Ota vähennys puheeksi ajoissa

Koska kotitalousvähennyksellä halutaan suitsia pimeänä tehtävää työtä, vähennyksen saa vain työstä, josta maksetaan veroa. Työn osuus laskusta on pystyttävä osoittamaan verottajalle, joten yrityksen lähettämän laskun sisällölläkin on väliä. Tarkka ennalta sopiminen ehkäisee jälkikäteen ilmeneviä ongelmia.
Johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen neuvoo ottamaan yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, jos palvelun myyneen yrityksen toiminta hankaloittaa kotitalousvähennyksen hakemista eikä asiasta päästä muuten sopuun. Kuva: Susanna Viljanen

”Asennutin ilmalämpöpumpun. Myyjä sanoi, että asennustyöstä saa kotitalousvähennyksen. Kun yritin hakea, minulle ilmoitettiin, että yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Voinko vaatia yrittäjältä hyvitystä?”

”Tehtiin sisäkattoremontti. Kysyin etukäteen kotitalousvähennyksestä. Yrittäjä lupasi eritellyn laskun. Kun ryhdyin tekemään hakemusta, kävi ilmi, ettei yrittäjä kuulukaan ennakkoperintärekisteriin, enkä saakaan kotitalousvähennystä. Onko perustetta reklamoida, kun yrittäjä on antanut ymmärtää väärin? Verottaja kertoi, että rekisterissä olo on päättynyt viime vuonna.”

Aina välillä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon otetaan yhteyttä kotitalousvähennykseen liittyvällä asialla. KKV:n johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan yleisin ongelma on se, että firma ei kuulukaan ennakkoperintärekisteriin.

– Kuluttajariitalautakunnassa näitä ongelmia on ratkottu paljonkin. Jos yritys antaa ymmärtää, että työstä saa kotitalousvähennystä, kuluttajan on voitava siihen luottaa. Yrityksen ei ole pakko kuulua ennakkoperintärekisteriin, mutta jos se ei kerro tätä asiakkaalle, laiminlyönnistä voi seurata korvausvastuu. Yritys voi siis joutua korvaamaan asiakkaalle saamatta jääneen veroedun, Saastamoinen sanoo.

”Kesäasunnollamme tehtiin tiskipöytäremontti kesäkuussa. Pyysimme silloin hintatietoja, mutta niitä oli kuulemma vaikea arvioida etukäteen. Pyysimme laskua heti remontin valmistuttua ja sen jälkeen useasti tekstiviestein. Laskua ei vaan näy. Onko olemassa joku määräaika, jossa yrityksen pitää lähettää lasku toteutuneesta työstä? Lasku lienee pakko maksaa, vaikka se tulisi ensi vuoden puolella, jolloin emme saa täyttä kotitalousvähennystä.”

Toinen kotitalousvähennyksen hakemiseen liittyvä ongelmatilanne, jossa Kilpailu- ja kuluttajavirastoa lähestytään, on epäselvä laskutus. Kun itse työ ja laskutus tai vaikka vain pelkkä laskutus viivästyy, asiakkaalle voi tulla murheita kotitalousvähennyksen hakemisen kanssa.

Moni ajoittaa samaan kalenterivuoteen useampia pieniä töitä, jotta joutuisi maksamaan kotitalousvähennyksen omavastuun vain kertaalleen. Jos taas teettää useampia isoja remontteja, kotitalousvähennyksen enimmäismäärä saattaa täyttyä, ja töitä kannattaa jakaa eri vuosille.

– Laskutukseen liittyvät ongelmat korostuvat vuodenvaihteen lähellä tehdyissä töissä. Joskus voi käydä niin, että asiakas ei pyynnöstä huolimatta saa ajoissa laskua, jolla vähennystä voisi hakea. Silloin on tapauskohtaisesti arvioitava, mitä työn valmistumisesta ja laskuttamisesta on etukäteen sovittu, Saastamoinen sanoo.

Laskun viivästymistä yleisempi ongelma on se, että lasku on kuluttajan mielestä puutteellinen. Siinä ei ole eritelty työn osuutta, jolloin kotitalousvähennystä ei voi hakea. Tilaajalla on kuitenkin oikeus saada kirjallinen erittely siitä, miten kokonaisuuden hinta muodostuu.

– Jos laskusta ei riittävällä tavalla ilmene työn osuus ja veroetu jää sen takia saamatta, yritykselle voi syntyä vahingonkorvausvastuu.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tuli viime vuonna yli 4300 remontti- ja rakennustöihin liittyvää yhteydenottoa. Näistä vain muutamassa kymmenessä on mainittu kotitalousvähennykseen liittyviä erimielisyyksiä. Kotitalous- ja hoivapalveluista haettaviin vähennyksiin liittyviä valituksia yhteydenotoista ei löytynyt lainkaan.

– Tästä voi päätellä, että näistä ei ihan hirveästi erimielisyyksiä tule. Yritykset mielellään korostavat kotitalousvähennyksen vaikutusta markkinoinnissaan, jolloin asiat kannattaa hoitaa niin, että asiakas saa vähennyksen. Asiakkaat ovat myös itse hyvin valveutuneita, Saastamoinen toteaa.

Säästyäkseen edellä kuvatuilta murheilta asiakkaan kannattaa hyvissä ajoin varmistaa Patentti- ja rekisterihallinnon yritystietojärjestelmästä (YTJ), että remontti-, kotitalous- tai hoivapalvelua tarjoava yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. On myös hyvä sopia kirjallisesti, missä työn vaiheessa ja milloin mikäkin työvaihe laskutetaan. Yritykselle kannattaa selkeästi kertoa, minä vuonna ja miten aikoo hyödyntää kotitalousvähennystä.

Jos ongelmia sitten tulee, ensin pitää ottaa yhteyttä sopimuskumppaniin. Sen jälkeen voi pyytää neuvoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta. Virasto voi neuvotella yrityksen kanssa ongelman ratkaisemista, ja jos sekään ei auta, asian voi viedä kuluttajariitalautakuntaan.

Jutussa käytetyt lainaukset ovat tiivistettyjä otteita KKV:n asianhallintajärjestelmästä.

Leave a Comment