Aarne Raevaara

avatar

  • Ponnen tavoitteena jatkuvuus ja toimivuus

    Tampereen kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 20.8. yksimielisesti osana aloitettani sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmien arvioimiseksi ponsi omistajaohjauksen käyttämisestä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä. Ponnessa edellytetään, että jatkossa paikalli