Kirkkoneuvoston paikoista äänestettiin

Eräjärven leiripappila myydään kappeleineen

Oriveden seurakunta sai myynnissä olevasta Eräjärven leiripappilasta kuusi ostotarjousta. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkovaltuuston esityksen mukaisesti korkeimman tarjouksen tehneen Mikko Kauton tarjouksen. Päätös lähtee vielä tuomiokapitulin käsittelyyn.

Mikko Kauton tarjous oli suuruudeltaan 1678000 euroa. Kaupassa siirtyy uudelle omistajalle myös kiinteistöllä oleva kappeli, joka oli tarkoitus siirtää Leiripirtille. Talouspäällikkö Aija Nivala kuitenkin kertoi, että siirtäminen katsottiin liian kalliiksi.

— Kappelia ei saa siirrettyä yhtenä kappaleena, vaan se pitäisi purkaa ja koota uudestaan. Uudet perustukset maksaisivat 7000 euroa ja siirtotyö noin 328000 euroa. Leiripirtin tonttikin kävisi ahtaaksi, jos sinne tuotaisiin lisärakennus, Nivala kertoi.

Valtuutetut hyväksyivät kaupan vastalauseitta. Jyrki Kallio (sd) tiedusteli, mihin käyttöön kiinteistö tulee.

— Se menee asumiskäyttöön. Sinne muuttaa nelilapsinen perhe, ja joskus tulevaisuudessa siellä saatetaan harjoittaa sijaiskotitoimintaa, Nivala kertoi.

Jyrki Kalliota kiinnosti myös, miten kiinteistöstrategian mukaiset muut toimet ovat edenneet. Strategiaan on kirjattu muun muassa kiinteistöjen huoltosuunnitelman tekeminen.

— Sitä ei ole ehditty tekemään, mutta suunnitelmissa on, Nivala kertoi.

Juha Haikka (kok) muistutti, että jokaisella kiinteistöllä pitäisi olla talonkirja, johon merkittäisiin vuosittaiset huoltotoimet, kuten rännien syyspuhdistukset ja lokakaivojen tyhjennykset. Jouko Jokinen (kok) totesi, että kiinteistöille teetettyjä kuntotutkimuksia kannattaa hyödyntää huoltoja ja korjauksia suunniteltaessa.

Seurakunnan tavoitteena on luopua osasta kiinteistöjään. Tarjouksia on pyydetty Leiripappilan lisäksi Längelmäen Päivölästä ja Korkeakosken Lähimmäisen tuvan kiinteistöstä. Hyväksyttäviä tarjouksia niistä ei kuitenkaan ole saatu.

Eräjärven Pappilansaaren tontti laitetaan myyntiin piakkoin. Myynnissä jo olevat Iso-Teerijärven tontit eivät toistaiseksi ole kiinnostaneet ostajia.

Kirkkovaltuusto valitsi kolmannen toimintavuotensa alkajaisiksi puheenjohtajat ja kirkkovaltuuston jäsenet loppukaudeksi. Valtuuston nuijan varressa jatkaa Jussi Pohjala (kok) ja varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Vettenranta (Vakaumuksena välittäminen).

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinnasta valtuusto joutui äänestämään Elina Koppasen (kesk) esitettyä Kari Aakulaa (kesk) ja Heikki Salomaan (Längelmäen ääni) Markku Pärssistä (Juupajoen srk).

Salomaan esitys tuli valtuustolle ja myös Pärssiselle yllätyksenä. Hän perusteli esitystään sillä, että kokoomuksella ja keskustalla on yliedustus merkittävillä paikoilla.

— Pärssinen sai myös vaaleissa eniten ääniä, Salomaa muistutti.

Koska esityksiä oli kaksi, joutui valtuusto äänestämään. Suljetun lippuäänestyksen tulos oli selvä: Kari Aakula 16 ääntä, Markku Pärssinen 3 ääntä.

Myös kirkkoneuvoston jäsenten valinnassa Salomaa yllätti muun valtuuston. Neuvostoon valitaan varapuheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä.

Ryhmät tarjosivat ehdotuksia seuraavasti: kokoomuksesta Kaarina Jokinen ja Ruut Viljanen, Juupajoelta Markku Pärssinen, keskustasta Marjo Soukkio-Salminen, demareista Helena Lähdetmäki ja Vakaumuksena välittäminen -listan Heikki Lähteenmäki.

Heikki Salomaa toivoi, että kaikista valtuustoryhmistä valittaisiin edustaja kirkkoneuvostoon. Längelmäen ääni -ryhmän ainoana edustajana hän ei voinut esittää itseään. Hän esitti kuitenkin neuvostoon Vakaumuksena välittäminen -listan Soili Juntumaata.

Juntumaa ilmoitti kuitenkin, ettei ole käytettävissä. Hän kertoi olevansa kevään aikana poissa paikkakunnalta.

Puheenjohtaja Jussi Pohjala totesi, että esityksiä on näin ollen kuusi, joten hän nuiji valinnat pöytään.

Varalle neuvostoon valittiin Kalle Uotila (kesk), Asta Ahava (kok), Pirkko Piskula (kok), Soili Juntumaa, Kalle Lankinen (kesk) ja Jyrki Kallio (sd).

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?