Hengen eväitä: Vapaaksi syyllisyydestä

Jos ihminen katsoo omaa elämäänsä rehellisesti, jokainen voi löytää jotain, mikä olisi tullut tehdä toisin. Kukaan meistä ei onnistu kaikessa mitä tekee, vaan elämässä sattuu virheitä, vahinkoja ja epäonnistumisia. Ja usein kun näin käy, me koemme syyllisyyttä ja häpeän tunnetta.

Tämä on meille tavallinen tapa reagoida. On kuitenkin tärkeää nähdä, että meillä ihmisillä on kaksi erilaista syyllisyyttä.

Ensimmäinen on sitä, kun me olemme tehneet väärin, ja me olemme oikeasti syyllisiä. Toinen on se, että me emme ole tehneet varsinaisesti mitään väärää (tai olemme jo pyytäneet virhettämme anteeksi), mutta silti meitä vaivaa epämääräinen syyllisyys.

Syyllisyys molemmissa muodoissa voi olla vaikea käsitellä, mutta tämä toinen; epämääräinen syyllisyys, on ehkä vielä vaikeampi tavoittaa ja ymmärtää.

Me elämme tällä hetkellä kirkollisen vuoden kierron mukaan paaston aikaa, jossa korostuu katumus, hiljaisuus ja rukous. Jumala kutsuu meitä tulemaan rukouksessa Hänen eteensä. Jumala osoittaa meille Sanallaan ja valonsa kirkkaudessa, miten paljon tarvitsemme Hänen apuaan.

Valo voi olla pelottavaa, valo paljastaa meille oman vajavaisuutemme ja heikkoutemme. Useimmiten siinä meidän on vaikea myöntää omaa tarvitsevuuttamme. Jumalan Sanassa tämä valo loistaa meille terävästi.

Kun me tulemme Jeesuksen luokse, me saamme kuitenkin olla varmoja Jumalan armon ja rakkauden todellisuudesta: Jumalan rakkaus peittää suuretkin synnit. Jumalan lupaukset ovat totta.

Usein suurimman vaikeuden tulla Jumalan luokse muodostaa meille omat vääristyneet ajatuksemme ja pelkomme riittämättömyydestä tai siitä, ettemme ole Jumalan armon tarpeessa. Me tarvitsemme rehellistä katsetta omaan elämäämme ja rohkeutta kääntyä Jeesuksen puoleen. Tähän Jumala ohjaa meitä Sanansa lupauksissa.

Jumalan lupauksiin saamme tarttua hiljaisessa rukouksessa ja pyytää anteeksi. Jumala lupaa Sanassaan, että …”jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. Joh. 1:7).

Jumalan lupauksissa me saamme rauhoittaa mielemme: Jeesus antaa meille kestävän rauhan.

Markku Mustajärvi

Oriveden seurakunnan kappalainen

Leave a Comment