MAINOS

Kevään 2024 yhteishaku lähestyy, valitse valovoimainen Ylöjärven lukio: yrittäjyys- tai yleislinja

– Valitessasi Ylöjärven lukion toisen asteen jatko-opintopaikaksesi, takaamme koko henkilökuntamme voimin, että viihdyt meillä ja että pystymme tarjoamaan sinulle monipuolisia haasteita itsesi kehittämisessä, rehtori Jarkko Tuomennoro lupaa. (Kuva: Rami Marjamäki)

Tervetuloa hyvähenkiseen ja opetuksellisesti edistykselliseen lukioon

Arvoisa 9-luokkalainen!

Sinulla on käynnissä mielenkiintoinen ja tärkeä vuosi.

Päätät peruskoulun ja tavoittelet hyviä arvosanoja, jotta pääset haluamaasi toisen asteen oppilaitokseen. Lisäksi teet päätöksen jatko-opintopaikastasi.

Ylöjärven lukio tunnetaan hyvähenkisenä ja opetuksellisesti edistyksellisenä oppilaitoksena, jossa opiskelijalle annetaan mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin opinnoissaan. Yksilöllisyys toteutuu niin opintojaksovalintojen kuin opiskelumenetelmienkin moninaisuutena.

Opiskelija on kaiken toimintamme keskiössä!

Koulumme erityisiä vahvuuksia ovat:

 • Yrittäjyyden erityislinja, jossa syvennytään yrittäjyyteen ja opiskellaan tekemällä yhteistyötä liike-elämän toimijoiden kanssa, katso lisää Yrittäjyyslinjan sivuilta. Yrittäjyyttä opitaan koulussamme tekemisen kautta. Järjestämme tapahtumia, perustamme Nuori Yrittäjä -ohjelman mukaiset yritykset ja teemme paljon vierailuita erilaisiin yrityksiin ja tapahtumiin.
 • Monipuoliset sekä opiskelijan yksilölliset lähtökohdat huomioivat opetusmenetelmät: yksilöllinen oppiminen ja tiimioppiminen. Tiimioppimisessa olemme kouluttaneet useita lukioita Suomessa.
 • Laaja opintojaksovalikoima:
 • Valittavana 60 koulukohtaista opintojaksoa
 • Kokonaiset kertaukseen liittyvät opintojaksot kirjoitettavissa aineissa
 • Lukiodiplomeita voit suorittaa liikunnassa, kuvataiteessa sekä musiikissa
 • Nykyaikaiset ja viihtyisät opiskelutilat
 • Hyvä yhteishenki, jota seuraamme lukuvuosittain kouludemokratiapäivien kyselyillä.
 • Monipuolinen kansainvälinen toiminta
 • ESR- European school network, jonka puitteissa voit tehdä yksilö- tai ryhmävaihtoja eurooppalaisiin ystävyyskouluihimme
 • Vuosittain useita vaihto-opiskelijoita
 • Opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ohjauksessa, opetuksessa ja opiskeluhuollossa
 • Opiskeluhuoltoon kuuluvat koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, psykologi, eritysopettaja ja kuraattori
 • Opiskelijakunnan aktiivinen toiminta ja vahvat vaikutusmahdollisuudet

Valitessasi Ylöjärven lukion toisen asteen jatko-opintopaikaksesi, takaamme koko henkilökuntamme voimin, että viihdyt meillä ja että pystymme tarjoamaan sinulle monipuolisia haasteita itsesi kehittämisessä!

Tervetuloa tutustumaan oma-aloitteisesti. Nähdään viimeistään elokuussa 2024!

JARKKO TUOMENNORO

Ylöjärven lukion rehtori

Myönteiset puheet vahvistivat Veeran hakeutumista yrittäjyyslukioon

Veera Hakala ratkaisi yläkoulunsa jälkeisen opintopaikan ammattikoulun ja yrittäjyyslukion kesken. Ystävien ja tuttujen antamat suositukset olivat niin vakuuttavat, että Hakala haki Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalla. Hänen kahden vuoden kokemuksensa ovat myönteiset. (Kuva: Matti Pulkkinen)

17-vuotias Veera Hakala tunnustaa kiittävien suositusten voiman. Kun Hakala 9-luokkalaisena ratkoi yläkoulunsa jälkeistä elämää, hänen korvansa olivat erittäin virittäytyneet kuulemaan myönteisiä kokemuksia Ylöjärven lukion ainutlaatuisesta yrittäjyyslinjasta.

Nyt Hakala on käynyt kaksi vuotta yrittäjyyslukiota, ja hän on havainnut, miten hyvät jutut ovat pitäneet paikkansa.

– Minäkin vuorostani haluan suositella kotipaikkakunnan lukiota ja erityisesti sen yrittäjyyslinja kaikille yläkoululaisille, jotka ensi vuoden alkupuolella ovat ison ratkaisun edessä: mihin opiskelemaan yläkoulusta.

Hakala tunnustautuu heti kättelyssä tekijätyypiksi.

– En viihtyisi lukiossa, jossa vaan monotoonisesti päntättäisiin tietoa oppikirjoista (verkosta). Se, että yrittäjyyslinjalla tehdään paljon ja monipuolisesti asioita konkreettisesti on merkityksellinen juttu.

Hakala huomauttaa, että hänellä oli lukion rinnalla varteenotettavana vaihtoehtona myös ammattikoulu.

– Minulla on yrittäjyyslukiota takanani pian kaksi vuotta. Olen viihtynyt täällä ensimmäisestä päivästä lähtien. Yrittäjyyden konkretia on läsnä koko ajan. Opiskelut ovat kannustavan keskustelevia. Tekemisen meininki on kaikessa läsnä.

Hakala sanoo suoraan, että lukiossa on erittäin kivaa. Se kannustaa eteenpäin.

– Täällä olen tutustunut uusiin ihmisiin ja saanut heistä ystäviä. Sosiaaliset taitoni ovat kehittyneet.

Hakala elää NYT-kollegoidensa kanssa parhaillaan erittäin mielenkiintoista aikaa. Neljän lukiolaisen tiimi on perustanut oman yrityksen ja käynnistää sen toimintaa. Yritysidea kumpuaa vaatteiden kierrätyksestä.

– Olemme linjanneet, ettemme avaa verkkokauppaa. Toiminta-ajatuksemme ja -mallimme on kiehtovampi.

Hakala antaa erityiskiitoksensa lukion monipuoliselle ainetarjonnalle. Hänen sydämensä lyö erityisesti terveystiedolle, liikunnalle sekä kuvataiteelle.

– Näistä kaikista lempiaineistani on hyötyä yrittäjyyttä silmällä pitäessä. Esimerkiksi kuvataide antaa eväitä yrityksen logon ja muun viestinnän sekä esillepanon visuaaliseen ilmeeseen.

Hakala arvostaa Ylöjärven lukiossa vallitsevaa kulttuuria, jossa arvostetaan kaikkia jäseniä. Keskusteluihin aktivoidaan kaikki osalliset. Me-henki on aitoa.

– Se, etteivät opettajat käytä kovinta ääntä, on merkityksellinen asia moniarvoisessa vuoropuhelussa.

Hakala muistuttaa, että Koulutuskeskus Valo, myös Ylöjärven lukio ovat oppilasmäärältään varsin suuria opinahjoja. Isoissa oppilaitoksissa yksilö on vaarassa hukkua runsauteen.

– Yhteishenki merkitsee paljon. Se on myös turvallisuustekijä.

Hakalan mielestä kunakin vuonna aloittava yrittäjyyslinja löytää varsin nopeasti yhteisen sävelen, ja sen jäsenet ryhmäytyvät. Lisäksi eri vuosien yrittäjyyslinjalaiset kohtaavat toisiaan.

– Kun tarvitsee apua, sitä saa.

Ylöjärven lukiolaiset käyttävät talon puolesta verkkokirjoja. Hakala kertoo, että verkkokirjoihin tottuminen vaatii oman aikansa. Hän turvautuu myös perinteisiin oppikirjoihin.

MATTI PULKKINEN

Anttia kiinnostava biologia ja maantieto – yleislukion monipuolisuus kiehtoo

Antti Koivuluoman juttu on yleislukio. Ylöjärveläisnuorukainen suuntaa lukion jälkeen opiskelemaan biologiaa ja maantietoa johonkin yliopistoon. (Kuva: Matti Pulkkinen)

18-vuotias Antti Koivuluoma suosittelee yläkoulunsa päättäville koululaisille jatko-opintopaikaksi Ylöjärven lukiota. Hänellä on alkamassa loppukiri, sillä abikevät on edessä. Kevään kirjoituksiin valmistautuva abiturientti kiittelee Ylöjärven lukion yleislinjan monipuolisuutta ja tasokkuutta. Erityisesti biologiasta ja maantiedosta innostunut lukiolainen iloitsee siitä, että lukio on tarjonnut hänelle tärkeissä oppiaineissa erinomaiset opiskelumahdollisuudet.

Kun Antti Koivuluoma mietti aikanaan lukiovaihtoehtoansa, kotikaupungin lukio veti hänen arvomaailmassaan automaattisesti pisimmän tikun. Eikä nuorukaisen ole tarvinnut kertaakaan katua valintaansa. Päinvastoin.

– Kun moderni lukio sijaitsee kodin lähellä, koulussa on helppo käydä.

Koivuluoma tiedosti, että Ylöjärven lukio on maassamme toinen vaihtoehto niille, jotka haluavat yrittäjyyden erikoislukioon. Antin valinta kohdistui määrätietoisesti yleislinjaan.

Yhdestä asiasta Koivuluoma on erittäin tyytyväinen. Biologia- ja maantieto-orientoitunut opiskelija on saanut itselleen merkityksellisissä oppiaineissa kannustavaa ja korkeatasoista opetusta. Ylipäänsä hän viihtyy reaaliaineiden parissa, ja niiden opetus on hyvällä kantimella Ylöjärven lukiossa.

Koivuluoma pitää erittäin tärkeänä sitä, että lukio vastaa jokaisen opiskelijan suosikkiaineisiin.

– Kotini on metsän lähellä, joten jo pikkupoikana metsikkö puustoineen, muine kasveineen, eläimineen sekä ötököineen veti minua puoleensa. Se, että tutustuin eliöihin ja kasveihin, on johdattanut minut koulussa biologian ja maantiedon sekä kemian pariin. Myös valokuvaamisesta muodostui minulle mieluinen harrastus. Olen kuvannut muun muassa lintuja ja maisemia.

Koivuluoma kiittelee vuolaasti innostavia opettajia ja tasokasta opetusta. Erityismaininnat saavat tunnit, joilla porukalla pohditaan asioiden kaikkia eri puolia.

– Oppitunnit ovat hyvin rytmiteltyjä. Niiden sisällöt ovat hyvin mielenkiintoisesti eläviä. Oikeanlaiselle omatoimisuudelle on sijansa. Arjessa on vaihtelua, se on merkityksellistä.

Koivuluoma sanoo, että lukiovuodet ovat olleet hänelle kasvun ja kehityksen aikaa.

– Olen rohkaistunut. Tietomääräni on laajentunut valtavasti. Ympäristö on inspiroinut minua ajattelemaan asioita, pohtimaan niitä monelta kantilta. Lukio on tarjonnut ympäristön ja yhteisön ympäröivän maailman pohdiskelulle.

Koivuluoma arvostaa erityisesti sitä, että hän on oppinut ja rohkaistunut avaamaan asioita myös kriittisesti. Tämä on todentunut esimerkiksi käsiteltäessä Ukrainan sodan eri kasvoja.

– Isossa kuvassa meille tarjottavaan tietoon on suhtauduttava terveen kriittisesti. Tämä on tärkeä taito nyt ja tulevaisuudessa.

Koivuluoman tulevaisuuden suunnitelmat ovat kristallinkirkkaat. Yliopisto vetää häntäkin puoleensa. Biologian ja maantiedon nälkä vetävät niiden opiskeluun jossakin yliopistossa. Mielenkiintoisia yliopistokaupunkeja on tarjolla useampia.

Myös Koivuluoma antaa vahvat suositukset Ylöjärven lukiosta.

MAAKUNNAN MATTI

Paavo tähtää yrittäjyyslinjalta englanninkielisiin jatko-opintoihin

Paavo Halmela on kiinnostunut yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Yrittäjyyslukion jälkeen hän haluaa päästä englanninkielisiin jatko-opintoihin. (Kuva: Matti Pulkkinen)

15-vuotiaalla yrittäjyyslukiolaisella Paavo Halmelalla on selvät askelmerkit tulevaisuutensa suhteen. Hänen tähtäimessään on englanninkieliset jatko-opinnot. Nuorukaisen ensimmäiset kuukaudet kotikaupungin lukiossa ovat sujuneet hänen odotuksiensa ja toiveidensa mukaisesti.

Paavo Halmela on ollut liikuntatunnilla, jonka rutistukset ovat nostaneen hänen kasvoillensa terveen punan. Nuorukainen hymyilee, että hänen kiinnostuksensa yrittäjyyttä kohtaan on sisäsyntyistä. Vanhemmat tai suku eivät ole yrittäjyyden suuntaan erityisesti ohjanneet.

Kauraslammen koulun kasvatti oli päättänyt, että hänen kohdallaan yläkoulu jatkuu kotikaupungin lukiossa. Halmelan vaa’assa painoivat muun muassa lukion läheinen sijainti ja sen tarjoama yrittäjyyslinja.

– Haluan tehdä opiskeluissanikin sitä, mistä tykkään.

Elokuussa alkanut yrittäjyyslukiotaival on jo vastannut Halmelan ajatuksia erikoislukiosta. Hänen mielestään opetus on ajantasaista ja korkeatasoista. Yhteinen asioiden pohtiminen miellyttää häntä kovasti. Käytännön tekeminen rytmittää mielekkäällä tavalla koulupäivien sisältöjä.

– Kun opiskelusta jää myös riittävästi omaa aikaa, jaksan harrastaa. Riittävä uniaika merkitsee minulle hyvinvointia. Kun elämä on balanssissa, oppitunneilla läpikäydyt asiat painuvat muistiini.

Halmela nostaa pitkän matematiikan ja englannin itselleen tärkeiksi oppiaineiksi.

– Kun kaikkialla maailmassa käytetään englannin kieltä, se motivoi minua opiskelemaan sitä määrätietoisesti.

Halmelan kielipakissa löytyy lisäksi ruotsi.

– Arvostan hyvää kielipohjaa, jonka sain yläkoulussa.

Halmela antaa erityiskiitoksensa lukion ajassa elämiselle. Lukion arjessa otetaan huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset trendit.

– Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat monipuolisesti esillä.

– Tekoälystä puhutaan paljon, ja sen käyttäminen on yleistymässä.

Halmelan mielestä niin ilmastonmuutoksen kuin tekoälyn pohtiminen ovat tuiki välttämättömiä asioita.

– Olen tutustunut mielenkiinnostani tekoälyyn ja vertaillut niiden toimintaa keskenään. On herättävää huomata, miten eri tekoälyt vastaavat kovinkin eri tavalla samoihin kysymyksiin. Olen huomannut jo monta kertaa, etteivät tekoälyjen tuottamat tekstit ole täysin totta. Niissä vilisee pahojakin virheitä. Pidän välttämättömänä tekoälyyn tutustumista, mutta siihen on suhtauduttava kriittisesti.

Kun Halmela on käynyt lukion, hänen unelmanaan on aloittaa opiskelut englannin kielellä esimerkiksi kauppatieteiden parissa. Siitä eteenpäin jatkosuunnitelmat ovat vielä avoimia.

– Uskon, että yrittäjyyslinja antaa minulle vahvat eväät tulevaisuuttani varten. Elämäntyöni voi olla yrittäminen, mutta yhtä hyvin se voi olla jotakin muutakin.

MATTI PULKKINEN

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 20.2.–19.3.2024. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Jos Sinulla on kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä meihin:
Jarkko Tuomennoro, rehtori, 050 372 1943
Anu Tarhonen, 041 730 5877
Miia Bergman, apulaisrehtori, 050 554 2848
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi @ylojarvi.fi

MAINOS


Leave a Comment