Lukijan mielipide: On aika vaikuttaa tulevaisuuteen

Pirkanmaan alueelle valitaan 23.1.2022 aluevaltuusto. Pirkanmaan alueesta muodostetaan hyvinvointialue ja kuntien päätösvalta siirtyy monissa asioissa aluevaltuustolle, tai sen perustamille toimielimille. Alue pitää sisällään 23 kuntaa.

Hyvinvointialueilla päätetään monista ikäihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Näitä ovat muun muassa palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, hoitoon pääsy sekä elämänhallinnan tukeminen palveluohjausta vahvistamalla. Alueella on turvattava nämä palvelut yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta.

Eläkeläisten tulee vaikuttaa siihen, että aluevaltuustoihin valitaan sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat ikäihmisten tarpeet ja haluavat kehittää ikäystävällistä hyvinvointialuetta.

Pirkanmaan alueella on palveluiden rakenteet muodostettava sellaisiksi, että ne ovat kaikkien saavutettavissa mahdollisimman helposti. Ikääntyminen tai digitalisoituminen ei saa estää hoitoon pääsyä. Tärkeätä on turvata lähipalvelut ja toimivat liikenneyhteydet palveluksien piiriin.

Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan aluejärjestö näkee tärkeänä sen, että ikääntyneet osallistuvat aluevaaleihin ja panoksellaan vaikuttavat siihen, että Pirkanmaalla on hyvä elää ja vanheta.

Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan aluejärjestön syyskokous

Erkki Moisio

Leave a Comment