Säävarmaa sähköverkkoa lisää Orivedelle

Elenia uusii vuoden 2017 aikana kymmeniä muuntamoita ja kymmeniä kilometrejä sähköverkkoa Orivedellä. Ilmajohdot vaihdetaan samalla maakaapeleihin.

Kuluvan vuoden ohjelmassa Elenialla on linjojen uusiminen väleillä Oriahde—Lehdistö, Oripohja—Hirsilä sekä Oriahde—Oritupa. Yhteensä näissä kohteissa asennetaan uutta maakaapelia lähes 90 kilometriä ja puretaan vanhoja ilmajohtoja noin 65 kilometriä.

Oriveden seutu on ollut sähkönjakelun suhteen vikaherkkää aluetta. Elenialla onkin nyt tilanteen parantamiseksi menossa isot investoinnit nimenomaan Oriveden suunnalla. Nyt alkavien kolmen kohteen kustannusarvio on yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Projektipäällikkö Jukka Laakso Eleniasta kertoo, että investointitaso säilyy samankaltaisena myös tulevina vuosina.

— Juupajoki ja osa Orivettä saatiin siirrettyä maakaapeleihin viime vuonna. Samanlaisia tarpeita on Orivedellä jatkossa edelleen Kangasalan suunnalla ja Jämsän suunnalla, Laakso kertoo.

Elenia käyttää nyt alkavissa kohteissa urakoitsijana Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy:tä. Se on aloittanut hankkeiden kartoittamisen haastattelemalla maanomistajia ja sopimalla heidän kanssaan johtojen, maakaapeleiden ja tarvittaessa myös muuntamoiden sijoittamisesta maastoon.

— Suurin osa maanomistajista on tyytyväisiä siihen, kun päästään eroon ilmajohdoista ja sähköpylväistä. Myös Oriveden kaupunki pitää hyvänä ilmajohtojen purkamista, tekninen johtaja Mikko Tolonen Pirkanmaan Verkostopalvelusta kertoo.

Osa maanomistajista on vielä tavoittamatta. Elenia tekee kirjallisen käyttöoikeussopimuksen maanomistajien kanssa heidän maalleen sijoitettavista kaapeleista ja laitteista.

Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus aloittaa helmikuun alussa Hirsilän suunnassa pelloilla. Taajamiin ja pihoille rakentajat siirtyvät vasta keväämmällä ja kesällä.

— Jos sää suinkin sallii, aloitamme työt heti helmikuun alussa. Pelloilla maakaapelit on saatava maahan ennen kylvökauden alkamista, Mikko Tolonen sanoo.

Oriveden kolmesta vuoden 2017 kohteesta haastavin on Mikko Tolosen mukaan Orituvan linja. Hankaluuksia suunnittelulle ja asennuksille aiheuttavat ysitien rakennussuunnitelmat, joiden toteuttamisaikatauluista ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa.

— Maakaapeli on suunniteltu asennettavaksi ysitien varteen. Jos ja kun tielle tulee lisäkaistoja, voidaan asennuksia joutua purkamaan ja siirtämään, Tolonen harmittelee.

Myös Lehdistön suunnalla hyödynnetään tienvartta, sillä Enokuntaan viedään maakaapeli Enokunnan tien vartta pitkin. Vanha peltojen ja metsien kautta kulkeva sähkölinja jää pois käytöstä ja puretaan.

Maakaapelointi kuuluu Elenian Säävarma sähköverkko -ohjelmaan. Elenia teki jo vuonna 2009 strategisen päätöksen, ettei se rakenna enää ilmajohtoja. Vanhatkin ilmajohdot vaihdetaan maakaapeleihin.

— Maakaapelointi on kalliimpaa kuin ilmajohtojen rakentaminen. Me uskomme kuitenkin vahvasti, että ilmajohdoista luopuminen on kannattavaa, koska silloin verkon vikaherkkyys pienenee olennaisesti, Jukka Laakso kertoo.

Elenia on ollut edelläkävijä maakaapeloinnissa. Orivedellä ja Juupajoellakin se on tehnyt maakaapelointia jo vuosia. Juupajoen verkko siirrettiin maan alle viime vuonna ja Orivedellä samaa työtä tehtiin Kaupinrinteen ja Nuottajärvi—Päilahti-suunnalla.

— Juupajoella on parhaillaan käynnissä vanhojen ilmajohtojen purkaminen. Kaupinrinne puretaan kevään aikana, Laakso sanoo.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?