50 vuotta sitten: Myymälävarkauksien ehkäisy tehostuu Orivedellä

vanha vuosikerta, myymälävarkaudet
Oriveden liikekilta pohti myymälävarkauksien ehkäisyn tehostamista Yrjö Ahosen johdolla.

Huolestuttavasti lisääntyneiden myymälävarkauksien ja näpistysten ennalta ehkäisyn tehostamiskeinoja sekä syyllisten saattamista vastuuseen pohdittiin Oriveden Liikekillan kokouksessa. Kokouksessa päätettiin alustavasti ryhtyä entistä tehokkaampaan myymälävarkauksien torjuntaan jo alkavilla joulumarkkinoilla.

Lue lisää: Kaikki 50 vuotta sitten -jutut löytyvät Silloin ennen -sivustolta. 

Tehostetun ehkäisyn ja valvonnan keinoja ovat etsivän palkkaaminen ja listan laatiminen sekä vaihtaminen liikkeiden kesken – näpistyksiin tai myymälävarkauksiin syyllistyneistä. Lista saatetaan myös syyttäjäviranomaisten tietoon syyllisten saamiseksi vastuuseen. Myymälävarkauksien torjuntaa on jo nyt tehostettu. Myös murtohälytyslaitteita on lisätty. Myymälänäpistysten ja varkauksien torjunta ja eliminoiminen olisi tärkeätä normaalin asiakaspalvelun kannalta.

Tavaratalojen ja tavarapaljoudellaan ”houkuttelevien” avomyymälöiden ohella todettiin löystyneiden asenteiden lisänneen osaltaan näpistyksiä ja myymälävarkauksia koko maassa, myös Orivedellä. Asenteisiin olisi saatava muutos, näpistyskin pitäisi vanhan ajan malliin olla edelleen tuomittava teko. Asennemuutokseen pyritään mm. järjestämällä informaatiotilaisuus myymälävarkauksien ehkäisystä koululaitoksen, nuorisojärjestöjen ja vastaavien edustajille kohdakkoin.

Makeis- ym. vastaavat nuorison suorittamat näpistykset ovat yleisimpiä myymälävarkauksien muotoja. Aikuisten näpistykset ja varastelut ovat kuitenkin rahallisesti huomattavasti suurempia. Viime aikoina on Orivedellä lähtenyt liikkeistä kävelemään tavaraa elintarvikkeista turkkeihin ja magnetofoneista – moottorisahaan.

Juttu on julkaistu Oriveden Sanomissa 22.11.1973. Se julkaistaan uudestaan juuri sellaisena kuin se on 50 vuotta sitten lehdessä ollut. 

Leave a Comment