Kuntien arvioihinei luotettu jaostossa

Alueellinen jätehuoltojaosto päätti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueen jätehuoltoviranomaisena vuoden alussa voimaan tulevat uuden järjestelmän mukaiset sako- ja umpikaivolietteen jätetaksat.

Olen kannattanut jaostossa vanhan, yrittäjävetoisen kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen järjestelmän säilyttämistä. Mielestäni hyvin toimivaa ja lain edellytykset täyttävää järjestelmää ei kannata muuttaa.

Jaostossa asiaan liittyvät päätökset on aina tehty perusteellisen ja selkokielisen mielipiteidenvaihdon jälkeen äänestämällä. Jaosto ei ole ollut yksimielinen.

Esitin myös nyt ajankohtaisten jätetaksojen palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun sekä hylkäämistä. Yksikään jaoston jäsen ei kannattanut esityksiäni.

Uudet lietteenkäsittelymaksut eivät ole jätelain 78 §:n edellyttämällä tavalla kustannusvastaavia. Haja-asutusalueen asukkailta ei saa periä taajamien viemäriverkostojen kustannuksia. Taksoihin on piilotettu senkaltaisia kustannuksia, joita niissä ei saisi olla. Hinnat vaihtelevat kunnasta toiseen hyvinkin paljon.

Kustannusvastaava käsittelymaksu on Tampereelle valmistuvassa Sulkavuoren keskuspuhdistamossa 70—80 senttiä jätevesikuutiolta. Kyseisellä summalla katetaan sekä uusi puhdistamo että puhdistusprosessi. Tampereen nykyisten jo maksettujen puhdistamojen kustannukset ovat noin 25 senttiä jätevesikuutiolta. Nokian puhdistamo ei tuota reilun 2 euron hinnoittelulla tappiota. Orivedellä umpikaivolietteen käsittelymaksu on 9,58 euroa ja sakokaivotavaran osalta 11,28 euroa kuutiolta.

Ongelmana on myös laatu. Aikaisemmin asiakkaalla ollut mahdollisuus vaihtaa kuljetusyrittäjää takasi palvelun laadun. Uudessa järjestelmässä asiakkaalla ei ole mahdollisuutta vaihtaa kuljetusyrittäjää.

Käytännössä kaikki, viimeksi reilu vuosi sitten hakemuksensa jaostolle lähettäneet kunnat, kannattivat vanhan yrittäjävetoisen, kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen lietteen kuljetusjärjestelmän säilyttämistä.

Kunnat olivat arvioineet toimivan järjestelmän kehittämistarpeet päätyen siihen, että jätelain 37.1 §:n edellytykset täyttyivät kattavasti ja luotettavasti, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Paikallistuntemukseen pohjautuvat arviot oli valmisteltu virkavastuulla kuntien luottamuselimissä.

Ikävä kyllä niiden rinnalla ei ole tarkasteltu myös uutta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n järjestämää kuljetusta. Kaivojen tyhjennykset ja ajot tilataan jatkossa alueen ainoaksi jätteenkuljettajaksi valitulta yrittäjältä, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä. Jätehuoltoyhtiön keskitetty kilpailutus vähentää tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät. On täysin mahdollista, että nyt toteutettava jätteenkuljetus ei täytä kyseisiä jätelaissa mainittuja edellytyksiä.

Mielestäni monopoleja pitäisi purkaa, ei suinkaan poliittisin keinoin lisätä. Ne aiheuttavat työttömyyttä sekä lisäävät kustannuksia. Tässäkin tapauksessa huomattava määrä yrittäjiä menettää mahdollisuuden jatkaa alalla. Moni yrittäjä on investoinut huomattavia summia kalustoonsa, luottaen yrittämisen mahdollisuuteen.

Mielestäni nyt mennään väärään suuntaan. Ei pitäisi olla kenenkään etu lisätä haja-asutuksen kustannuksia ja kaventaa elämisen mahdollisuuksia entisestään.

Aarne Raevaara (ar)

alueellisen jätehuoltojaoston jäsen

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?