Yhdessä Kangasalan kanssa

Orivesi virittelee yhteistyötä Kangasalan kanssa ysitien varren elinkeinoelämän ja liikenteen kehittämisessä. Molemmilla kunnilla on kehittämissuunnitelmia ysitien varrelle.

Aluetta koskevia yleisiä suunnitelmia ovat Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaehdotus sekä valtatie 9:n parantamista koskeva kehityskäytäväselvitys. Jo aiemmin on laadittu yleissuunnitelma ysitien parantamisesta välillä Tampere—Orivesi.

Maakuntakaavaehdotuksessa ysitielle on merkitty Orituvan ja Yliskylän eritasoliittymät. Orituvan ympäristöön on merkitty ehdollinen työpaikka-alue, jonka toteutuminen edellyttää, että liikennejärjestelyistä valtatiellä 9 huolehditaan. Kangasalla taas on suunnitelmia Tarastenjärven alueella.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?