Mihin jäi ysitie? – kirjoittaja toteaa, että ysitie jätettiin härskisti ilman lisäpanostuksia hallituksen budjettiriihessä

Valtatiejakso välillä Tampere-Orivesi on liikennemääriltään päätieverkon vilkkaimpia osuuksia ja liikenneturvallisuudeltaan keskimääräistä heikompi. Tampereen päässä on Suomen vilkkain kaksikaistatie.

On surullista, miten ysitie jäi Orpon hallituksen budjettiriihessä vaille lisäpanostuksia, vaikka se on todettu Pirkanmaan vaarallisimmaksi tieosuudeksi. Hanke on mainittu myös valtakunnallisen liikennesuunnitelman kärjessä. Tämän Orpo ja liikenneministeri Lulu Ranne sivuuttivat härskisti.

Liikenneturvallisuus on ysitien parantamisen tärkein syy. Vaarallisista ohituksista ja tukkoisista risteyksistä on päästävä sujuvaan arkeen ja työssäkäynnin helppouteen. Tällä hetkellä tiellä on ruuhkia aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Ysitie on yksi maamme pääteitä, ja sille on asetettu korkeat laatutavoitteet. Tie on myös osa EU:n liikennepolitiikassa strategisesti merkittäväksi katsottua kansainvälistä TEN-T-tieverkkoa. Valtatie 9 muodostaa maan tärkeimmän poikittaisyhteyden Länsi- ja Itä-Suomen välillä.

Liikenteen järjestämisellä on suuri vaikutus elinkeinoelämään. Pirkanmaata halkovan valtatien kunnolla ei ole vaikutusta vain maakuntamme yrityksiin vaan koko maahan.

Tämänhetkinen tilanne estää tehokkaan kaavoituksen ja maankäytön kehittämisen. Valtatien yhteyteen on mahdollista kaavoittaa alueita teollisuudelle ja palveluille. Lisäksi alueiden kehittäminen tarjoaa keinoja matkailun ja vapaa-ajan yritysten lisäämiselle.

Jouni Ovaska

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja (kesk.)

Pro Ysitie-kansanedustajaverkoston jäsen

Leave a Comment