Vainajien siirtokuljetusten tapa perustuu lakeihin – hoivayksikössä kuolleen kuljetuksen valitsevat omaiset

Kyllikki Forsius
Kyllikki Forsius

Suomen Hautaustoimistojen Liittoon tulee usein kysymyksiä vainajien siirtokuljetusten laskutuksesta. Tässä ohje asiasta. Se perustuu seuraaviin lakeihin: Laki kuolemansyyn selvittämisestä 1.6.1973/459:4 LUKU 11§ ja 12§ sekä Asetus kuolemansyyn selvittämisestä 21.12.1973/948.

Suomessa vain lääkäri voi todeta henkilön kuolleeksi ja se on lähtökohtana kustannusten maksamiselle sekä se, missä ja miten kuolema todetaan sekä kuinka kuolemansyy selvitetään.

Vainaja kuljetetaan todettavaksi kuolleeksi

Lääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä ja sitä varten toimitetusta ruumiinkuljetuksesta aiheutuneiden kustannusten suorittamisesta vastaa sen sairaanhoitolaitoksen tai terveyskeskuksen (nykyisin hyvinvointialueen) ylläpitäjä, missä lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen on suoritettu.

Tämä tarkoittaa sitä, jos hoivayksiköstä tilataan vainajan kuljetus ja hänet viedään kuolleeksi todettavaksi lääkärin luokse, tällöin kustannuksista vastaa lääkärin virkapaikka, eivät omaiset tai kuolinpesä.

Lääkäri käy toteamassa kuoleman hoivayksikössä

Kun lääkäri on käynyt vainajan luona esimerkiksi hoivayksikössä ja todennut hänet kuolleeksi, vastaa tämän jälkeen vainajan kuljetuksen kuluista kuolinpesä tai tilaaja.

Tässä tapauksessa omaisten tulee voida valita kuljetuksen suorittava yritys itse. Eli hoivayksikön tulisi tarkastaa, voivatko he tilata kuljetuksen ja huomioida se, että he toimivat tilaajana joko omaisen valtuuttamana tai hoivayksiköllä tulee olla sopimus omaisten kanssa voidakseen tehdä tilauksen kuolemantapauksen jälkeen.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa valtio (poliisi).

Omaiset tai kuolinpesä maksavat vainajan kuljetukset vasta sen jälkeen, kun vainaja on todettu kuolleeksi.

Tilaaja on vastuussa kuljetusmaksusta. Siksi tilaajan on myös tiedettävä, kuinka voi toimia ja kuka maksuista vastaa.

Siirtokuljetuksien yhteydessä ei saa mainostaa

Liittomme jäsenliikkeet ovat sitoutuneet noudattamaan eurooppalaisia eettisiä ohjeita ja hautausalan standardia 15017 sekä kauppatapaohjettamme. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtokuljetuksien yhteydessä ei koskaan mainosteta omaa yritystä tai tarjota oman yrityksen palveluita.

Omaisille ei jaeta materiaalia eikä heille soiteta palvelujen tarjoamiseksi, vaan omaiset valitsevat heitä palvelevan hautaustoimiston ilman minkään ulkopuolisen tahon vaikutusta.

Ainoa materiaali, jota voi jakaa omaisille on Liiton ensiohje vainajan omaisille.

Kyllikki Forsius

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n kunniapuheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Tiimalasi-lehdessä

Leave a Comment