Yhdeksäsluokkalaiset, kiinnostukaa Ylöjärven lukiosta!

Kiinnostu ja hae yleislinjallemme tai yrittäjyyslinjallemme!

Matias Laine opiskelee Ylöjärven yrittäjyyslukiossa toista vuosikurssia. Hänen odotuksensa ovat täyttyneet hyvin. Nuorukainen suosittelee erikoislukiota yhdeksäsluokkalaisille, jotka pohtivat tulevaa jatko-opiskelupaikkaansa.

Yrittäjyyslukiolainen arvostaa oppilaiden mielipiteiden kuuntelemista

Tamperelainen Matias Laine on Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjalainen, ja hänellä on menossa jo toinen vuosikurssi erikoislukiossa.
Laineen molemmat vanhemmat ovat yrittäjiä, joten Matiakselle yrittäjyys on kodin perintöä. Suomen toisen yrittäjyyteen keskittyvän opinahjon Laine löysi sosiaalisen median kautta. Yläkoulun opinto-ohjaajakin kirkasti nuorukaisen kuvaa ylöjärveläisopinahjosta.
– Minä arvostan sitä, että uskalletaan tehdä jotakin uutta ja rohjetaan unelmoida. Tämä kaikki on totta yrittäjyyslukiossa, jossa opiskeleminen on hyvin käytännönläheistä ja keskustelevaa, Laine kuvailee.
Laine korostaa, ettei yrittäjyyslukiolaisesta välttämättä tarvitse tulla yrittäjää. Hänen mielestään erikoislukio antaa tärkeitä avuja, joita jokainen ihminen pystyy hyödyntämään työelämässään.
– Minusta on tärkeää, että opinnoissa ja ylipäänsä koko elämässä on selkeä päämäärä. Tämä pointti on hyvin läsnä yrittäjyyslukion arjessa, hän kiittää.
Laine arvostaa keskustelevaa opettamiskulttuuria.
– Ylöjärven lukiossa opettajat ja opiskelijat ovat samanarvoisia. Kun porukka on samalla tasolla, vuorovaikutus on hedelmällistä. Vuoropuhelu on avartavaa. Siitä oppii parhaiten, hän pohtii.
– Oppilaalle merkitsee hyvin paljon se, että hän tulee aidosti kuulluksi. Ylöjärven lukiossa oppilaiden mielipiteet otetaan vakavasti ja niihin reagoidaan oikea-aikaisesti, hän kiittää.
– Ruusut käsitellään ruusuina ja risut risuina.
Laineen mielestä ryhmätyötaitojen vahvistaminen on yrittäjyyslukion parasta antia. – Täällä ruokitaan kiitettävästi opiskelijoiden omatoimisuutta sekä esiintymistaitoja, jotka ovat meille kaikille tärkeitä.
Lukioaikana Laineen ajatus oman yrityksen perustamisesta on vain vahvistunut. Hän pitää oivallisena opiskelukäytäntöä, jossa yrittäjyyslinjalaiset perustavat omia Nuori yrittäjä -firmoja.
– Minulle merkityksellisiä arvoja ovat, että saan päättää itse tekemiseni. Vapaus kaikella tavalla kiehtoo.
Laine nostaa viihtyisyyden Ylöjärven lukion vetonaulaksi.
– Ei pelkät seinät vaan myönteinen ilmapiiri. Se on merkityksellinen asia oppimisen kannalta.
Matias Laine on erittäin tyytyväinen opiskeluunsa yrittäjyyslukiossa. Hän kannustaa jokaista, joka on viehtynyt yrittäjyydestä ja itsenäisestä ajattelusta, hakeutumaan Ylöjärven erikoislukioon.

 

Ylöjärveläinen Heta Haapanen arvostaa kotipaikkakuntansa lukiota. Hän piipahti Tampereen puolella lukiossa oivaltaakseen, ettei nurmi ole vihreämpää aidan väärällä puolella. Haapanen arvostaa laadukasta opetusta, moderneja opiskelutapoja, vahvaa me-henkeä sekä kodikkaita toimitiloja.

Heta arvostaa vapautunutta ja kannustavaa ilmapiiriä

Heta Haapanen on tullut Ylöjärven lukioon Tampereen yhteiskoulun lukion ja Australian-vaihto-oppilasvuoden jälkeen. Haapanen opiskelee nyt toisella vuosikurssilla ja valmistautuu parhaillaan englannin kirjoituksiin, jotka hän hoitaa nyt pois alta.
Haapasella on vertailupohjaa kovinkin erilaisiin oppimisympäristöihin ja -kulttuureihin. Laajan kokemuksensa ansiosta hän arvostaa kotikaupunkinsa omaa lukiota, jossa vaalitaan toisista välittämistä, huolenpitoa ja yhdessä tekemistä. Monipuoliset ja tehokkaat opiskelutavat ovat lukio-opetuksen eturivissä olevan opinahjon vahvuuksia. Koulutuskeskus Valon tilat ovat nykyaikaiset.
– Olen sosiaalinen persoona, joten ihmisten kanssakäyminen merkitsee minulle hyvin paljon. Täällä opiskelijat ovat aidosti porukoissa, eivätkä opettajat tai muutkaan henkilökunnan jäsenet ole nousseet norsunluutorneihin, hän kiittää.
Vaihto-oppilasvuosi vei ylöjärveläisneidon Australiaan ja siellä hevosfarmille. Haapasella vuosi sujui hyvin. Tavoitteet täyttyivät. Hän on monta kokemusta rikkaampi. Yhteydet säilyvät ja kuulumiset vaihtuvat.
Paluu Tampereen yhteiskoulun lukioon tuotti yllätyksen. Haapanen huomasi, että vuosi oli haihduttanut hänen ystävänsä ja kaverinsa. Terve etäisyys paljasti myös, että TYK ruokkii pingottamista ihmislähtöisyyden kustannuksella.
– Arvostan vahvaa ja kannustavaa me-henkeä; sellainen täällä Ylöjärven lukiossa vallitsee. Lukion modernit tilatkin on rakennettu yhteisöllisyyttä tukevaksi. Ruokala ja oleskelutilat vahvistavat sosiaalisuutta, Haapanen sanoo.
Jos Haapanen saisi vallan ja voiman muuttaa jotakin maailmassa, hän tahtoisi murtaa fraasit ja uskomukset, joiden mukaan korkeatasoista lukio-opetusta olisi tarjolla vain Tampereen lukioissa.
– Täällä on asiansa hyvin osaavat ja innostavat opettajat, jotka osaavat olla oikeissa kohdissa myös rentoja. Opettajalla on loppujen lopuksi suuri vaikutus oppimisilmapiiriin. Vapautuneisuus ja tasavertaisuus ovat merkityksellisiä arvoja, Haapanen listaa.
– Kirjoitukset ja niissä onnistuminen ovat tärkeitä asioita, mutta pelkkä suorituskeskeisyys ei valmista realistiseen elämään. Esimerkiksi opinto-ohjaajalla on keskeinen rooli lukiolaisen jatkopolun avaamisessa. Rakentava opastus herättelee miettimään eri vaihtoehtoja. Minun tavoitteenani on edetä lukemaan kauppatieteitä Tampereelle, Haapanen avaa tulevaisuuttaan.
Haapanen tunnustautuu matkustamisen suureksi ystäväksi.
– Kun koronapandemia rauhoittuu, lähden reissuun. Vieraisiin kulttuureihin tutustuminen avartaa maailmankuvaa ja sen ymmärtämistä, hän perustelee.
Haapanen sanoo olevansa onnellinen, kun hän löysi Ylöjärven lukion. Hän antaa opinahjosta vahvat suositukset nuorille, jotka tänä keväänä ratkovat lukiotoivettaan.
– Samanlaisia laudatureita Ylöjärven lukiossa kirjoitetaan kuin muuallakin, Haapanen herättelee.

 

Pablo Gonzáles Torres on löytänyt Ylöjärven lukion kansainväliset mahdollisuudet, joita hän pitää suorastaan aarteina.

Pablo ammentaa aidosta kansainvälisyydestä

Tamperelainen Pablo González Torres on opiskellut viime elokuusta lähtien Ylöjärven lukion yleislinjalla. Lielahdessa asuva nuorukainen kiittelee toimivia bussiyhteyksiä, jotka takaavat hänelle mielekkäät koulumatkat. Pienet happihyppelyt saapuessa ja lähtiessä rikastuttavat opiskelijan päivää.
Gonzáles Torres sanoo olevansa hyvä esimerkki nuoresta ennakkoluulottomasta, joka on valmis ottamaan asioista selvää ja rikkomaan yleisinä totuuksina pidettäviä käsityksiä.
– Minunkin katseeni olivat aluksi tiukasti Tampereen tyypillisissä lukiovaihtoehdoissa. Ajattelin, että Ylöjärvi on maalla ja siellä on jokin pieni ja vaatimaton lukio. Nyt tiedän, että Ylöjärvellä on valtakunnallisesti merkittävä erikoislukio, jossa on motivoitunut ja pätevä henkilökunta. Erityisesti iloitsen opinahjon monipuolisesta kielitarjottimesta sekä vireästä kansainvälisestä toiminnasta, hän hehkuttaa.
Gonzáles Torressin äidinkieli on espanja. Jo äidinmaidossa kielitaitonsa perinyt nuorukainen iloitsee, että hän voi olla apuopettajana espanjaa lukevien tunneilla. Monipuolinen kielen käyttäminen on suuri rikkaus ja mahdollisuus.
– Perheemme on matkustellut hyvin ahkerasti. Nyt elämme koronapandemian johdosta poikkeuksellista paikallaan pysymisen aikaa. Monissa maissa ja niiden kulttuureihin tutustuneena minua kiinnostaa suuresti kansainvälisyys. Ylöjärven lukion kansainvälisyystoiminta on erittäin vilkasta. Tarjolla on hyvin kiinnostavia projekteja sekä opintomatkoja. European School Network -verkosto tuo koko Euroopan lähelle, hän iloitsee.
Gonzáles Torres sanoo ottavansa opiskelun tosissaan, se on hänen mielenkiintonsa pääkohde.
– Minun suosikkioppiaineitani ovat filosofia, historia sekä maantieto. Lukio toi uutena filosofian opinnot, joissa erityisesti uudet termit kiehtovat. Historia on vetänyt minua oikeastaan aina puoleensa. Suorastaan ahmin lukea historiaa eri vinkkeleistä avaavia teoksia. Maantieto on avautunut minulle aina hyvin. Innostuin aineesta, koska yläkoulussa sitä opetti hyvin taitava opettaja, hän kertoo.
Gonzáles Torres arvostaa Ylöjärven lukion korkeaa ammatillisuutta. Hänen mukaansa opinahjossa vaalitaan tervettä kokonaisuutta, jossa ihmislähtöisyys ja tiedon tärkeys kohtaavat fiksulla tavalla. Lukiolaiset opiskelevat kannustavassa ja avartavassa ilmapiirissä, jossa arvostetaan aktiivista vuorovaikutusta. Keskustelu- ja ilmaisutaidot kehittyvät kuin itsestään.
– Jokaisella on oma arvokas paikkansa, hän tiivistää.
– Opiskelen täällä rakentaakseni itselleni vakaata tulevaisuutta. Koko lukion toiminta ottaa kiitettävästi yksilöt huomioon. Me opiskelijat emme huku täällä massaan.
Gonzáles Torresin visio tulevasta on selkeä. Nuorukainen tavoittelee lukion jälkeen opiskelupaikkaa yliopistosta. Häntä kiinnostaa politiikka ja sen parissa toimiminen.
Gonzáles Tores tietää, että suositus on tehokkain mainos. Hän toivoo, että mahdollisimman moni löytäisi Ylöjärven lukion ainutlaatuisen maailman.
– Olen kiitollinen ja onnellinen opiskelija, hän tiivistää.

MAAKUNNAN MATTI

 

 

Kiinnostuithan meistä?

Jos Sinulla on kysyttävää, ota reippaasti yhteyttä meihin:

Kaisa Remula, yrittäjyyslinjan koordinaattori, 044 486 0789
Miia Bergman, apulaisrehtori, 050 554 2848
Jenni Kiiskinen, 044 486 0791
Raisa Rautionmaa, 044 486 0790

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?