Lähes kaikki vastanneet uskovat, että sote-jaoston perustamisesta olisi paljon hyötyä – yksi vastaajista kuitenkin muistuttaa, että epäkohtiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on johdon asia

Lähes kaikki Oriveden Sanomien nettikyselyyn vastanneista ovat sitä mieltä, että Oriveden hallintoon tarvitaan oma jaosto, jonka tehtävänä on seurata laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluiden kokonaisuutta.

Kyseinen jaosto on ollut Orivedellä toiminnassa, mutta se lakkautettiin, kun hallintoa uudistettiin edellisen kerran.

Vastaajista 88 prosenttia on sitä mieltä, että sote-jaosto tarvitaan ja yhdeksän prosenttia vastanneista ei pitänyt sen perustamista tarpeellisena.

Lue lisää: Aloite: Oriveden hallintoon on perustettava sote-jaosto

Kolme prosenttia vastanneista ei nyt hallussa olleiden tietojen perusteella osannut muodostaa kantaansa.

– Ihan mahdotonta vastata hallintoa ja sen tehtävärakennetta tuntematta, yksi vastaajista toteaa.

Oriveden kaupunginhallitus on käsitellyt aloitteen ja siirtänyt sen valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille sekä johtoryhmälle valmisteltavaksi. Aikaa on annettu vuoden loppuun saakka.

Hallituksen ajan ei uskota riittävän

Sote-jaoston perustamista nettikyselyyn vastanneet pitivät tärkeänä muun muassa siksi, että ikäihmisten määrä paikkakunnalla kasvaa ja myös erilaisten palveluiden tarve suurenee.

Jaoston perustamista kannattaneet arvioivat myös, että kaupunginhallitus ei yksin pysty seuraamaan riittävän tarkasti sote-kokonaisuuden toimivuutta.

– Sote-palvelut ovat iso kokonaisuus. Kaupunginhallituksen tehtäväkenttä on laaja eikä sillä ole mahdollisuuksia tai resursseja riittävän tarkkaan sote-kokonaisuuden palvelutarpeiden seurantaan, palvelutilauksen valmisteluun ja palvelujen toteutumisen valvontaan, perustelee eräs vastaajista.

– Ehdottomasti. Tuleva sote-uudistus, sen toimeenpano ja sisäistäminen vievät aikaa, mihin kaupunginhallituksella ei muiden asioiden hoidon takia ole mahdollisuuksia, kirjoittaa yksi vastaajista.

Kapeat hartiat tarvitsevat vahvistusta

Yksi vastanneista tiivistää tilanteen toteamalla, ettei paikallista sotelautakunta olisi saanut lakkauttaa laisinkaan. Vastaajat myös uskoivat, että paikallisella jaostolla on mahdollisuus tarttua palveluissa esille tuleviin epäkohtiin nopeasti.

– Kaupungin velvollisuus on huolehtia siitä, että palvelut toimivat oikein. Paikallinen jaosto on lähempänä ja tuntee toiminnan ja palvelua käyttäviä paremmin kuin yhteistoimintaa tuottava Tampere, todetaan yhdessä vastauksessa.

– Kyse on merkittävästä orivesiläisten palvelusta. Nykyinen tilanne ja kokemukset sote-palveluiden hoidosta osoittavat, että jaostoa tarvitaan, perustelee toinen vastaaja.

Vastaaja myös jatkaa, että hänen mielestään tällä hetkellä asiat ovat yhden viranhaltijan ja yhden luottamushenkilön varassa. Tilanne vaikuttaa hänestä siltä, että suuri paketti on liian kapeiden hartioiden varassa eikä tilanne parane sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen.

– Oriveden kaupungilla pitää olla laajempi luottamushenkilötiimi kartoittamassa kuntalaisten tarpeita, palvelujen toteutumista ja epäkohtiin puuttumisessa ajoissa ja yhteistyön rakentamisessa. Jatkossa sotepalveluja järjestää vielä suurempi organisaatio, eikä sen päättäviin luottamushenkilöorganisaatioihin ilmeisesti mahdu Oriveden edustajaa.

Sote-alan osaajia mukaan jaostoon

Eräässä vastauksessa myös huomioidaan, että laajuutta asioiden käsittelyyn saataisiin nimittämällä sote-jaostoon muita kuin kaupunginhallituksen jäseniä.

– Koska aihe kuitenkin käsitellään jaoston lisäksi kaupunginhallituksessa, olisi hyvä, kun jäsenet olisivat hallituksen ulkopuolisia ja mieluusti sote-alasta kiinnostuneita tai jopa alalla työskenteleviä. Yhden jäsenistä olisi hyvä olla Tampereen sotejaoston jäsen, jotta tiedon kulku toimisi.

– Soteen liittyvät toimet eivät lopu, vaikka hyvinvointialueet perustetaan. Paikallinen sote-jaosto toimii tukena myös hyvinvointijohtajalle, vastaaja jatkaa.

Kaikki eivät kuitenkaan usko, että sote-jaoston perustaminen muuttaisi tilannetta tai olisi tarpeellista.

Yhdessä vastauksessa nimittäin muistutetaan, että johdon pitäisi joka tapauksessa tietää, jos omassa organisaatiossa tapahtuu jotain sellaista, mikä ei ole eettistä.

– Onhan se viisasta, yritysmaailmassa jopa elinehto johdolle, saada tieto varhaisessa vaiheessa ja korjata asia ennen kuin se eskaloituu valtavan isoksi mainehaitaksi tai taloudelliseksi ongelmaksi.

Kyselyyn tuli 34 vastausta. Kyselyn tulokset on poimittu 23. syyskuuta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?