Nuoriso-ohjaaja Orivedelle määräajaksi

Oriveden kaupunginhallitus päätti myöntää määräaikaisen täyttöluvan nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan työsuhteelle 1.3.—31.12. 2018 väliseksi ajaksi. Kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessaan vuoden 2017 lopulla varata 358000 euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen.

Elämänlaatulautakunta esitti, että määräraha käytetään määräaikaisen nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajan palkkaamiseen. Kaupunginhallitus katsoi, että tämä tukee Oriveden kaupunkistrategiaa 2030, jonka tavoitteisiin kuuluu, että lapset ja nuoret voivat hyvin.