Nuorten ilmastohuolista ja luonnon monimuotoisuudesta

Portugalilaisnuoret valittivat EU:n ihmisoikeustuomioistuimeen ilmastotoimien riittämättömyydestä. Lisääntyneet metsäpalot saavat heidät pelkäämään kotiensa puolesta.

Nuorisobarometrin mukaan ilmastonmuutos on nuorten suurin tulevaisuutta koskeva huoli. Oriveden Sanomissa 17. maaliskuuta nuoren ääni kuului, kun Eevi Alarotu kertoi Vihreä Lippu -toiminnasta päättäen kirjoituksensa avoimeen kysymykseen: Mitä sinä olisit valmis tekemään ympäristömme hyväksi omassa arjessasi?

Nuoriso herättelee aikuisia. He näkevät, millaisen maailman nykyisten toimien seurauksena heille jätämme ja kohtaavat todennäköisesti suuria muutoksia luonnonoloissa.

Mielestäni huoli luonnon monimuotoisuuden katoamisesta jää muun ilmastopuheen jalkoihin. Vien lapsiani paljon luontoon ja opetan kasvien ja eläinten tunnistamista heille. Keskustelupalstalla törmäsin ihmettelyyn siitä, että lapsille oli annettu koulusta tehtäväksi kerätä kasviota. Minusta juuri nyt on oikea aika opettaa lapsille lajien tunnistamista, kun laajasti on tunnustettu ja tieteellisesti todistettu lajien kiihtyvä häviäminen planeetaltamme. Suomessa elävistä eliölajeista joka kymmenes on uhattuna.

Tieteellinen tieto on kaikkien ulottuvilla ja luonnonsuojelu jokaisen oikeus ja velvollisuus. Maaseudun ammattilaisilla ja asukkailla on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Monipuoliset viljelysalueet ja kasvilajikkeet, monimuotoinen metsän kasvatus, perinnebiotooppien vaaliminen, niittyjen perustaminen ja laidunnus edistävät pölyttäjien, lintujen ja muun eliöstön säilymistä.

Hinku-kuntiin kuulutaan, mutta voisiko Oriveden kaupunki profiloitua ympäristöystävällisenä kaupunkina vielä näkyvämmin?

Lahti on tehnyt vahvan liikkeen julistamalla tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2025. Hankkeeseen on panostettu ja tuloksia esitelty. Minusta kaupunki erottuu näin ajan hermolla olevana houkuttelevana asuinpaikkana.

Turussa asuessani lenkkeilin Aurajoen rannoilla ja ihailin  Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen kukkaniittyjä, joilta kukkia sai myös poimia. Voisiko vastaavaa olla näkyvissä kun saavutaan Orivedelle? Värikäs kaupunki junan ikkunasta katsottuna.

Ehdotan yhteisöllisiä monimuotoisuustalkoita ja -kampanjoita kaupungin keskustaan ja kyliin. Niittyjen perustamista, vieraslajien kitkemistä yhteisvoimin, perinnebiotooppeihin tutustumista, pönttötalkoita ja asiantuntijan palkkamista toiminnan koordinointiin. Monimuotoisuustalkoot olisivat myös konkreettista tekemistä, joka tuo tärkeän asian näkyviin.

Omassa arjessani muun muassa kierrätän, kompostoin, pyöräilen ja suosin suomalaisia tuotteita. Parantaa voin muovipakkausten vähentämisessä ja ruokahävikissä. Nuoren kysymys siitä, mitä kukin voisi arjessaan tehdä on ajankohtainen eikä pieniäkään tekoja voi väheksyä. Näissäkin asioissa Suomi ja yksittäiset kaupungit ja kylät voivat olla viisaita edelläkävijöitä.

Nyt yhdistykset ja kyläläiset talkoilemaan televisiosta tutun tanskalaisen maajussin hengessä! Ja Orivesi erottumaan niittyjen ja pörriäisten valtakuntana.

Tuula Sipilä

kuntavaaliehdokas

Keskusta

Leave a Comment