Autotiet kuntoon suurten ratahankkeiden sijasta

Suuret ratahankkeet eivät ole nykyisellä rahoituspohjalla kannatettavia. Tunnin juna ja Suomi-rata pitäisi unohtaa, ja keskittyminen suunnata koko Suomen ja Pirkanmaan perusväylien kehittämiseen.
Valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön selvitys on osoittanut, että suuret raideliikennehankkeet eivät ole taloudellisesti kannattavia. Hankkeet eivät siis maksaisi itseään takaisin.
Veronmaksajien pussista hankkeisiin laitettaisiin miljardeja. Kun nykyinen taloudellinen tilanne on jo valmiiksi haastava, kysyn, olisiko näille miljardeille oleellisempia sijoituskohteita? Minuutin matka-ajan säästö Tampere-Helsinki-välillä maksaisi noin 330 miljoonaa euroa minuutilta.

Prioriteetit ovat puolueilla erilaisia. Keskusta on ainoa puolue, joka julkisesti on vastustanut järjettömiä ratahankkeita yhtenä joukkona. Valitsen itse hankkeiden sijasta perusväylästön kunnostamisen. Myös muiden teiden ylläpidon on oltava korkealla prioriteettilistalla tulevalla hallituskaudella, sillä korjausvelka on kasvanut suureksi.

Junaliikenteen kehittämistä on perusteltu myös ilmastovaikutuksilla, sillä junalla matkustaminen on energiatehokas ja vähäpäästöinen liikennemuoto. Näitä suurratahankkeita ei kuitenkaan voida perustella ilmastovaikutuksilla eikä varsinkaan ympäristövaikutuksilla. Miljardihankkeiden ilmastovaikutukset ovat negatiivisia, ja päästöjen laskennallinen takaisinmaksuaika on liian pitkä.

Suurratahankkeiden on myös kerrottu pitävän huolta alueellisuudesta. Ne kuitenkin keskittyvät ainoastaan eteläiseen Suomeen ja sen suurimpiin kaupunkeihin. Suomi-rata ei tue koko Pirkanmaan kehitystä, vaan ainoastaan suuria kasvukeskuksia. Suurnopeusrata tuhoaisi koko esimerkiksi Hämeen ja eteläisen Pirkanmaan, esimerkiksi Lempäälän elinvoimaa.

Oleellisinta on laittaa nykyinen rata- ja tieverkosto kuntoon. Suomen tiestön korjausvelkaa on yli 1,5 miljardia euroa, ja korjausvelka jatkaa kasvuaan. Miljardien ratahankkeita ei siis voida perustella ilmastovaikutuksilla, taloudella eikä edes alueellisuudella. Laitetaan nykyinen päärata ja tieverkosto kuntoon, ja pidetään koko Pirkanmaasta sekä Suomesta huolta.

Aleksi Sandroos, kesk.

eduskuntavaaliehdokas, nro 40

Leave a Comment