Sähköauto onnettomuudessa – Jännite tuo riskinsä, mutta älä emmi auttaa

Apua hälytettäessä hätäkeskukseen on syytä kertoa, että kolaroinut auto on sähkö- tai hybridiauto, mikäli asia on tiedossa. Sähköauton tunnistaa muun muassa pakoputkettomuudesta. Kuva: Teppo Vesalainen, Autoliitto

Tieliikennelain 7. pykälän mukaan tienkäyttäjän on jäätävä liikenneonnettomuuspaikalle ja kykynsä mukaan avustettava loukkaantuneita sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta. Lain velvoittaman maallikkopelastajan kannalta on hyvä uutinen, että todennäköisyys sille, että kolaroidun sähköauton ajoakuista pääsisi virtaa koriin aiheuttamaan vakavaa sähköiskua, on todella pieni. Esimerkiksi turvatyynyn laukeaminen laukaisee automaattisesti turvakytkimen, joka irrottaa ajoakuston auton muista järjestelmistä.

– Tietysti aina on mahdollista, että kolarissa auto ja akusto vaurioituvat niin pahasti, etteivät turvajärjestelmät toimi suunnitellusti, mutta se on kyllä varsin harvinaista. Sähköiskun pelossa ei pidä jättää lakiin kirjoitettua avustamisvelvollisuutta hoitamatta, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kannustaa.

Akkupalo tuottaa myrkyllistä kaasua

Mikäli sähköauto syttyy palamaan, pitää akkupalosta aiheutuvien, erittäin myrkyllisten kaasujen hengittämistä välttää. Onnettomuuden uhrit tulisi saada palavasta autosta riittävän kauas, jotta hekään eivät altistu savulle.

– Akkupaloa on ihan turhaa yrittää sammuttaa autosta mahdollisesti löytyvällä jauhesammuttimella vaan se vaatii aina palokunnan erikoiskaluston, Vesalainen opastaa.

Käyttöohjekirjassa annetaan ohjeita myös onnettomuustilanteiden varalle. Kirjaan jo ennen onnettomuutta perehtynyt onnettomuusauton kuljettaja voi neuvoa maallikkoauttajaa, jos kykenee. Kuva: Teppo Vesalainen, Autoliitto

Kerro hätäkeskukselle sähköautosta

Kolaripaikalle pysähtyvälle auttajalle riittää muutakin tehtävää kuin sähköauton korin hipelöinti.

– Ihan ensimmäiseksi pitää varmistaa oma turvallisuus esimerkiksi pukeutumalla heijastinliiviin, Vesalainen huomauttaa.

Seuraavaksi on syytä estää lisäonnettomuudet varoittamalla muuta liikennettä hätävilkuin, seisontavaloin ja varoituskolmioin.

– Apua hälytettäessä hätäkeskukseen on syytä kertoa, että kolaroinut auto on sähkö- tai hybridiauto, mikäli asia on tiedossa. Tärkeää on myös selvittää loukkaantuneiden määrä, jotta paikalle osataan lähettää tarvittavat resurssit, Vesalainen jatkaa.

Onnettomuusajoneuvon osalta pitää aina selvittää, onko se vielä käynnissä. Sähkö- ja hybridiautojen kohdalla tämä selviää katsomalla, näkyykö mittaristossa vihreää ”READY”-valoa. Sähkö- tai hybridiauto tulisi sammuttaa aivan kuten polttomoottoriautojenkin kohdalla neuvotaan onnettomuustilanteessa toimimaan.

– Sähköauto sammutetaan pääsääntöisesti käynnistysnapista painamalla. Nappi sijaitsee usein ratin oikealla puolella tai keskikonsolissa. Nappia tavoiteltaessa on tärkeää muistaa, että milloinkaan ei saa mennä turvatyynyn laukeamisalueelle eli esimerkiksi ohjauspyörän ja loukkaantuneen kuljettajan väliin, Vesalainen muistuttaa.

Monessa autossa sammuttamisen jälkeen sähköinen seisontajarru menee automaattisesti päälle. Mikäli näin ei tapahdu, pitäisi myös seisontajarru pyrkiä kytkemään.

– Virta-avain tulee viedä yli 30 metrin päähän autosta. Auton sammuttamisella, seisontajarrulla ja avaimen poistamisella autosta pyritään siihen, ettei auto lähde liikkeelle, jos esimerkiksi kuljettajan paikalla oleva uhri vahingossa osuu polkimiin, Vesalainen opastaa.

Heijastinliivit kannattaa säilyttää auton ovilokeroissa, joista ne ovat tarvittaessa nopeasti saatavilla jo ennen autosta poistumista. Kuva: Teppo Vesalainen, Autoliitto

Leave a Comment