Tavoitteena kuntalaisten kaupunki ja hyvä elämä kaikille

Voisimmeko luoda uudenlaisia toimintamalleja varhaiskasvatukseen ja koulutukseen? Esimerkiksi Hirsilän ja Karpinlahden koulujen kunnostaminen yhteistyössä niiden alueella asuvien ihmisten ja yritysten kanssa. Koulurakennusten tulee olla turvallisia terveydelle.

Koulukiusaamiseen todellinen nollatoleranssi, varhainen puuttuminen ongelmiin, riittävästi tukea ja henkilökuntaa kouluihin ja opettajien jaksamiseen panostettava. Riittävän pienet opetusryhmät, ja riittävästi koulu- ja koulunkäyntiavustajia. Pienryhmät erityistarpeen lapsille ammattiosaajineen, jotta kaikilla onnistuu oppiminen. Myös päivähoitoon pieniäkin yksiköitä ja perhepäivähoitajia.

Päiväkoteihin ja kouluihin kiertäviä eri kielten opettajia; useita kieliä. Siten voitaisiin houkutella lapsiperheitä. Se lisäisi kiinnostavuutta useammalle kielivalinnalle myös Yhteiskoulussa ja lukiossa ja sitä kautta opiskelijoille parempia työnsaantimahdollisuuksia kansainvälistä toimintaa harjoittaviin yrityksiin. Toisen asteen ammatillinen ja lukiokoulutus on turvattava Orivedellä.

Sosiaali-, terveys- ja hoivapalvelut: Varhainen puuttuminen, perheiden tukeminen ja riittävä henkilökunta tarvitaan hyvään elämään. Kaupungin on valvottava sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen lähipalveluina; riittävästi henkilökuntaa myös ennaltaehkäisevään sosiaali- ja terveydenhoitoon.

Omalle kylälle toiveina terveyspalvelujen palauttaminen, Eräjärven kevyenliikenteen väylä ja Eräjärven uimalan kunnostus ja tulevaisuudessa pyörätie Eräjärveltä Orivedelle.

Elinvoiman edistäminen, kuntasuunnitteluun ja strategian luomiseen koko kaupunki mukaan: yhteisöt, yritykset, yhdistykset, alueen aktiiviset toimijat.

Tarvitsemme kestävää kehittämistä ja verkostoitumista. Orivesi kaipaa johtamiskulttuurin parantamista ja uudistamista, ja henkilökunnan osaaminen on otettava mukaan siihen. Eri sektoreiden yhteistyötä on lisättävä. Sillä saadaan kokonaisvaltaista ja edullisempaa suunnittelua.

Kestävään kehittämiseen kuuluu, että kaupungin kiinteistöjen kunnosta tulee pitää huolta ja puurakentamista tulisi lisätä. Asemanseudun kehittäminen on merkittävä asia. Kaupunkiimme pitäisi suunnitella myös uudenlaisia asuinalueita, esimerkiksi yhteisöllinen ja energiaomavarainen alue.

Päätöksenteossa valmistelu tulisi olla avoimempaa ja osallistavaa, olisi selvitettävä useampia vaihtoehtoja olisi kuultava asianomaisia sekä arvioitava lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset kaiken ikäisiin ihmisiin, luontoon ja ympäristöön. Lapsiin, nuoriin, kulttuuriin ja kylien elinvoiman edistämiseen on panostettava lisää. Eläkeläisten merkittävä panos kaupunkimme sosiaalisen pääoman lisääjänä on tunnistettava, ja sitä on arvostettava.

Kaupunkimarkkinointityötä on jatkettava ja monipuolistettava, yhteistyössa kylien ja muiden toimijoiden kanssa. Ysitien hyödyntäminen yritysrakentamiseen ja kattava valokuitu kyliin edistävät elinvoimaamme sekä asukkaiden ja yritysten sijoittumista kaupunkiimme.

Tavoitteenani on, että tekisimme Orivedestä kuntalaisten kaupungin, missä toteuttaisimme uusia, kestäviä toimintamalleja eli aidon yhteisöllisyyden rakentaminen, muistaen, että kaupunkiorganisaatio on olemassa kuntalaisia varten, palvelujen järjestämiseksi kuntalaisille tasavertaisesti.

Kulttuuri edistää tutkitusti tasapainoista kasvuamme, terveyttämme ja hyvinvointiamme, siksi siihen pitäisi panostaa lisää. Liikuntaan on satsattu hienosti, nyt on kulttuurin vuoro. Kulttuuritarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia tulisi lisätä. Tämä sisältää myös nuorisotoimen monipuolistamisen. Esimerkiksi kansalaisopiston piireiltä, jotka tuottavat edullisesti kulttuuritarjontaa kuntalaisille ja matkailijoille, pitäisi poistaa kurssimaksut. Ne ovat monelle este osallistua. On eri aisa saada kurssista hyötyä vain itselleen, kuin tarjota tuote edulliseksi kulttuurituotteeksi Oriveden kaupungille.

Olen eläkkeellä oleva 65-vuotias suuhygienisti, perheeseeni kuuluu puoliso ja kissa, meillä on neljä lasta, seitsemän (nuorin 3 vuotta, vanhin 24 vuotta) lastenlasta ja yksi lapsenlapsenlapsi

Olen kaupunginvaltuuston varajäsen, kulttuuri- ja kylätoiminta-aktiivi. Minulla on pitkä kokemus niin valtuustossa kuin kaupunginhallituksessakin.

Anne Kahelin

kuntavaaliehdokas (vas.)

Leave a Comment