Mielipiteet

avatar

 • Vihreä verho kaivosasiassa

  Lain tulkintaan on tainnut tulla vihreä verho Oriveden kaivoksen jäteasiassa, Eelis Pulkkinen kirjoittaa.

 • Västilän, Vinkiän ja Leväslahden asukkaat ja kesävieraat kiittävät

  Jyrki Tuomaala kiittää siitä, että Västilän suunnalla teiden reikäisiä pinnoitteita paikattiin pikaisesti asian esille nostamisen jälkeen. Tosin kirjoittaja tohtii epäillä, että mielipidekirjoitus olisi tuonut tienkorjaajat paikalle heti seuraavaksi aamuksi.

 • Ilmaston oikut elikkä vaihtelevat säät

  Eelis Pulkkinen kirjoittaa, että Todellisuudessa ilmasto on muuttunut tasaisella nopeudella kokomittaushistorian ajan.

 • Lukijalta: Lipunmyyntiautomaatit palautettava kiskobusseihin

  Kirjoittaja perustelee, miksi lipunmyyntiautomaatti kiskobussissa olisi paljon parempi ratkaisu kuin automaatit asemilla, joilla niitä ei juuri edes ole.

 • Hiekoitussepeli asemalla

  Lukija kysyy, kenen vastuulla on poistaa hiekoitussepelin rautatieaseman laiturilta.

 • Teollisuudelta liikenteeseen merkittävä ilmastoteko

  Eelis Pulkkinen pitää tärkeänä, että Oriveden raideliikennettä kehitetään.

 • Lasten ja nuorten pahoinvoinnista

  Kouluissa ei ole ollut aikuisia vielä tähän päivään mennessä liikaa näkemässä ja kuulemassa lapsia ja sitä, mitä heidän välillään tapahtuu. Mielestäni esimerkiksi mielenterveyden ja kiusaamisen kokemusasiantuntijoita voisi hyödyntää, sitten kun kouluvierailut

 • Tuulivoiman omistus valtaosin kotimaista

  Veli-Matti Vanhanen kirjoittaa, että Orivedestä uhkaa epäasiallisen pelottelun johdosta tulla Suomen tuulivoimakartalle musta aukko.

 • Vähemmän puhetta, enemmän tekoja

  Asioita pitäisi pelkän puheen sijasta katsella tekojen, toiminnan ja tulosten kautta ja varassa, kirjoittaa Reijo Kahelin.

 • Maantieliikenne ja hiilidioksidi

  Polttoaineiden verotus pitää porrastaa asuinalueen mukaan, kirjoittaa Eelis Pulkkinen.

 • Teollisuuden voimannäyttöjä

  Kuntavaaleissa orivesiläisten pitäisi ajatella orivesiläisten ympäristöä ja etua. Ei esimerkiksi helsinkiläisten tai kiinalaisten hyvinvointia, kirjoittaa Kullervo Erkkilä.

 • Lapselliset idealistit

  On meidän velvollisuutemme, omalla esimerkillämme, opettaa lapsille monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön arvo ja kuinka siitä pidetään huolta, kirjoittavat kuntavaaliehdokkaat Sara Häkkinen, Aulikki Laine ja Tuula Sipilä.

 • Selkeä ei ruuhkamaksulle

  Ruuhkamaksulle ei ole tarvetta, vaan se olisi uusi veromuoto, jolla yksityisautoilua, työmatkalaisia ja pienituloisia rangaistaan, kirjoittaa kuntavaaliehdokas Jussi Viljanen.

 • Valtuusto päättää vain kunnan asioista

  Valittava valtuusto tulee päättämään kunnan asioista, muistuttaa kuntavaaliehdokas Veli-Matti Vanhanen.

 • Onko Orivesi olemassa?

  Monelle on varmasti myös tuttua, että joutuu paikkakunnan ulkopuolella kertomaan tarkemmin Oriveden sijainnista tai oikomaan väärinymmärryksiä Orimattilan tai Saimaan Oriveden suhteen, kirjoittaa kuntavaaliehdokas Jyrki Kallio.

 • Kannanotto Pirkanmaan alueen kaivoshankkeisiin 

  Ympäri Pirkanmaata on vireillä uusia kaivoshankkeita ja vanhojen laajennuksia. Kunta voi kuitenkin vaikuttaa kaavoituksella alueensa maankäyttöön kaivosyhtiöiden tarpeisiin.

 • Hyvät orivesiläiset

  On tärkeää, että Oriveden vetovoiman heikkoja signaaleita ei katkaista lyhytnäköisellä säästöpolitiikalla, joka pidemmällä aikavälillä tuo vain lisää tappioita ja samalla voi muuttaa tuon väljyyden ylettömäksi väljyydeksi eli väkiluvun jatkuvaan vähenemiseen,

 • Ikäihmisten palvelut tarvitsevat uusia tuulia

  Orivedelle soten toteutuminen on positiivinen asia, sillä isot sosiaali- ja terveydenhoidon menot heikentävät kaupungin menojen ennustettavuutta. Uudistus tulee vakauttamaan kaupunkimme taloutta, mutta uudistuksen edetessä on varmistettava palvelujen säilymine

 • Vielä kerran ilmastosta

  On erinomaisen hyvä, että puolueiden edustajat pääsevät ennen vaaleja perustelemaan ja jakamaan näkemyksiään julkisesti. Näin äänestäjät pääsevät itse seuraamaan, ketkä ajavat suomalaisten ja orivesiläisten asiaa ja keiden vaakakupissa painaa enemmän ideologia

 • Käytä ääntäsi

  Kuntavaaliehdokas Eliisa Suhonen muistuttaa, että Orivesi kehittyy ja kasvaa yhteistyöllä.

 • Tavoitteena kuntalaisten kaupunki ja hyvä elämä kaikille

  Tavoitteenani on, että tekisimme Orivedestä kuntalaisten kaupungin, missä toteuttaisimme uusia, kestäviä toimintamalleja eli aidon yhteisöllisyyden rakentaminen, muistaen, että kaupunkiorganisaatio on olemassa kuntalaisia varten, palvelujen järjestämiseksi kun

 • Maija Ylistalo yksipuolisella lähteellä

  Veli-Matti Vanhanen kirjoittaa, että hiilineutraaleja, päästöttömiä energiamuotoja ei ole olemassa. Jokaisella on varjopuolensa ja harvinaisia kaivannaisia käytetään vihreäksi laskettavan energian lisäksi myös kaikessa muussa sähköntuotannossa.

 • Vastinetta Vanhaselle

  Ei ole olemassa tuotetta, jolla ei olisi ympäristövaikutuksia tai mikä ei jättäisi hiilijalanjälkeä, kaikella on ympäristövaikutuksensa, kirjoittaa Maija Ylistalo.

 • Kangasalan ja Oriveden tulisi voimakkaasti ajaa taajamajunayhteyksien lisäämistä Tampereen ja Oriveden välille

  Oriveden ja Kangasalan on toimittava ”käsi kädessä” ajaessaan raidehankeitta eteenpäin, kirjoittavat kuntavaaliehdokkaat Antti Nieminen ja Heikki A Ollila. Vilkastunut liikenne antaisi jatkossa mahdollisuudet uusille henkilöjuna-seisakkeille. Tällaisia paikkoj

 • Kenelle sinä antaisit kotisi avaimet?

  Orivesi on yhteinen kotimme, jota haluamme hoitaa ja kehittää, joskus myös remontoida kuntalaisten omia tarpeita vastaavaksi. Ei ole yhdentekevää kenellä kunnan avaimet ovat, kirjoittaa kuntavaaliehdokas Aimo Kaikkonen.

 • Unettomia öitä moporallin vuoksi – lukija kysyy, miten moinen hurjastelu yleisillä teillä on edes mahdollista

  Kirjoittaja toivoo, että mopoilijat muistaisivat ajellessaan huomioida myös muun liikenteen ja keskustassa asuvat ihmiset.

 • Tuulivoiman ja sähköautoilun likaisilla lähteillä

  Tuulivoimasta ja -puistosta on ollut jo monta kirjoitusta, mutta haluan tuoda vielä yhden mutta erilaisen, maailmanlaajuisen näkökulman tähän asiaan, kirjoittaa Maija Ylistalo.

 • Kymäläisen ilmastoposeerausta

  Vastuullinen kunta rakentaa ja vahvistaa samalla omaa myönteistä julkisuuskuvaansa ja näyttäytyy kiinnostavana paikkana ihmisille tai yritykselle. Se on yksi syy, miksi kirjoittajan mielestä ilmasto- ja ympäristötoimiin on tartuttava myös Orivedellä.

 • Suomi-neidon vatsanväänteet

  Nykyinen edustuksellinen demokratia Suomi-neidolla ei ole parhaimmillaan, kirjoittaa Eelis Pulkkinen. Hänen mielestään siihen saattaa olla eräänä syynä vaihtelevin ohjeistuksin hoidettu koronapolitiikka. Asiat ovat ikään kuin karanneet hanskasta.

 • Tuulivoimaloiden suojaetäisyyksien määrittäminen tuo tasa-arvoa asukkaille

  Kullervo Erkkilän mukaan keskustan tuntumaan rakennettavat tuulivoimalat eivät tuo paikkakunnalle mitään lisäarvoa.

 • Kolme kysymystä palveluasumisen kahdesta hankkeesta

  Kirjoittaja pitää Oriveden palveluasumisen hankkeita erinomaisina. Kysymyksiäkin hankkeista on hänen mieleensä tullut.

 • Kimalaisten kevätruoka

  Kuntavaaliehdokas Eelis Pulkkinen (kesk. sit.) kirjoittaa, että oikeaa soiden käyttöä on kasvattaa niillä energiapajuja.

 • Ilmasto- ja ympäristötoimissa tulee muistaa realismi

  Sami Kymäläisen (ps.) mielestä Orivedellä toteutettavien ilmaston- ja ympäristönsuojelutoimien on oltava kustannustehokkaita ja järkeviä, jotta veronmaksajien rahojen käyttö niihin olisi perusteltua.

 • Kuntalaiset ja yrittäjät aktiivisemmin mukaan Oriveden kehittämiseen

  Marjo Mäkinen-Aakula (kesk.) ehdottaa, että Orivedellä testattaisiin kuntalaisten mahdollisuutta kommentoida kaupungin kokousten esityslistoja kunnan elinvoiman kannalta.

 • Lietemonopoli kumottava

  Kirjoittajan mukaan esitys uudesta jätelaista ohjaa vielä aiempaakin selkeämmin lietekuljetuksen kunnan eli jätehuoltofirman kilpailuttamaksi monopolitoiminnaksi.

 • Laboratoriopalvelut juupajokelaisille

  Kuntavaaliehdokas Jarmo Salmi laskee, että asukaslukuun suhteutettuna Juupajoen laboratorion pitäisi olla enemmän auki.