Valoa Ysitien varrella?

Pitkällinen vääntö Tampereen ja Oriveden välisen Ysitie-osuuden kuntoon saattamiseksi tuottaa tuloksia pienin askelin. Yksi sellainen on nyt meneillään oleva uuden nelikaistajakson rakentaminen Orituvan ja Yliskyläntien risteyksen välille.

Kyseessä on pieni osaratkaisu kokonaisuudessa, jolla pitäisi lopulta saada tieosuus turvalliseksi ja sujuvaksi edelleen kasvavia ajoneuvomääriä varten.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12 on valmistunut, ja se siirtyy toteutusvaiheeseen. Suunnitelma ottaa kantaa koko maan liikennejärjestelmien kehittämiseen vuoteen 2032 asti. Ysitie kuuluu suunnitelmassa valtakunnan pääväyläverkostoon, jonka odotetaan olevan asianmukaisessa kunnossa siihen kuuluvien valtateiden keskeiseen merkitykseen nähden.

Pian on aihetta odottaa, että Ysitien osalta saadaan valaistusta tulevien vuosien parannusnäkymiin. Suunnitelmien taakse on saatava tukevasti rahoitusta. Tampereen ja Oriveden välillä tämä tarkoittaisi parhaana vaihtoehtona sitä, että koko osuus rakennetaan kerralla nelikaistaiseksi.

Pirkanmaan ely-keskus tekee parhaansa sen turvaamiseksi, että uudistusten eteneminen ei jää ainakaan suunnitelmien puutteesta kiinni. Tiesuunnitelma Tampereen suunnasta Käpykankaalle on jo valmis. Nyt on alkamassa suunnittelutyö Käpykankaan ja Oriveden väliselle osuudelle, ja valmista lienee tältä osin kahden vuoden sisällä.

Leave a Comment