Teuvo Taura logistiikkahankkeen päälliköksi

Pirkanmaan metsälogistiikka -hankkeelle projektipäälliköksi 1.1.2018 alkaen nimitetty metsätalousinsinööri Teuvo Taura.

Metsäbiotalouden kuljetuksetkin tarvitsevat kantavaa tieverkkoa, jotta jalostuslaitosten raaka-ainehuolto voidaan turvata. Hankkeen päätavoite on maakunnan puun kaukokuljetusten ja -korjuun infrastruktuurin kehittäminen, metsätalouden logistiikkaketjujen tehostaminen ja siten vähähiilisyyden tukeminen.

Näin parannetaan puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä ja energialaitosten huoltovarmuutta, lisätään energiaomavaraisuutta ja edistetään luonnonvarojen, puun, hyödyntämistä.

Hankkeella on kolme kehittämiskokonaisuutta: Terminaaleista tehoa puuhuoltoon, Logistiikan sähköiset palvelut sekä tieverkon hoidon ja perusparannuksen kehittäminen.

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan ely-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta sekä alan yritykset.

Taura on toiminut aiemmin Metsäkeskuksessa Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -hankkeen projektipäällikkönä.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?