Maaseudun tulevaisuus on tässä ja nyt! – eduskuntavaaliehdokas muistuttaa, että elävä maaseutu on tärkeä myös kaupunkilaisille

Pandemia ja Ukrainan sota ovat osoittaneet meille, kuinka haavoittuva nyky-yhteiskuntamme on. Sähkön ja ruuantuotannon hajauttaminen koko maahan mahdollistaa kuitenkin selviämisen tulevaisuuden kriiseistä ja samalla säilyttää elävän maaseudun.

Elämistä maaseudulla tulee tukea parantamalla yrittämismahdollisuuksia, muun muassa luopumalla yritystoiminnan kiinteistöverotuksesta, purkamalla byrokratiaa ja helpottamalla sukupolvenvaihdoksia. Biokaasuntuotantoa kehittämällä voimme luoda alueellisia energiaekosysteemejä turvaamaan maaseudun energia- ja lannoitetarpeita.

Ruokaketjun tulonjako on saatava nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Myös julkisia hankintakriteerejä laadittaessa tulee varmistaa, että pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin.

Metsät ovat tärkeä leipäpuu omistajilleen ja lisäksi ne antavat virkistystä luonnossa liikkujille, mutta niiden suojelun tulee aina olla vapaaehtoista. Lunastuslakia on uudistettava vastaamaan nykyaikaa ja maan hinnan on oltava realistinen muun muassa sähkönsiirtoverkkojen alle jäävän metsän osalta.

Kannatan lämpimästi autoilun verotuksen vaihtoehtoja, jotka perustuvat joukkoliikenteen saatavuuteen ja palveluiden etäisyyteen. Liikkuminen on jokaisen oikeus ja maaseudulla ei ole juuri muuta julkista liikennettä kuin koululaisvuorot. Fossiilitaloudesta irtauduttaessa on autoilun säilyttävä maaseudulla kohtuullisen hintaisena, vaikka kaikilla ei ole varaa siirtyä pois polttomoottoriautoista.

Elävä maaseutu on tärkeä myös kaupunkilaisille. Mikäli maaseudulta loppuvat asukkaat, häviävät samalla palvelut, joita myös kausiasukkaat tarvitsevat. Mökkitien kunto, vaikka talvinen auraus, lähikaupat ja terveyspalvelut ovat tarpeellisia myös kausiasukkaille ja etätyöntekijöille. Harva tulee ajatelleeksi, että moni pieni kunta kaksinkertaistaa väkilukunsa kesäksi.

Nykyinen etätyötrendi mahdollistaa maalla asumisen. Sitä edesauttaa myös uudenlaisten energiaomavaraisten asumismallien kehittyminen. Maaseudulla pärjää halutessaan vähemmällä. Ruokaa saa omasta ryytimaasta, raitis ulkoilma ja lähiluonto sekä mahdollisuus pitää eläimiä lisäävät elämäniloa, vapaudentunnetta ja terveyttä.

Tervetuloa maaseudulle – elämän perusasioiden äärelle!

Marjo Mäkinen-Aakula

Kansanedustajaehdokas (kesk.)

Orivesi

Leave a Comment