Kevät ja kesä ovat opettaneet toimimaan toisin

On mietittävä pidemmälle kuin seuraavaan päivään. Kaupassa käydään suunnitellummin tai tavarat tilataan kotiin. Moni on jokapäiväisen työpaikalle menon sijaan joutunut katsomaan työtilan omasta tuvastaan.

Kotona tehty työ on kyselyjen mukaan osalle merkinnyt jopa tehokkaampaa ajankäyttöä. Työmatkojen kulut ovat vähentyneet tai jääneet kokonaan pois. Matka-ajan poisjääminen on antanut aikaa muuhun.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja kirjoittikin mielipidekirjoituksessaan (MT 27.7.) ”Pidän selvänä että koronakriisi lisää monipaikkaista työtä ja samalla työntekijöiden hyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta. Iso merkitys on sillä, että monen työmatka-aika säästyy”. Etätyö voi johtaa tehokkaampaan työntekoon ja terveellisempään elämään.

Kotoa tapahtuva työ vaatii laitteet ja toimiviat yhteydet. Usein pärjätään läppärillä, mutta tehokas työnteko törmää hitaisiin ja epävarmoihin yhteyksiin. Näin ellei käytettävissä ole kiinteitä laajakaistayhteyksiä.

Kiinteiden yhteyksien arvo perustuu yhteyden nopeuteen ja turvallisuuteen. Niiden rakentamista haja-asutusalueille tuetaan, mutta ei rakenneta yhteiskunnan toimesta. Toimivimmiksi ovat osoittautuneet kyläverkkohankkeet. Toteuttajana kyläyhdistydistys tai muu kylän toimija.

Orivedellä yhteysongelmiin paneuduttiin Talviaisissa 2010. Keskustelujen jälkeen lähdettiin innolla liikkeelle ja tehtiin esiselvitys. Tuloksena oli kyläyhdistyksestä erillään oleva osuuskunta ja alueena Oriveteen siirtynyt Längelmäen alue. Avustushakemus jätettiin vuoden 2011 lopulla. Runkolinja vanhan ysitien tuntumaan Uuhiniementien risteyksestä Jämsän rajalle valmistui 2012 sekä koko verkko 101 liittyjälle 2014 loppuun mennessä.

Verkkoa laajennettiin vuoden 2017 aikana 32:lla liittyjällä Pitkäjärvelle ja Leppähampaalle saakka. Laajennus Eräjärvelle on kolmannella yrittämällä ilmoitettu ehdollisena rahoitettavaksi. Pyydetyt lisätiedot on toimitettu.

Tämä vuosi on näyttänyt rakennettujen yhteyksien arvon. Koko verkon olemassaolon aikana ei ole tullut yhtä paljon tyytyväistä palautetta.

Luulimme, että Eräjärven hanke on saamassa päättymässä olevan rahoituskauden viimeisiä avustuksia ja uusi rahoituskausi alkaa vasta parin vuoden kuluttua.  Päivän uutisen mukaan välille on tulossa siirtymäkauden rahoitus uusilla rahoilla ja vanhoilla säännöillä. Näyttää siltä, ettei taukoa rahoitukseen olekaan tulossa.

Nyt kannattaa loppujenkin Oriveden kylien unohtaa ryhtymisrajoitteensa ja ponkaista hanke omalle kylälle. Tämä vuosi on opettanut uudenlaista työntekoa. Kylien on otettava tilaisuudesta vaarin. Kylillä ja haja-asutusalueilla on vahvuutensa. Niitä on mahdollista lisätä yhteyksiä parantamalla.

Heikki Salomaa

Leave a Comment