Hengen eväitä: Rukous kantaa

Olet ajatuksissani – muistan sinua rukouksin.

On mukavaa, kun joku kysyy ja haluaa kuulla mitä sinulle kuuluu. Kun saa jakaa ja pohdiskella ajatuksiaan, kysymyksiään ja tuntemuksiaan, niihin tulee usein uusia näkökulmia ja oivalluksia. Kun voi jakaa ilojaan ja surujaan, kokee ettei ole yksin, vaan joku välittää ja tukee. Silloin tuntuu, että on tärkeä ja että oman elämän asioilla on merkitystä. Kun joku vielä sanoo muistavansa rukouksin, tuntuu että asiat ovat suuremmassa kädessä ja johdatuksessa. Itse Jumala on mukana elämän eri tapahtumissa.

Ensi sunnuntain aihe kirkkovuodessa on rukous ja usko. Päivän Psalmin 25 alussa sanotaan: ”Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan”. Saamme luottavaisin mielin tuoda rukouksessa Jumalalle omia, toisten ihmisten ja koko maailmaa koskevia pyyntöjä.  Rukouksen ei tarvitse olla mitään tarkkaan mietittyjä sanoja tai hienoja lauseita. Saamme lähestyä Jumalaa Taivaallisena isänä, jolle on helppo kertoa asioita ja tunteitaan.

Usein rukous on lyhyttä huokailua Jumalan puoleen tavallisten arkisten tilanteiden keskeltä.  Välillä taas on hyvä tietoisesti pysähtyä ja hiljentyä rukoukseen omassa rauhassaan tai yhdessä muiden kanssa. Jumala kuulee kaikki huokauksemme ja kaikki sanoin lausutut rukouksemme. Hän vastaa pyyntöihimme ajallaan ja parhaaksi näkemällään tavalla. Silloinkin kun asiat menevät toisin kuin toivomme tai olemme odottaneet, Jumala on kanssamme ja pitää meistä huolen. Hänen tiedossaan ja hallinnassaan on kokonaisuus, josta me usein näemme vain pienen palan kerrallaan. Silti saamme luottaa Jumalan tien olevan oikea ja Hänen apunsa olevan meille sopivin ja paras. Rukous kantaa halki elämän erilaisten tilanteiden. Rukouksen kautta saamme päiviimme iloa, voimia ja kärsivällisyyttä.

Rukouksen tavoin myös usko Kolmiyhteiseen Jumalaan antaa elämälle turvallisen ja tukevan pohjan. Vapahtajamme Jeesuksen sovitustyön kautta saamme kaikki syntimme anteeksi ja voimme vapain sydämin jatkaa kulkuamme Jumalan viitoittamalla tiellä. Jeesus on maailman valkeus ja tuo meidänkin elämäämme valon ja toivon.

Siunattua kevättalvea sinulle.

Sanna Tapiolinna

diakoni

Leave a Comment