Työryhmän ehdotus: Ensi syksynä Karpinlahden koulu yhdistetään Rovastinkankaan kouluun ja Hirsilän koulu Kultavuoreen

Oriveden alakoulujen palveluverkkotyöryhmä on saanut selvityksensä valmiiksi, tiedottaa Oriveden kaupunki.

Työryhmä ehdottaa kaupunginhallitukselle Karpinlahden ja Hirsilän koulujen yhdistämistä isompiin yksiköihin.

Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen ensi viikon maanantaina 11. lokakuuta.

Lue myös: Vanhempainyhdistykset peräävät Hirsilän ja Karpinlahden kouluille lisää elinaikaa

Työryhmän ehdotus perustuu jokaisen koulun kohdalla tehtyyn laajaan selvitykseen ja kokonaisarvioon. Tavoitteena on taata terveellinen, turvallinen ja pedagogisesti toimiva nykyaikainen oppimisympäristö yhdenvertaisesti kaikille oppilaille ja henkilökunnalle.

Eräjärvi säilyy toistaiseksi ennallaan

Keskustaajamasta 20 kilometrin päässä sijaitsevan Eräjärven koulun toiminta säilyy ennallaan, vaikka myös sen oppilasmäärä on ennusteen mukaan laskemassa jatkuvasti.

Yhdistämistä muihin yksiköihin työryhmä ei pidä järkevänä, sillä oppilaskuljetuksista tulisi joidenkin oppilaiden kohdalla ajallisesti liian pitkiä.

Koulun oppimisympäristö on myös työryhmän mukaan nykyaikainen eikä kiinteistössä ole peruskorjaustarpeita. Jos oppilasmäärä kuitenkin laskee ennusteiden mukaisesti 30–40 oppilaaseen, on koulun opettajien lukumäärää tarkasteltava.

Ennusteen mukaan myös muiden Oriveden alakoulujen oppilasmäärät ovat laskussa.

Lukuvuoden 2027–2028 alussa perusopetuksen oppilasmäärien arvioidaan laskevan Eräjärvellä noin 41 prosenttia, Hirsilässä 47 prosenttia, Kultavuoressa 23 prosenttia, Karpinlahdessa 41 prosenttia ja Rovastinkankaalla 28 prosenttia.

Alakoulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä laskee ennusteen mukaan 29 prosenttia.

Korjaukset kalliita, etäisyydet muihin yksiköihin lyhyitä

Karpinlahden ja Hirsilän koulujen toimintojen siirtämistä suurempiin yksiköihin työryhmä perustelee lakkautettavien koulujen välttämättömäksi todettujen peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeilla.

Lisäksi etäisyydet kouluista uusiin yksiköihin ovat työryhmän mukaan sen verran lyhyitä, ettei kenenkään oppilaan koulumatkoista tule kohtuuttoman pitkiä.

Lue myös: Peruskorjaustarve Hirsilän ja Karpinlahden koulujen taakkana – korjausvelkaa on kertynyt kaupungin tiukan talouden vuoksi

Molempiin lakkautettaviksi ehdotettuihin kouluihin on tehty laajat kuntotutkimukset sekä työterveyden sisäilmakyselyt ja terveydellisen merkityksen arvioinnit.

Selvitysten perusteella Karpinlahden koululla on tällä hetkellä muutamia tiloja käyttökiellossa. Kiinteistöön heti tehtävien kiireellisten sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten alustava kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Kiireellisten korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai rakennettava uusi koulu.

Hirsilän koulun kiireellisten sisäilma- ja kosteusteknisten korjausten kustannusarvio on noin 153 000 euroa. Laaja peruskorjaus tulisi tehdä kiinteistöön jo lähivuosien aikana. Vaihtoehtoisesti kiinteistö tulisi korvata uudisrakennuksella.

Työryhmän mukaan kiireellisillä korjauksilla koulujen toimintaa voisi jatkaa vain lyhytaikaisesti. Se ei olisi toiminnallisesti eikä taloudellisesti järkevää.

Työryhmä nostaakin esiin, että kiinteistöjen laajojen peruskorjausten tai uudisrakentamisen kustannukset olisivat kaupungille kohtuuttoman suuret nykyisten oppilasennusteiden valossa.

Tilaa on muissa kouluissa riittävästi

Työryhmän selvityksestä käy myös ilmi, että perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko on Orivedellä koko Tampereen kaupunkiseudun pienin. Myös erityisopettajilla, koulunkäynninohjaajilla ja koulukuraattoreilla on kaupunkiseudun pienimmät oppilasmäärät työntekijää kohti.

Karpinlahdesta ja Hirsilästä siirtyvät oppilaat mahtuvat nykyisiin opetusryhmiin ja -tiloihin. Rovastinkankaan ja Kultavuoren koulujen oppilasmäärät laskevat ennusteiden mukaan huomattavasti jo lähivuosina, joten myös muuttajille on jatkossakin tilaa.

Työryhmän selvityksen mukaan toiminnassa olleet kyläkoulut eivät näytä tähän mennessä myöskään lisänneen merkittävästi kylien vetovoimaa esimerkiksi haettujen rakennuslupien ja kiinteistöjen kaupanvahvistuksien lukumäärien perusteella.

Lue myös: Kouluverkkoselvitystyöryhmää kasvatettiin – vaalitulos näkyy

Palveluverkkotyöryhmän laatima selvitysaineisto oli nähtävillä ja asukkailla oli mahdollisuus lausua mielipiteensä marras-joulukuussa 2020. Kyselyyn vastasi 107 henkilöä ja lausuntoja tuli yhteensä 14.

Kyläkoulujen säilyttämisestä on tehty myös kaksi kuntalaisaloitetta, jotka kaupunginhallitus käsittelee lähiaikoina.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?