Niina Järvensivu

avatar

  • Helle verotti iltarastilaisia

    Vuorijärven kallioisilla ja soisilla metsäalueilla pidettiin iltarastit, joiden kävijämäärää helle verotti ankarasti. Osa seudun suunnistajista oli lähtenyt myös Finn5-rastiviikolle, mikä sekin vaikutti iltarastilaisten vähyyteen tällä kertaa. Ne suunnistajat,