Antti-patsas ojennettiin Oriveden yhteiskoululle ja lukiolle – ”Nuorten ääni on tärkeä saada kuuluviin”

Oriveden Sanomien päätoimittaja Jaana Ala-Lahti (oik.) ojensi Antti-patsaan Oriveden yhteiskoululle ja lukiolle. Palkinnon vastaanottivat kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila sekä lukiolaiset Akseli Onnela, Samuel Pulkkinen ja Atte Pisilä. Kuva: Heli Rahkonen

Oriveden yhteiskoulu ja lukio ovat saaneet Oriveden Sanomien Antti-patsaan. Palkinto luovutettiin yhteiskoululle ja lukiolle torstaina pidetyssä juhlatilaisuudessa.

Ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden julkaisijan Antti Lizeliuksen nimelle ja työlle omistettu Antti-patsas annetaan vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on näkyvästi edistänyt paikallislehden ja paikalliskulttuurin asiaa.

Oriveden Sanomien päätoimittaja Jaana Ala-Lahti perusteli valintaa sillä, että lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat lehden tärkeä kohderyhmä.

– Yhteistyön kautta lasten ja nuorten näkökulmat saavat palstatilaa lehdessä, hän sanoi.

Joulukuussa 2020 kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia otti Ala-Lahteen yhteyttä ja ehdotti nuorten kolumnisarjaa kansainvälisyystoiminnasta julkaistavaksi lehdessä. Ensimmäinen nuorten kirjoittama kolumni ilmestyi heti tammikuussa 2021.

Lue myös: Oriveden Yhteiskoulun kansainvälisyystoiminta – uhka vai mahdollisuus?

– Tähän mennessä kolumneja on julkaistu noin 20. Tänään iltapäivällä verkkolehdessämme on ilmestynyt viimeisin esimerkki siitä, mistä Antti-patsas tänään annetaan. Nuorten ääni on tärkeä saada kuuluviin, ja tämä on hieno esimerkki, että koulun puolelta tarjottiin tällaista yhteistyötä, Ala-Lahti totesi.

Lue myös: Hello Teenager: Berliinin taivaan alla – palattuaan takaisin Orivedelle nuoret saivat kuulla, miten merkittävän puheen he olivat muistojuhlassa pitäneet

Ala-Lahti lisäsi vielä, että Oriveden yhteiskoulussa ja lukiossa tehtävä kansainvälisyystyö on tarjonnut Oriveden Sanomille muutenkin paljon uutisoitavaa ja lukijoille mielenkiintoisia pilkahduksia siihen, millaista on tämän päivän opiskelu ja koulunkäynti, jossa kansainvälisyys on tärkeässä roolissa.

– Tunnustuksella halutaan myös rohkaista nuoria olemaan aktiivisia vaikuttajia ja tuomaan esiin omia mielipiteitään sekä olemaan mukana jutuissamme. Toivottavasti he muistaisivat sen, että he ovat meille myös arvokkaita haastateltavia.

”Osoitus, että kansainvälisyystyötä arvostetaan”

Antti-patsaan vastaanottivat Jenni Decandian puolesta kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila sekä koulun kansainvälisyystoiminnassa aktiivisesti mukana olleet opiskelijat Atte Pisilä, Akseli Onnela ja Samuel Pulkkinen.

Decandia on ollut koulujen kansainvälisyystyössä edelläkävijä paikkakunnalla, ja hän on tälläkin hetkellä Saksassa Unesco Baltic Sea Project -konferessissa yhdessä yhteiskoulun ja lukion Unesco-lähettiläiden kanssa.

Mattila kiitti palkinnosta paitsi Jenni Decandian myös koko Oriveden kaupungin puolesta.

– Tavoitteemme on, että Orivedellä lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia, oma-aloitteisia ja vastuullisia maailmankansalaisia. Jennin työ on erittäin hyvä osoitus tästä. Olen sitä mieltä, että onnellinen ja osallistuva lapsi ja nuori myös oppii parhaiten, Mattila sanoi.

Hän välitti juhlaan myös Jenni Decandian terveiset.

– Kiitos palkinnosta, olen siitä äärimmäisen kiitollinen. Se on osoitus, että koulujen kansainvälisyystyötä arvostetaan, Decandia kiitti ja jatkoi:

– Lapsen tai nuoren osallistuessa kansainvälisyystoimintaan kielitaito kehittyy, opitaan tuntemaan muita maita ja kulttuureita sekä toimimaan vieraalla kielellä. On tärkeää oppia, että eri maissa ja kulttuureissa toimitaan eri tavoin. Samalla opitaan erilaisuuden arvostamista.

Mahdollisuus annetaan kaikille halukkaille

Decandia kertoi terveisissään pitävänsä erittäin tärkeänä sitä, että koulu tarjoaa kaikille halukkaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua kansainvälisyystoimintaan.

– Erityisen tärkeä koulun on tarjota kokemuksia myös heille, jotka eivät niitä kotoa voi saada.

Decandia korosti myös, että jokainen voi valita itselleen sopivan tavan osallistua.

– Erasmus+ mahdollistaa matkustamisen toiseen maahan joko ryhmässä muiden kanssa tai yksin vaihto-opiskelijana. Aina ei kuitenkaan tarvitse matkustaa osallistuakseen kansainvälisyystoimintaan. eTwinning, verkon välityksellä toteutettava yhteistyö, sekä Orivedelle tulevien vieraiden majoittaminen ja heidän vierailuohjelmaansa osallistuminen tuovat myös arvokkaita kokemuksia.

Lue myös: Erasmus+ -akkreditointi liikuttaa entistä useampia yli rajojen – tärkeä ”jäsenkortti” kansainvälistymiseen kaikille Oriveden kouluille

Lue myös: Oriveden yhteiskoulu on yksi Suomen neljästä eTwinning-koulusta – peruste nimikkeelle on suunnitelmallinen ja vahva kansainvälisyystyö

Decandia totesi, että palkinto kannustaa myös jatkamaan kansainvälisyystyötä Orivedellä.

– Tulevaisuus on avoin, ja me voimme vaikuttaa tulevaisuuteen omalla toiminnallamme. Nuorten on tärkeä oppia vaikuttamisen taitoja koulussa. Aktiivisen roolin ottamista kouluyhteisössä ja kuntatasolla nuoret pääsevät harjoittelemaan osallistumalla kansainvälisyystoimintaan sekä tekemällä yhteistyötä paikallislehden kanssa, hän viestitti.

Valttikortista pidettävä kiinni

Paikalla olleista lukion ensimmäisen luokan opiskelijoista Samuel Pulkkinen pitää kansainvälisyystoimintaa yhtenä Oriveden isoimmista mahdollisuuksista. Hän korosti lukion tehtävää paitsi yleissivistyksen antajana myös elämään kasvattajana.

– Elämässä tarvitsee vuorovaikutustaitoja, viestintätaitoja, sosiaalisia taitoja. Miten niitä oppii? Tutustumalla uudenlaisiin ihmisiin, hän korosti.

– Kaikista tehokkain tapa on lähteä ulkomaille tutustumaan samanikäisiin, mutta eri lähtökohdista oleviin nuoriin. Tämä avaa silmiä. Ennakkoluuloja ehkäistään ja todellista tasa-arvoa edistetään, kun nuoret pääsevät tutustumaan eri taustoista ja kansallisuuksista tulevien ihmisten kanssa ja näkemään, että meillähän synkkaa. Kansainvälisyystoiminta on iso valttikortti meillä Orivedellä, ja meidän täytyy pitää siitä aina kiinni, Pulkkinen vannotti.

Oriveden Sanomien ensimmäinen Antti-patsas annettiin vuonna 1981 kunnallisneuvos Tapio Taivalaholle.

Leave a Comment