Piinasta pelastukseen

Piispa Matti Repo
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Kuva: Juha Valkeajoki

Nykyinen kirkkoraamattu rajoittaa verollepanon ”koko valtakuntaan”, mutta tänä syksynä ilmestynyt puhelimiin ladattava käännös laajentaa sen jälleen ”kaikkiin maailman ihmisiin”.

Rooman valtakunta ulottui idästä länteen ja pohjoisesta etelään, mutta ei sentään koko ihmiskuntaan. Paljon oli maailmaa roomalaisilta tuntematta, kun sivistyksen uskottiin ulottuvan vain valtakunnan rajoille asti. Kuitenkin evankeliumin tapahtumat koskevat koko maailmaa. Ei keisarin veron vaan Jumalan rakkauden tähden.

Maailma on tänä vuonna joutunut koronan koettelemaksi. Pieni virus piinaa, sairastuttaa ja surmaa. Se eristää lähimmistä, vaikeuttaa töissä käyntiä, kieltää kättelemisen, pakottaa turvaväleihin ja pukee kasvomaskeihin.

Se sitoo koteihin ja etätoimistoihin, sulkee rajoja, pysäyttää pyöriä ja lamauttaa taloutta. Aika paljon häviävän pieneltä ja itsessään elottomalta tekijältä.

Ihmistä verrattomasti pienempi virus muistuttaa, ettei elämä ole hallittavissa. Tiede kehittyy ja arki tulee turvatummaksi, mutta samalla ihmisten ja heidän yhteisöjensä haavoittuvuus saa uusia mittasuhteita.

Maailma on matkustamisen ja tavaroiden liikkumisen myötä tullut pienemmäksi, mutta samalla myös herkemmäksi entistä suuremmille vahingoille.

Keisari Augustus halusi verottaa koko maailmaa. Koituiko siitä hyötyä kaikille? Ainakin palatseja pääkaupunkiin ja palkkoja legioonalaisille. Mutta verotukseen oli myös nasaretilaisen rakentajan perheineen suostuttava. Oli tehtävä niin kuin keisari käski ja uskottava, että siitä on hyötyä.

Joosef ja Maria eivät vielä päässeet nauttimaan järjestäytyneen yhteiskunnan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista tai terveydenhoidosta kuten me. Mutta heidän veromatkansa koitui koko maailman hyväksi, tosin aivan muun kuin rahojen keräämisen voimalla.

Betlehemin paimenet kuulivat enkelten laulavan kunniaa Jumalalle ja rauhaa ihmisille. Siihen oli syynä vastasyntynyt lapsi, johon kätkeytyi suuri ilo kaikelle kansalle.

Pieni Jeesus eläinten heinillä oli yhtä kuin Jumalan rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan. Tässä lapsessa Jumala osoitti koko maailman kuuluvan hänelle.

Jumala ei lähettänyt Poikaansa verottamaan maailmaa. Jeesus ei tullut pakottamaan eikä sortamaan. Hän tuli tuomaan rauhan ja rakkauden.

Antakoon hän tänäkin jouluna nämä lahjansa. Päästäköön hän maailmansa piinasta pelastukseen.

Matti Repo

Tampereen hiippakunnan piispa

Leave a Comment