Oriveden Yhteiskoulun kansainvälisyystoiminta – uhka vai mahdollisuus?

Oriveden Yhteiskoulu, hyvinvointiagentit
Susanna Viikari ja Iita Karppinen

Oriveden Yhteiskoulussa kansainvälisyystoiminta tarjoaa meille nuorille mahtavia mahdollisuuksia tehdä ja oppia uusia asioita. Pienilläkin jutuilla voimme vaikuttaa suuresti koulun asioihin ja maailmaamme.

Oriveden Yhteiskoulussa oppilaiden kannattaa osallistua koulun erilaisiin projekteihin. Jokainen voi osallistua omalla tavallaan. Ei haittaa, vaikka ei niin paljoa ei tekisikään. Koulun kansainvälisyyshankkeessa hommia riittää, tarjolla on monia eri tehtäviä, joista jokainen meistä on valinnut itselleen mieluisat tehtävät.

Me hyvinvointiagentit tuomme lehteen kirjoittamalla tietoa Hello Teenager! -hankkeesta sekä kerromme hanketoiminnasta ja tuomme esille nuorten näkemyksiä hyvinvoinnista, kouluviihtyvyydestä ja kestävästä tulevaisuudesta.

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on laaja käsite. Siihen kuuluu kaikki kestävän kehityksen eri alueet. Me hyvinvointiagentit tuomme kaikille muille nuorille kuuluviin, mitä me ajattelemme kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Viestimme mitä pitäisi tehdä, jotta meillä nuorilla olisi parempi tulevaisuus ja viihtyisimme paremmin maapallolla niin, että ympäristökin voi hyvin.

Yhteiskoulun ja lukion kansainvälisyyshanke Hello Teenager! on mahtava mahdollisuus jokaiselle. Kansainvälisyydestä on suuri hyöty, sillä meistä tulee rohkeampia, ennakkoluulottomia ja avoimia eri kulttuureille ja eri maiden asukkaiden elämää kohtaan.

Kansainvälisyyshankkeita on myöskin aika harvoissa kouluissa, mutta Orivedellä on kaikilla alakouluilla, yläkoululla ja lukiolla omat Erasmus+ -hankkeet. Orivedellä siis on kouluissa paljon kansainvälisyystoimintaa. Jos ei ole hyvää kielitaitoa esimerkiksi englannissa, se ei ole este sille, että pääsisi mukaan toimintaan.

Kaikkien meidän pienillä teoilla on suuri vaikutus. Pienillä kommunikointitavoilla voimme vaikuttaa siihen, miten toiset ottavat asian vastaan ja miten se voi vaikuttaa toiseen henkilöön.

Ja niin kansainvälisyyshankkeissakin on. Pienelläkin osallistumisella opit uusia asioita ja pääset olemaan mukana esimerkiksi erilaisissa ryhmätöissä, koulujen välisissä videopuheluissa ja hanketapaamisissa sekä kirjeenvaihdossa muiden eurooppalaiskoulujen oppilaiden kanssa.

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, mikä on sinusta epämukavaa, mutta totta kai kannattaa yrittää asioitakin, missä ei ole niin hyvä tai mitä ei ole aikaisemmin tehnyt.

Kansainvälisyystoimintaan jokainen voi osallistua omalla tavallaan. Yhteiskoulun ja lukion Hello Teenager! -hankkeessa voi osallistua tekemällä mitä itse osaa ja haluaa, esimerkkinä Oriveden Sanomiin kirjoittaminen, videoiden kuvaaminen, partnerikoulujen hyvinvointiagenttien kanssa viestittely, kirjeenvaihtoon osallistuminen, tekstien tuottaminen partnerikouluille ja erilaisten teemapäivien ja -viikkojen suunnittelu ja toteutus.

Ja vaikka ei olisi suoraa tehtävää, mitä haluaisi ruveta tekemään, voi ehdottaa jotain ihan uutta ja sellaista, mitä itse voisi ruveta tekemään.

Susanna Viikari ja Iita Karppinen

Oriveden yhteiskoulun hyvinvointiagentit

Leave a Comment