Viisi kysymystä: Sosialidemokraatit uskoo vetovoiman kasvavan perusasioista huolta pitämällä

Oriveden sosialidemokraatit uskoo, että paikkakunnan vetovoima on monen tekijän summa. Yksi osatekijä on hyvät vapaa-ajan palvelut. Kuva: Juha Jäntti

Oriveden Sanomat on lähettänyt kaikille Orivedellä ja Juupajoella kuntavaaleihin ehdokkaita asettaneille puolueille viisi kysymystä, joihin vastauksia on pyydetty puolueen näkökulmasta.

Kysymykset lähetettiin sähköpostitse ensisijaisesti paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Kaikille puolueille esitettiin samat kysymykset. Osa kysymyksistä on kuntalaisten ehdottamia.

Oriveden sosialidemokraateista kysymyksiin vastasi kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Kallio.

1. Miten houkutellaan asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja Orivedelle?

Vetovoima on monien tekijöiden summa. Muun muassa asumisvaihtoehdot, kulkuyhteydet, kaavoitus, tonttitarjonta, ympäristön viihtyisyys ja palvelutarjonta. Näitä perusasioita tulee pitkäjänteisesti ja ja tulevaisuuteen katsoen  parantaa.

Lyhyellä aikavälillä markkinoinnin lisääminen ja tehostaminen. Onko muuttoa suunnittelevalla  tiedossa esimerkiksi monipuoliset vapaa-ajan palvelumme?

2. Soten siirtyessä maakuntaan, kunnan keskeisin tehtävä on hyvinvoinnin edistäminen ja turvaaminen. Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä huomioon otettavia asioita hyvinvoinnin edistämisessä pienessä kunnassa?

Ennaltaehkäisevä toiminta tulee yhä tärkeämmäksi. Pienessä yhteisössä mahdolliset epäkohdat ja ongelmat on helpompi havaita. Elämänlaatupalvelujen tarjonta eri ikä- ja harrasteryhmille tulee vaatimaan lisää panostuksia.

3. Pessimistinen Puolanka on jo käsite. Ehdota keinoja, jolla Optimistinen Orivesi saadaan yhtä suureen tietoisuuteen.

Erilaisia slogan-ehdotuksia on ollut vuosien mittaan useita esillä. Ei näillä iskulauseilla uutta rakenneta. Tärkeää on, että asukkaille ja  muuttoa miettiville muodostuu käsitys ja tietoisuus kaupungista, jossa ”homma toimii”.

4. Puolueesi valtuustoryhmä saa käyttöönsä 100 000 euroa, jonka se saa käyttää haluamaansa asiaan Orivedellä. Miten sen käyttäisitte?

Hyviä kohteita olisi tietysti lukuisia. Julkisessa keskustelussa mainitaan usein kolmas sektori, jonka panostusta yhteiseen hyvinvointiin pidetään tärkeänä.

Käytännön toimissa kuitenkin esimerkiksi liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen yhdistysten toiminnallinen tai taloudellinen tukeminen on viime vuosina pysynyt alhaisella tasolla. Kädenojennus lukemattomille tärkeää vapaaehtoistyötä tekeville olisi paikallaan.

5. Puolueesi kuntavaalislogan on Pidetään huolta Orivedestä, Orivesi pitää huolta sinusta. Kerro, mitä slogan konkreettisesti tarkoittaa Oriveden kannalta.

Kun Oriveden kaupungin  taloudelliset ja tominnalliset puitteet ovat kunnossa, voidaan palvelulupaus tehdä myös kuntalaiselle (sinulle). Tarkka taloudenpito ja tulevaisuuden huomioiva päätöksenteko ovat kaiken kunnallisen toiminnan perusedellytyksiä.

Leave a Comment