Hoivakriisi on ratkaistava – Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan aluejärjestö vaatii myös Pirhaa perumaan yksiköiden lakkauttamiset

Suomen vanhin valtakunnallinen eläkeläisjärjestö Eläkeläiset ry vaatii loppua vanhushoivasta leikkaamiselle. Vastuu tilanteesta ja avaimet kriisin avaamiseen ovat maan hallituksella.

Resurssipulassa kamppailevat hyvinvointialueet on asetettu mahdottoman tehtävän eteen: kuluja pitäisi vähentää, vaikka palveluita tarvitsevien määrä kasvaa. Hallituksen ajamat työmarkkinatoimet, kuten naisvaltaisten alojen palkkakuopan sementointi ja aikuiskoulutustuen lakkautus, heikentävät sote-alan vetovoimaa ja pahentavat työvoimapulaa.

Leikkauksia ajavien ja niillä hekumoivien politiikkojen on pysähdyttävä katsomaan peiliin. On vastuutonta kalastella ääniä suomalaisiin iskostetulla ajatuksella tehottomista julkisista palveluista ja hallinnosta. Ylivoimaisesti suurin osa esimerkiksi vanhustenhoivan kustannuksista ei ole hallintoa, vaan palveluita, joille leikkaukset aikaansaavat suurta ja arvaamatonta vahinkoa.

Hoivakriisi on kansallinen häpeä, joka ei ratkea leikkaamalla. Vanhuspalveluiden rahoitus on nostettava pohjoismaiselle tasolle. Parempi työnjako, liikkuviin palveluihin ja digipalveluihin satsaaminen tuovat myös ajan mittaan säästöjä. Koulutus- ja työmarkkinapolitiikalla voidaan lisätä alan houkuttelevuutta ja parantaa palkkoja ja työehtoja. Näin saadaan myös hallintaan erittäin kalliin vuokratyövoiman kasvu.

Kyselyiden mukaan suomalaiset vastustavat leikkauksia sote-palveluihin. Emme halua nähdä toistuvasti uutisia ilman hoivaa jätetyistä vanhuksista. Viisaat päättäjät ymmärtävät myös, että ikääntyneistä huolehtiminen on kansantaloudellekin eduksi: vanhuspalvelut, aivan kuten lastenhoito, vapauttavat merkittävästi osaavaa työvoimaa työmarkkinoille.

Hallituksen on nostettava katseensa nykyhetkestä kauemmas. Tilapäisen talouslaman vuoksi ei saa aiheuttaa vahinkoa pitkälle tulevaisuuteen. Suomi käytti vuonna 2020 vanhuspalveluihin 1,6 prosenttia BKT:stä, kun Ruotsissa vastaava luku oli 2,4 prosenttia. Jos Suomi käyttäisi saman osuuden, täyttäisi se rahoitusvajeen mennen tullen.

Hoivakriisiä ei voi jättää ratkaisematta. Emme halua taantua maaksi, jossa hyvä vanhuus on varattu vain niille, joilla on lapsia tai muita omaisia hoitamassa. Omaishoito on jo nyt mittavaa, kun arviolta 700 000 työssäkäyvää ihmistä auttaa läheisiään korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. Heidän taakkaansa ei tule kasvattaa.

Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan aluejärjestö ry on kevätkokouksessaan 21.3.2024 päättänyt olla tämän Eläkeläiset ry:n hallituksen 15.3.2024 tekemän kannanoton takana.

Vaadimme myös, että 21.3.2024 julkistettu Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnitelma, 13 asumispalveluyksikön lakkauttamisesta perutaan ja sen sijaan suunnitellaan yksikköjen hoidon laadun parantamiseen suuntaavia toimenpiteitä.

Vilho Ponkiniemi

Pirkanmaan aluejärjestön puheenjohtaja

Leave a Comment