Mari Rentolan työtä rikastuttaa hinauspalvelun pyörittäminen kuudessa maakunnassa

Aluejohtaja Mari Rentola sanoo maakuntien olevan toisistaan hyvin erilaisia hinausalan näkökulmasta. Rentolan työmaana on peräti kuusi maakuntaa, joista Pirkanmaa on yksi. Tiestöt, autokannat, liikennemäärät sekä sääolosuhteet vaikuttavat hinausyrityksen arkeen. (Kuva: H 24 Palvelut Oy)
Aluejohtaja Mari Rentola sanoo maakuntien olevan toisistaan hyvin erilaisia hinausalan näkökulmasta. Rentolan työmaana on peräti kuusi maakuntaa, joista Pirkanmaa on yksi. Tiestöt, autokannat, liikennemäärät sekä sääolosuhteet vaikuttavat hinausyrityksen arkeen. (Kuva: H 24 Palvelut Oy)

Aluepäällikkö Mari Rentola on työssään hyvin paljon tien päällä. Jyväskyläläinen Rentola vastaa H 24 Palvelut Oy:n toiminnasta Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa. Hänen mielestään hinausala tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan tutustua autoilijoihin, autoihin sekä tiestöön.

Koko autoala elää voimakasta kehitysaikaa. Etenkin autot teknistyvät. Autojen turvatekniikka ja lisävarusteet paranevat hurjaa vauhtia.

Mari Rentola sanoo, että autojen muutokset vaikuttavat suoraan myös hinauspalveluihin.

Rentola on tehnyt monipuolisen ja pitkän uran autojen maailmassa. Kaikissa työtehtävissä yhteisenä nimittäjänä on ollut myynti ja asiakaspalvelu.

– Erityisen antoisia ja kouluttavia olivat viisi yrittäjävuottani, kun toimin autovuokraamoyrittäjänä Jyväskylän seudulla. Varmasti olen oppinut paljon asioita arjessa myös kantapään kautta. Itse yrittäjyydessä on taidettava monia asioita taloudenpidosta, kalustosta, henkilöstöstä, työnantajuudesta sekä ylipäänsä ympäröivästä yhteiskunnasta. Tämä jakso elämässäni oli kyllä tähtiaikaa.

Rentola on työskennellyt myös asiakkuuspäällikkönä hinausyrityksessä, joten ala on hänelle hyvin tuttu.

Lokakuun toisena päivänä Rentola avasi työelämässään uuden historian lehden, kun hän otti vastuulleen H 24 Palvelut Oy:n aluepäällikkyyden.

– Asiakkaat ovat työni ja koko toimialan suola.

– Hinausalalla toimivalla yrityksellä on paljon erilaisia yhteistyökumppaneita. Tehtäväkenttä on monipuolinen.

Maakunnat rikastuttavat työtä

Kun katsoo Suomen karttaa, ja rajaa siitä Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan sekä Pohjois-Savon, hahmottaa valtakunnasta Mari Rentolan reviirin.

Rentola on vakuuttunut siitä, että erilaiset maakunnat rikastuttavat hänen tekemistään.

Auton mittariin kertyvät kilometrit eivät hirvitä Rentolaa. Hän on tottunut taittamaan pitkiä matkoja autolla. Hän pitää liikkuvasta työstä.

Rentola sanoo, että maakunnat ovat omanlaisiansa muun muassa liikenteen ja tieolosuhteiden sekä säiden puolesta.

– Yksi asia on varma, ja se pysyy maailman tappiin. Ihminen eli alan vahva ammattilainen tekee tärkeimmän osan hinauspalvelua. Näitä kovia ammattilaisia yhdistää sammumaton kiinnostus autoja kohtaan. He värkkäilevät muutenkin mielellään autojen kimpussa.

Vaikka naiset ovat rynnistäneet jo monille perinteisille miesten aloille, Rentolan mukaan naisia ei juuri ole hinausalalla. Hän on vakuuttunut siitä, että naiset pärjäisivät hinausalan tehtävissä.

– Naiset voisivat tuoda jotakin uutta toimialalle.

Rentola sanoo, että hinauspalvelussa työskentelevät ammattilaiset ovat monen alan eksperttejä. He huolehtivat luonnollisesti työnantajansa kalustosta ja seuraavat alan kehitystä päivittäen koko ajan osaamistaan.

– Heillä on hyvä tilannetaju, joten nämä ammattilaiset ovat muuntautumiskykyisiä persoonia ja taitavia ihmistuntijoita. Todellinen tilanne paljastuu kuitenkin aina vasta kohteessa; siellä voi olla ihan mitä vaan vastassa. Pahoissa kolari- ja onnettomuustilanteissa ihmiset voivat olla shokissa tai järkyttyneitä. Alan ihmisillä on myös sisäsyntyinen halu ratkaista vaikeitakin tilanteita ja auttaa ongelmiin joutuneita autoilijoita. Työ on palkitsevaa. Ihmiset näkevät välittömästi työnsä jäljet. Asiakkaat ovat kiitollisia, ja he osoittavat sen.

Suuriosa hinauspalvelun saamasta palautteesta on kiittävää ja myönteistä. Rentola korostaa, että kaikenlainen palaute on tervetullutta ja tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta.

– Hyvin useasti reklamaatiot ja kritiikit johtuvat siitä, että asiakas on kokenut joutuneensa odottamaan avunsaamista liian pitkän aikaa. Monesti kielteiset palautteet tulevat poikkeuksellisina aikoina, kuten lumimyrskyillä, jolloin miehistö ja kalusto rientää kohteesta kohteeseen.

Rentola muistuttaa, että hinausyrityksillä on hyvin erilaisia yhteistyökumppaneita. Niitä ovat esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja rengaskauppiaat.

Ongelmat koskevat yleensä renkaita

Vaikka autoilija voi kohdata tien päällä ongelman kuin ongelman, mutta tietyt pulmat ovat yleisempiä kuin toiset.

Mari Rentola korostaa, että apua soitettaessa hinausyritys toivoo mahdollisimman tarkkaa kuvausta siitä, mitä on tapahtunut.

– Kun faktat ovat tarkasti tiedossa, kohteeseen osataan laittaa oikeanlainen auto ja välineistö. Näin vältytään turhalta ajolta, ettei apua lähdetä viemään esimerkiksi liian pienellä kalustolla.

Rentola kertoo, että suuri osa autoilijoiden murheista johtuu erilaisista rengasrikoista.

– Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi pahat pintarikot.

Rentolan mukaan tuiki tavallisia ovat myös tilanteet, joissa avain on jäänyt auton sisälle, ja auton ovet ovat lukkiutuneet.

– Missään tapauksessa auton ikkunoita ei kannata ensimmäisenä rikkoa. Ammattilaisilla on keinot, joilla ovet saadaan auki.

Kuljemme kohti talvea. Kylmät ja pakkaset vaikuttavat muun muassa akkuihin. Rentola muistuttaakin, että autoilijoiden on syytä tarkistaa autonsa akun kunto ja ikä.

Rentola sanoo, että räntä-, rae- ja lumisateiden myötä hinauspalvelujen kysynnässä on voimakas piikki.

– Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy, laulavat Matti ja Teppokin. Talviolosuhteiden ja -säiden koittaminen johtavat muutoksiin teillä. Olosuhteisiin on syytä varautua ajoissa. Liikenteessä kaikki sujuu mukavasti, kun tien käyttäjillä asenne on kohdallaan.

MATTI PULKKINEN

Leave a Comment