Rantaosa-yleiskaava uudestaan nähtäville

Oriveden muutettu rantaosayleiskaava asetetaan nähtäville osa-alueittain ja siihen liittyvine kyläalueineen. Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan annettavat vastineet jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot naapurikunnilta, lautakunnilta ja muilta virallisilta tahoilta.

Kaavaehdotus aineistoineen oli ensi kerran nähtävillä viime keväänä. Ehdotuksesta jätettiin vajaa kaksisataa muistutusta ja lisäksi siitä jätettiin 22 lausuntoa ja mielipidettä.

Ehdotusta on muutettu muistutusten, lausuntojen, viranomaisneuvottelujen, uuden maakuntakaavan ja myös muuttuneen lainsäädännön vuoksi. Koska muutokset ovat oleellisia, asetetaan kaavaehdotus uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?