Mallu Helin

avatar

  • Museoajoneuvojen verotusei ole muuttumassa

    Kiitoksia Oriveden Sanomille sekä ansioituneille moottoripyöräharrastajille ajankohtaisesta ja tärkeästä moottoripyöräverotusta koskevasta artikkelista ja haastatteluista (OS 4.1.2017). Haluaisin jutussa käsiteltyyn asiaan liittyen erityisesti korostaa sitä, e