Lietemonopoli kumottava

Marinin hallitus on vaivihkaa ajamassa viemäriverkoston ulkopuolella asuville ikävän yllätyksen. Esitys uudesta jätelaista ohjaa vielä aiempaakin selkeämmin lietekuljetuksen kunnan eli jätehuoltofirman kilpailuttamaksi monopolitoiminnaksi.

Kaivojen tyhjennystä on kokeiltu kunnan eli käytännössä jätehuoltoyhtiön järjestämänä. Miksi kokemuksia ei ole huomioitu laissa? Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta toimiva, Tampereen ja Pirkanmaan alueelle monopolin saanut osakeyhtiö ei ole kyennyt huomioimaan paikallisia ongelmia.

Monopolijärjestelmä on odotetusti nostanut hintoja ja heikentänyt palvelua. Lähes 50 paikallista yrittäjää on joutunut lähtemään alalta. Myös monen maanviljelijän sivuelinkeinoista kaivojen tyhjennys ja lietekuljetus poistui, samoin lietteiden sisältämien ravinteiden tehokas hyötykäyttö.

Asukas ainoana pystyy ennakoimaan tyhjennystarpeen. Kiinteistönhaltijan järjestämä tyhjennys on mahdollista tilata huomioiden paikalliset olosuhteet, kuten teiden kunto. Sen saa asukkaalle sopivana ajankohtana. Kuljetusyrittäjän vaihtaminen on mahdollista, mikäli hinta tai palvelu ei tyydytä. Kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmä ylläpitää tervettä kilpailua.

Uusi jätelaki ei huomioi lainkaan ongelmia. Päinvastoin. Kunnan eli käytännössä jätehuoltoyhtiön järjestämä monopolijärjestelmä ei välttämättä tarjoa kuljetusta kattavasti ja luotettavasti eikä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Vaatimusten kirjaaminen lakiin ei riitä, mikäli kuljetusjärjestelmiä ei tarkastella tasavertaisina.

Ehdotettua jätelakia pitää muuttaa. Sekä vapaaseen yrittämiseen perustuva sopimusperusteinen kiinteistöhaltijan malli että kunnan eli jätehuoltoyhtiön järjestämä yhden monopoliaseman saavuttaneen yhtiön kuljetusjärjestelmä on asetettava samalle viivalle. Näistä pitää voida peruskunnissa valita se, joka paikallisesti täyttää paremmin lain vaatimukset.

Kuntavaaleissa puolueiden ja ehdokkaiden pitää linjata kantansa asiaan.

Aarne Raevaara

Tampereen kaupunginvaltuutettu (ps)

Tampereen alueellisen jätehuoltojaoston jäsen 2013–2017

Leave a Comment