Eräjärvellä pidettiin itsenäisyyspäivänä kenttähartaus sankarihaudalla

Eräjärvellä sankarihaudan kunniavartiossa olivat Jouko Helin, Antti Tanila ja Tapio Lahti. Kuva: Asta Virtamaa-Seppänen

Eräjärven kirkkomaalla pidettiin poikkeusoloista johtuen jumalanpalvelus kenttähartautena sotilaspastori Sauli Keskisen johdolla. Kanttorina toimi Jari Linjama.

Sankarihaudalla ja muistomerkeillä oli seppeltenlasku. Kunniavartiossa sankarihaudalla olivat Jouko Helin, Antti Tanila ja Tapio Lahti.

Tilaisuuteen toi Eräjärvi-Seuran juhlatoimikunnan edustaja Erkki Jääskelä kunnioittavan tervehdyksen. Vuosikymmenien ajan Eräjärvi-Seura on toiminut paikallisena vastuullisena itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäjänä yhteistyössä Oriveden seurakunnan ja Oriveden kaupungin kanssa.

Juhlapäivään on perinteisesti kuulunut jumalanpalvelus kirkossa, kunniakäynti ja seppelten lasku sankarihaudoille. Päiväjuhla on pidetty Erälinnassa, jossa on aina ollut myös juhlakahvitus. Tautitilanteesta johtuen tänä vuonna päiväjuhla jouduttiin jättämään pois.

Eräjärvellä sankarihaudan seppeleenlaskussa olivat mukana Erkki Jääskelä ja Heikki Mäkelä. Kunniavartiossa olivat Jouko Helin, Antti Tanila ja Tapio Lahti. Kuva: Asta Virtamaa-Seppänen

Kiitos isänmaan parhaaksi tehdystä työstä

Tervehdyksessään Erkki Jääskelä kertoi kunnioituksestamme ja kiitollisuudestamme sankarivainajien antamasta uhrauksesta seuraavin sanoin.

– Itsenäisyyden juhlapäivänä me kunnioitamme sankarivainajien muistoa, niiden taistelijoiden, jotka isänmaansa ja vakaumuksensa puolesta antoivat kaikkein kalleimman uhrin, oman henkensä. Muistamme kunnioituksella niitä sotiemme veteraaneja, jotka ovat poistuneet keskuudestamme. Tahdomme osoittaa kiitoksen toiminnasta isänmaan parhaaksi niille sotaveteraaneille, naisille ja miehille, jotka elävät keskuudessamme.

– Nykyään  kuulee usein puhuttavan arvoista. On sanottu, että arvot ohjaavat toimintaamme. Näin varmasti tapahtui myös viimeisen sodan aikana. Sotaan osallistuneilla miehillä ja naisilla oli arvot, joita puolustaa. Mielestäni nämä arvot on lyhyesti ja ytimekkäästi kiteytetty yhdellä lauseella tuohon vieressä  olevaan  muistomerkkiin. Graniitissa on teksti: ”Eestä vapauden, eestä isänmaan ja isäin uskon”.

– Sanoihin Vapaus, Isänmaa ja Usko sisältyy valtava arvolataus.

– Olemme saaneet hyvän, kauniin maan isiemme perintönä. Täällä on hyvä asua ja elää. Kaikinpuolinen hyvinvointi etenee sellaisella vauhdilla, että joskus pelottaa, hallitsemmeko tilanteen. Toivokaamme, että edelleenkin saamme elää rauhassa, tätä maatamme rakastaen ja rakentaen ja että voisimme sen luovuttaa tuleville sukupolville entistä parempana.

Erkki Jääskelä toivotti lopuksi kaikille muistohetkessä mukana olleille hyvää itsenäisyyspäivää. Poikkeusoloista huolimatta itsenäisyyspäivää on lupa ja sitä myös tulee juhlia.

Jorma Tanila

Leave a Comment