Turvaa kylille yhteistoiminnalla

Oriveden kaupunki parantaa kuntalaisten turvallisuutta ottamalla käyttöön mallin, jossa kyläyhdistykset tai kylillä toimivat muut yhdistykset tarkistavat alueensa asukkaiden hyvinvoinnin poikkeustilanteissa, kuten pitkien sähkökatkojen aikana.

Yhteistoiminnasta tehdään kirjallinen sopimus mukaanlähtevien yhdistysten kanssa. Sopimuksessa määritellään vastuut ja käytännöt häiriötilanteissa sekä toiminnasta maksettavat korvaukset. Käytännössä yhdistykset sitoutuvat tarkistamaan, onko sen alueen asukkailla avuntarvetta häiriötilanteissa. Apua saattavat tarvita esimerkiksi ikäihmiset tai liikuntakyvyltään rajoitteiset ihmiset.

Kyse on niinsanotusta maallikkoauttamisesta, jolta ei edellytetä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosaamista. Avuntarpeen tarkistaminen voi tapahtua puhelimitse tai paikan päällä käymällä.

Kun tarkistus alueella on tehty, kyläyhdistys ilmoittaa kaupungin yhteyshenkilölle avuntarpeessa olevista asukkaista. Kaupunki ryhtyy ilmoituksen perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin.

Sopimusta viimeistellään parhaillaan. Se on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuun alusta.

— Vielä tarkastellaan karttoja ja sovitaan rajat, joiden mukaan yhdistykset toimivat, kaupunginjohtaja Juha Kuusisto kertoo.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?