Pienikin avustus on hyödyksi

On loistava juttu, että niin Orivesi kuin Juupajoki ovat päättäneet hakea valtion erityisavustusta, jonka avulla peruskoululaisille voidaan järjestää maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen. Aktiivisuus hakuprosessissa kertoo siitä, että nuorten hyvinvoinnista halutaan kunnissa pitää huolta.

Hankkeen avulla lapsille ja nuorille pystytään tarjoamaan mahdollisuus kokemuksiin, joista he muuten voisivat jäädä kokonaan paitsi. Kun harrastustoiminta nivotaan yhteen koulupäivän kanssa, ei kuljetusten kanssa synny vaikeuksia. Osana ryhmää on helppo olla, kun järjestelyt on tehty harrastamaan haluaville vaivattomiksi.

Harrastamisen Suomen mallin toteutuksessa koululaisten näkemyksiä ei myöskään ole sivuutettu. Tärkeä osa hanketta on lasten ja nuorten kuuleminen. Sitä harrastustoimintaa pyritään siis järjestämään, mitä koululaiset ovat toivoneet.

Vaikka valtiolta voi nyt saada tukea Harrastamisen mallin toteutukseen, ei pidä unohtaa, että tuki ei kata kaikkia hankkeisiin liittyviä kustannuksia. Viidesosa kustannuksista on löydyttävä kunnan kassasta. Myös yhteistyökumppaneita on löydettävä riittävästi, jotta toivotut kerhot pystytään järjestämään.

Pienilläkin summilla voi saada paljon aikaan. Ei siis petytä, jos naapurikunta saa suuremman avustuksen.

Leave a Comment