MAINOS

Toisen asteen yhteishaku lähestyy, tutustu nuorten kiittelemään Ylöjärven lukioon

– Valitessasi Ylöjärven lukion toisen asteen jatko-opintopaikaksesi, takaamme koko henkilökuntamme voimin, että viihdyt meillä ja että pystymme tarjoamaan sinulle monipuolisia haasteita itsesi kehittämisessä, rehtori Jarkko Tuomennoro lupaa. (Kuva: Rami Marjamäki)

Tervetuloa hyvähenkiseen ja opetuksellisesti edistykselliseen lukioon

Arvoisa 9-luokkalainen!

Sinulla on menossa mielenkiintoinen ja tärkeä valinta-aika.

Päätät keväällä peruskoulun ja tavoittelet hyviä arvosanoja, jotta pääset haluamaasi toisen asteen oppilaitokseen. Lisäksi teet päätöksen jatko-opintopaikastasi.

Ylöjärven lukio tunnetaan hyvähenkisenä ja opetuksellisesti edistyksellisenä oppilaitoksena, jossa opiskelijalle annetaan mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin opinnoissaan. Yksilöllisyys toteutuu niin opintojaksovalintojen kuin opiskelumenetelmienkin moninaisuutena.

Opiskelija on kaiken toimintamme keskiössä!

Koulumme erityisiä vahvuuksia ovat:

 • Yrittäjyyden erityislinja, jossa syvennytään yrittäjyyteen ja opiskellaan tekemällä yhteistyötä liike-elämän toimijoiden kanssa, katso lisää Yrittäjyyslinjan sivuilta. Yrittäjyyttä opitaan koulussamme tekemisen kautta. Järjestämme tapahtumia, perustamme Nuori Yrittäjä -ohjelman mukaiset yritykset ja teemme paljon vierailuita erilaisiin yrityksiin ja tapahtumiin.
 • Monipuoliset sekä opiskelijan yksilölliset lähtökohdat huomioivat opetusmenetelmät: yksilöllinen oppiminen ja tiimioppiminen. Tiimioppimisessa olemme kouluttaneet useita lukioita Suomessa.
 • Laaja opintojaksovalikoima:
 • Valittavana 60 koulukohtaista opintojaksoa
 • Kokonaiset kertaukseen liittyvät opintojaksot kirjoitettavissa aineissa
 • Lukiodiplomeita voit suorittaa liikunnassa, kuvataiteessa sekä musiikissa
 • Nykyaikaiset ja viihtyisät opiskelutilat
 • Hyvä yhteishenki, jota seuraamme lukuvuosittain kouludemokratiapäivien kyselyillä.
 • Monipuolinen kansainvälinen toiminta
 • ESR- European school network, jonka puitteissa voit tehdä yksilö- tai ryhmävaihtoja eurooppalaisiin ystävyyskouluihimme
 • Vuosittain useita vaihto-opiskelijoita
 • Opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ohjauksessa, opetuksessa ja opiskeluhuollossa
 • Opiskeluhuoltoon kuuluvat koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi, eritysopettaja ja kuraattori
 • Opiskelijakunnan aktiivinen toiminta ja vahvat vaikutusmahdollisuudet

Valitessasi Ylöjärven lukion toisen asteen jatko-opintopaikaksesi, takaamme koko henkilökuntamme voimin, että viihdyt meillä ja että pystymme tarjoamaan sinulle monipuolisia haasteita itsesi kehittämisessä!

Tervetuloa tutustumaan oma-aloitteisesti. Nähdään viimeistään elokuussa 2024!

JARKKO TUOMENNORO

Ylöjärven lukion rehtori

Hugo kertoo hyvistä lukiokokemuksistaan TikTok-videoilla

Hugo Peura jakaa hyviä kokemuksiaan Ylöjärven lukiosta TikTokissa. Hän antaa vahvan suosituksen opinahjostaan. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Suuri yleisö voi seurata Ylöjärven lukion elämää myös TikTokissa. Toisella vuosikurssilla opiskeleva Hugo Peura, 17, tekee innokkaasti videoita opinahjonsa arkisista sattumuksista, jotka hänen mielestään kuvaavat lukiossa vallitsevaa vahvaa me-henkeä ja kannustavaa opiskeluilmapiiriä. Peura on aktiivinen videoiden julkaisija, sillä hän tuottaa viikoittain vähintään yhden videon.

Peura sanoo, että TikTok-videot ovat omalla tavallaan hänen suosituksiaan esimerkiksi parhaillaan yhdeksänsillä luokilla opiskeleville nuorille, jotka miettivät toisen asteen jatko-opiskelupaikkojaan.

– Kun olin pari vuotta sitten vastaavassa tilanteessa, kuuntelin tarkalla korvalla kavereideni ja heidän isoveljien suosituksia. Yhdessä rintamassa he kannustivat minua hakeutumaan Ylöjärven lukioon. Myös Metsäkylän yhtenäiskoulun opot puhuivat kotikaupungin lukiosta hyvää.

Nyt Peura vakuuttaa, että kaikki kehut ovat konkretisoituneet hänen kaksivuotisella lukiotaipaleellaan.

– Opettajat tekevät kaikkensa, jotta jokainen opiskelija oppii ja omaksuu tarvittavat taidot ja tiedot. Opetus on korkeatasoista.

– Ilmapiiri on kannustava ja myönteinen. Nämä seikat vaikuttavat jaksamiseen ja viihtyvyyteen.

– Toisista välittäminen ja vahva yhdessä tekemisen synnyttää ystävyyssuhteita.

– Tiimioppiminen on metodi, jossa toimitaan pienessä porukassa, ylitetään perinteisiä oppiainerajoja, kannustetaan käyttämään luovuutta ja rohkaistutaan esiintymään sekä ylittämään joukkovoimalla esteitä.

Peura sanoo, että tiimijakson ansiosta hän oli valmis astumaan lukion kevätjuhlassa satapäisen yleisön eteen ja pitämään puheen.

Yleislinja on avartanut Peuran maailmankatsomusta ja yhteiskuntatietämystä. Hänen mielestään yleissivistävä lukio-opetus tekee nuorista tietävämpiä.

Peuran mielestä lukio-opiskelussa on oma vapautensa, joka mahdollistaa opiskelijalle tietynlaisen liikkumatilan.

– Vapautta ei ole ilman vastuuta. Työmäärä on kuitenkin varsin suuri. Omissa opiskeluissani tämä konkretisoitui matematiikan opinnoissa. Yläkoulun matematiikasta oli hyvin iso steppi lukion pitkään matematiikkaan.

Peura kiittelee tukiopetusta, johon opettajat aktiivisesti kannustavat.

– Tukiopetusta saa heti, kun sitä tarvitsee. Tukiopetusta antavat niin opettajat kuin opiskelijat. Systeemi on erittäin toimiva.

Kirjaton lukio ei haittaa Peuraa. Hän on luontevasti sinut läppärin kanssa.

– Ala- ja yläkoulun yhdeksän vuoden aikana opitaan käsin kirjoittaminen. Taidot ovat olemassa. Opettajat suosittelevat käyttämään lisäksi perinteisiä vihkoja. Muistiinpanot tehdään kynällä kirjoittaen.

Peura kirjoittaa ensi syksynä biologian, ja loput aineet hän kirjoittaa vuoden kuluttua keväällä.

– Mielestäni tehokkainta valmistautumista yo-kokeisiin on, että on aina kullakin kurssilla hereillä.

Peuralla on tarkka tiekartta lähitulevaisuuteen.

– Kirjoitusten jälkeen suuntaan armeijaan. Tavoitteeni on päästä Panssariprikaatiin Parolannummelle. Minua kiinnostaa erityisesti tekniikka.

– Varusmiespalveluksen jälkeen toivon saavani opiskelupaikan Tampereen yliopistosta. Mielenkiintoni kohdistuu kauppatieteisiin. Villinä korttina minulla on journalistiikka.

MATTI PULKKINEN

Sisko ja tuutorit vakuuttivat Aliisan yrittäjyyslinjan erinomaisuudesta

Aliisa Mäkinen valitsi Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan, koska hän arvostaa monipuolista tekemistä. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Aliisa Mäkinen kotiutui nopeasti Ylöjärven lukioon. Tuossa tuokiossa opiskelujensa alettua viime elokuussa hän huomasi saaneensa jo uusia ystäviä. Yrittäjyyslinjalaiset tarttuivat tomerasti työhön. Nimenomaan tekeminen on pointti, josta Mäkinen pitää erityisesti.

Siskolla ja tuutoreilla oli suuri painoarvo, kun Mäkinen vuosi sitten ratkoi yläkoulun jälkeistä opiskelupaikkaansa.

– Siskoni on käynyt Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan. Hänen kokemuksensa olivat vahvan myönteiset. Kotijoukon kannustus merkitsi paljon.

– Kun Ylöjärven lukion tuutorit vierailivat yläkoulussani, heidän esityksensä sinetöivät lopullisesti valintani. Tuutorit tiesivät, mistä he puhuivat. He ruokkivat jutuillaan minun uteliaisuuttani. Tunsin sydämessäni ”tuonne minä haluan mennä”.

Mäkinen oli katsellut ammattikouluvaihtoehtoja, mutta niistä ei löytynyt hänen juttuaan.

– Yksinomaan lukeminen ja pänttääminen eivät ole minua varten. Olen tekijätyyppi.

– Jo kuuden ensimmäisen kuukauden kokemuksella tiedän, että lukioratkaisuni oli oikea. Kaikki odotukseni ja toiveeni ovat täyttyneet. Olen jo lyhyessä ajassa omaksunut uusia taitoja. Tiimioppiminen on tehokas ja tuloksellinen tapa kehittää itseään. Työelämätaidot on perattu läpikotaisin opiskelun kestäväksi perustaksi.

– Olen saanut monta ystävää. Koko ryhmämme on hyvin samanhenkistä porukkaa.

– Koen opiskeluni täällä turvalliseksi. Siihen vaikuttaa hyvin paljon opettajien avoimuus ja läsnäolo. Opiskelijoiden ja opettajien välinen vuoropuhelu on luontevaa ja innostavaa. Opettajat kantavat opiskelijoista aitoa vastuuta. Oppiminen on yhteinen juttu.

Mäkinen ja hänen yrittäjyyslinjalaiskollegansa ovat hankkineet jo työkokemusta yrittäjyyden arjesta. He kantoivat kortensa kekoon viime vuoden loppupuolella joulupuodin pyörittämisessä. Parhaillaan heidän energiansa kohdistuu Nuoria somettaa! -tapahtumaan, joka pidetään huhtikuussa.

NY-yrityksen perustaminen siintää toisella vuosikurssilla. Mäkinen jalostaa ideaansa palveluyrityksen maailmasta käsin.

Mäkinen kohtasi kirjattoman opiskelun lukiossa.

– Aluksi olin jonkinlaisen hämmästyksen vallassa. Ajattelin, etten tällä tavalla pääse kärryille, enkä opi mitään. Aija, toistot ja kokemus tasoittivat tieni läppärikeskeiseen opiskeluun. Nyt ainakaan kirjat eivät pääse unohtumaan kotiin, kun kaikki materiaalit ovat yhdessä paikassa. Pidän hyvänä sitä, että meillä on vihot ja muistiinpanovälineet. Näin toimien myös saan harjoitusta kirjoittamisessa.

Ylöjärven lukion erityispiirteistä Mäkinen nostaa esille kansainvälisyyden. Lukion oppilailla on paljon erilaisia vaihtoehtoja käydä vaihdossa.

Mäkinen sanoo, että yrittäjyyslukiovuodet näyttävät, kallistuuko hän yrittäjäksi.

– Minulla ei ole vielä selvää toivetyötä tai lempiammattia. Nyt olen avoimin mielin kaikkea uutta kohtaan.

Yhdestä asiasta Mäkinen on sataprosenttisen varma. Lukion jälkeen hän pitää sapattia ja suuntaa armeijaan.

– Minua kiinnostaa maavoimat, ja haen aikanaan Porin prikaatiin Säkylään tai Niinisaloon. Siskonikin kävi armeijan, ja hän antoi vahvat suosituksensa.

MATTI PULKKINEN

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 20.2.–19.3.2024. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Jos Sinulla on kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä meihin:
Jarkko Tuomennoro, rehtori, 050 372 1943
Anu Tarhonen, 041 730 5877
Miia Bergman, apulaisrehtori, 050 554 2848
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi @ylojarvi.fi

MAINOS


Leave a Comment