne Oy. Hirsilän suunnan oppilaskuljetukset annettiin T.A. Matkalla Oy:n hoidettavaksi.

Kaksi optiovuotta käytetty

Kuljetuksille sovittiin tuolloin kaksi mahdollista optiovuotta, eli sopimuksia pystyttiin kaupunginhallituksen päätöksellä kahdesti jatkamaan vuodeksi kerrallaan ilman uutta tarjouskilpailua. Nämä optiovuodet on myös käytetty, ja kuljetussopimukset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Seuraava ateria-, tavara- ja henkilöliikennekuljetuksien kilpailutus aloitettiin maaliskuun alussa suunnittelukokouksella, jossa olivat mukana myös Kuha Oy:n asiantuntijat. Tuolloin suunniteltiin kilpailutuskokonaisuuksia, määriteltiin hankintamenettelyn toteuttamisaikataulu ja sovittiin tehtäväjaosta.

Kuha Oy:ltä päätettiin hankkia kuljetuskilpailutukseen asiantuntijapalveluna tarjouspyyntöasiakirjojen laadita, hankintailmoituksen teko, tarjousten vastaanotto ja avaus, tarjousvertailut sekä hankintaesityksen ja hankintasopimuksen laadinta.

Toukokuun alussa oli tarkoitus järjestää kuljetusyrittäjille avoin markkinavuoropuhelutilaisuus. Alkukesästä piti linjata tarkemmat kilpailutuskokonaisuudet ja muun muassa palvelulinjojen reitit. Itse tarjousmenettely piti toteuttaa syys–lokakuussa, jolloin hankintapäätökset olisi voitu tehdä marraskuulla.

Sitten tuli koronaepidemia. Kuljetusyrittäjätkin elävät epävarmaa aikaa, kun normaalit koulu- ja tilauskyydit ovat pysähdyksissä ja rajoitusten takia ihmiset pysyvät kotona. Polttoaineen hintakehitystäkin on vaikea ennustaa. Niinpä kilpailutuksen järjestäminen alkuperäisellä aikataululla ei ole tarkoituksenmukaista.

Tuleva direktiivi otettu huomioon

Kuljetuskilpailutukseen liittyy myös Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin täytäntöönpano Suomessa. Tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisissa ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Direktiivin asettamat vaatimukset ovat nykytilaan nähden tiukat.

Uusia vaatimuksia pitäisi soveltaa jo elokuusta 2021 alkaviin, EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin, joihin Oriveden kuljetuksetkin kuuluvat. Soveltaminen koskee kuitenkin vain sopimuksia, joista on lähetetty tarjouskilpailukutsu tai aloitettu hankintamenettely 2. elokuuta 2021 jälkeen. Direktiivi ei siis ulotu vanhoihin sopimuksiin tai niiden optiovuosiin.

Kun asiaa on selvitelty, yksi vaihtoehto on lykätä hankintamenettelyä siten, että keväällä 2020 julkaistaan kyllä hankinnan ennakkoilmoitus, mutta varsinainen tarjouspyyntömenettely ajoitettaisiin vasta alkuvuoteen 2021 siten, että uudet sopimuskaudet alkaisivat 1.8.2021 lukien.

Kilpailutus saataisiin näin toteutettua ennen kyseisen direktiivin voimaantuloa ja sen aiheuttamia velvoittavia investointitarpeita yrittäjille, mutta toivottavasti aikaan, jolloin akuutti koronahäiriötilanne on jo ohi. Uusi sopimuskausi alkaisi 1. elokuuta 2021.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?