Hengen eväitä: Kiitos isänmaasta

Kiitos isänmaasta, ja kohtaloista sen, nämä sanat löytyvät virrestä 581. Kiitos isänmaasta sanat vievät ajatuksemme omaan isämaahamme Suomeen. Meidän jokaisen onkin hyvä näin maamme 104. itsenäisyyspäivän alla pysähtyä miettimään sitä, mitä meidän oma maamme merkitsee juuri minulle. Mistä kaikista asioista voin tänään olla kiitollinen ja mitä itsenäisyys merkitsee juuri nyt minulle.

Veteraanisukupolven rivien harventuminen ja heidän muistojen haalistuminen ovat tuoneet mukanaan haasteen siitä, miten nämä pysyvät mielissämme. Todella hieno asia on ollut se, että näitä muistoja on tallennettu ja niihin voidaan palata. Näiden muistojen joukossa on monia tilanteita, joista on selvitty täydellisen ihmeen kautta.

Monissa näissä muistoissa on ihmeen kokenut kertonut siitä, kuinka on kokenut Jumalan olleen mukana ja auttaneen tilanteesta selviytymisessä.

Itsenäisyys ja oma kotimaa ovat asioita, jotka herättävät vahvoja tunteita. Olemme saaneet kulkea rauhan aikaa yli seitsemänkymmentä vuotta ja meidän jokaisen toiveemme on varmasti se, että tämä aika saisi edelleen jatkua. Saamme elää itsenäisessä maassa ja päättää itse omista asioista.

Monesti näitä asioita pidetään itsestäänselvyyksinä, mutta sitä ne eivät ole aina olleet. Meidän suvuistamme löytyy ihmisiä, jotka ovat taistelleet maamme itsenäisyyden vapauden puolesta joko vuosia tai koko sota-ajan.

Tänään saamme olla tästä kaikesta kiitollisia, mutta osaammeko antaa siitä kiitoksen kaikille niille, joille se kuuluu. Me nuoremmat sukupolvet olemme saaneet elää hyviä aikoja ja siksi tämä kiitoksen antaminen tai osoittaminen tahtoo helposti unohtua.

Tähän kiitokseen liittyy mielestäni myös aina kunnioitus ja sitä meidän on hyvä opetella. Miten voisin kunnioittaa niitä, jotka ovat omalla työllään saaneet tämän kaiken aikaiseksi. Tapoja on varmasti monia, voinko auttaa heitä tai antaa jotakin omastani heille.

Isänmaasta ja itsenäisyydestä puhuttaessa on hyvä muistaa, kuinka kaikki siirtyy aina sukupolvelta toiselle. Tänä päivänä on hyvä muistaa opettaa myös meidän jälkeemme tuleville sukupolville sitä, mitä tärkeää on itsenäisyys ja kuinka suuren hinnan siitä on edelliset sukupolvet joutuneet maksamaan.

Samalla on myös hyvä kertoa siitä, kuinka Jumala on ollut turvamme ja hän on antanut voimia myös siihen, että olemme saaneet pysyä itsenäisinä ja saamme edelleen elää omassa isänmaassa vapaana. Ilman Jumalaa ja häneltä pyytämäämme johdatusta ja siunausta maamme ei olisi sellainen kuin se tänään on. Tästä Jumalan avusta ja turvasta on hyvä tänä aikana puhua erityisesti, sillä hänessä on meidän voimamme myös tulevina aikoina.

Mika Tapiolinna

kirkkoherra

Oriveden seurakunta

Leave a Comment