Miljardipankiksi yhdistyvät Aito Säästöpankki ja Huittisten Säästöpankki turvautuvat yhteistoimintaneuvotteluihin, ne voivat vaikuttaa henkilöstömäärään ja konttoriverkostoon

Aito Säästöpankki ja Huittisten Säästöpankki aloittavat yhteistoimintaneuvottelut ensi viikon maanantaina. Pankit yhdistyvät Aito Säästöpankki Oy:ksi 1. kesäkuuta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat pankkien johtoryhmiä, liiketoiminnan tukea sekä hallintoa ja muuta henkilöstöä. Pankkien yhteen laskettu työntekijämäärä on 130. Neuvotteluilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Aito Säästöpankki ja Huittisten Säästöpankki aloittavat yhteistoimintaneuvottelut ensi viikon maanantaina. Pankit yhdistyvät Aito Säästöpankki Oy:ksi 1. kesäkuuta. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat pankkien johtoryhmiä, liiketoiminnan tukea sekä hallintoa ja muuta henkilöstöä. Pankkien yhteen laskettu työntekijämäärä on 130. Neuvotteluilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään. (Kuva: Matti Pulkkinen)

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä hynttyynsä yhteen lyövät pirkanmaalainen Aito Säästöpankki ja satakuntalainen Huittisten Säästöpankki turvautuvat yhteistoimintaneuvotteluihin. Ne alkavat molemmissa pankeissa ensi maanantaina eli 11. toukokuuta. Aito Säästöpankilla on 80 työntekijää, ja Huittisten Säästöpankki työllistää 50 henkilöä. Aito Säästöpankilla on 15 konttoria 10 paikkakunnalla, ja Huittisten Säästöpankilla on kuusi konttoria viidellä paikkakunnalla. Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen sanoo, että yhteistoimintaneuvotteluilla voi olla vaikutuksia niin henkilöstömäärään kuin konttoriverkostoonkin. 

Aito Säästöpankki ja Huittisten Säästöpankki paljastivat yhdistymisensä viime vuoden marraskuun puolessa välissä. Vielä silloin molempien pankkien toimitusjohtajat Pirkko Ahonen ja Toivo Alarautalahti uskoivat, ettei fuusio vaikuta kielteisesti työntekijämäärään eikä konttoriverkostoon. Pankkien yhteenlaskettu työntekijämäärä on 130. Toimipaikkaverkostossa on yhteensä 21 konttoria.

Varmaa on, että Aito Säästöpankki ja Huittisten Säästöpankki ovat tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien Aito Säästöpankki Oy.

Aito Säästöpankki tunnetaan entuudestaan organisaatiosa modernina kehittäjänä. Aito Säästöpankki uudisti rivakalla otteella johtamiskulttuuriaan ja -organisaatiotaan vuoden 2018 loppupuolella, jollon se turvautui yhteistoimintaneuvotteluihin.

Pirkko Ahonen sanoo, että Aito Säästöpankilla ja Huittisten Säästöpankilla on erilaiset organisaatiot. Hänen mukaansa ne ovat muovautuneet kummankin pankin koon mukaisiksi.

– Aito Säästöpankin organisaatio ja työntekijöiden toimenkuvat ovat hyvin selkeät. Täällä ihmiset ovat keskittyneet tiettyjen asioiden asiantuntijoiksi. Huittisten Säästöpankissa ihmisillä on monenlaisia tehtäviä; siellä henkilöiden toimenkuvat ovat moni-ilmeisempiä, Ahonen vertailee.

Ahonen korostaa, että saavuttaakseen tavoitteensa uuden Aito Säästöpankki oy:n on organisoiduttava uudelleen.

– Meidän on esimerkiksi purettava kaikki päällekkäisyydet. Voimavarat on kohdistettava todellisiin tarpeisiin. Tämä avaa osalle henkilökuntaa mahdollisuuden sijoittua uudelleen johonkin uuteen tehtävään, Ahonen kertoo.

Ahonen muistuttaa, että jo kaksi kuukautta kestänyt koronakriisi on muuttanut merkittävästi asiakkaiden käyttäytymistä pankkisuhteensa ja raha- sekä talousasioiden hoitamisessa.

– Nekin asiakkaat, jotka eivät olleet aikaisemmin käyttäneet pankin digi-, mobiili- ja verkkopalveluja, ovat omaksuneet ne ja ottaneet omikseen. Asiakkaat ovat edelleenkin tervetulleita konttoreihimme, mutta palautteiden mukaan ihmiset ovat valmiita käyttämään asioinnissaan verkko- ja puhelinneuvottelua, Ahonen kertoo.

– Päivänselvää on, että digitalisaatio etenee ja laajenee, Ahonen lisää.

– Robotiikka tekee vallankumoustaan. Robotit pystyvät tekemään muun muassa pehmeää perintää. Robotit tuottavat aineistoja oman talouden tuokioiden pohjamateriaaleiksi. Robotit kykenevät tekemään erilaisia päivityksiä. Robotti palvelee chatissa, ja se saattaa jopa soittaa hyvän tuulen puheluja asiakkaille. Mahdollisuuksien määrä on suuri, Ahonen toteaa.

Ahonen kiteyttää, että yhteistoimintaneuvottelut ovat välttämättömät, jotta mittavat haasteet itselleen ottanut Aito Säästöpankki Oy pystyy vastaamaan huutoihinsa.

– Kaiken perustana on ajanmukainen organisaatio. Kovasti kilpailulla toimialalla meidän on huolehdittava kilpailukyvystämme. Palvelumme on oltava laadukasta ja ketterää kaikissa asiointikanavissa, Ahonen perustelee yhteistoimintaneuvottelujen oikea-aikaisuutta.

Yhteistoimintaneuvottelut kestävät noin kuusi viikkoa.

Yhteistoimintaneuvottelujen perusteena ovat taloudelliset, tuotannolliset sekä mahdolliset toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät syyt.

Pankit ovat antaneet kaksi neuvottelukutsua. Niistä ensimmäinen koskee molempien pankkien johtoryhmiä, liiketoiminnan tukea ja hallintoa. Toinen kutsuista koskee muuta henkilöstöä.

Ensi maanantaina alkavat yhteistoimintaneuvottelut saattavat vaikuttaa myös konttoriverkostoon.
Ensi maanantaina alkavat yhteistoimintaneuvottelut saattavat vaikuttaa myös konttoriverkostoon.

Korona edellyttää pankilta reagointia

Viime vuonna pankkiensa yhdistämisen aloittaneissa Aito Säästöpankissa eikä Huittisten Säästöpankissa ollut minkäänlaista tietoa vuotta 2020 leimaavasta koronapandemiasta.

– Meidän on varauduttava myös koronatilanteen vaikutuksiin pankin liiketoiminnassa, Pirkko Ahonen teroittaa.

Ahonen huomauttaa, että koronakriisi on aiheuttanut taloudellista epävarmuutta, jolle ei ole loppua näköpiirissä.

– Maamme hallitus on avaamassa yhteiskuntaamme pikku hiljaa. Valtiovalta on toteuttanut erilaisia tukipaketteja yrityksille. Meillä ei ole vielä tarkkaa kuvaa siitä, miten arki palautuu, miten kansalaiset toimivat vastaisuudessa, onko paluuta korona-aikaa edeltäneeseen tilanteeseen, Ahonen miettii.

Ahosen mukaan esimerkiksi yritykset pääsevät myönteiseen vauhtiin, jos kansalaiset keräävät rohkeutensa ja alkavat käyttää aktiivisesti eri yrityksien palveluja sekä tuotteita.

– Isossa kuvassa kaikki on kiinni siitä, miten ihmiset luottavat tilanteeseen. Jos kansalaiset luottavat, pyörät lähtevät liikkeelle.

Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Pirkko Ahonen on menestyksen silmässä. Hän on tullut kuuluisaksi toimialansa uudistajana. Nyt hänet on valittu Säästöpankkiliiton hallituksen puheenjohtajaksi. (Kuva: Matti Pulkkinen)
Aito Säästöpankki Oy:n toimitusjohatajana jatkaa Pirkko Ahonen (Kuva: Matti Pulkkinen)

Miljardipankki aloittaa 1. kesäkuuta

Uusi Aito Säästöpankki Oy aloittaa toimintansa kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Pankin toimitusjohtajana on Pirkko Ahonen.

Fuusion myötä Aito Säästöpankilla on noin 72 000 asiakasta.

Pankin tase on noin 1,1 miljardia euroa.

Uusi Aito Säästöpankki Oy on säästöpankkileirin toiseksi suurin pankki.

MATTI PULKKINEN

 

Leave a Comment