Kysely sateenkaariliputuksesta tuotti poikkeuksellisen klikkitulvan – siivouksen jälkeen vastustajat olivat enemmistö

Sateenkaariliputusta koskeva nettikysely sai vastaajat urakoimaan. Klikkauskilpailussa kyllä-kanta voitti, mutta siivotuissa tuloksissa ein vastanneet olivat enemmistö.

Oriveden Sanomien pari viikkoa sitten julkaisema nettikysely Helsingin Pride -viikon aikana järjestettävästä sateenkaariliputuksesta tuotti vastaustulvan. Kaiken kaikkiaan kyselyyn oli vastaus käyty klikkaamassa lähes 6 500 kertaa.

Kyseinen vastausmäärä on kuitenkin osin harhaan johtava, sillä nettikyselyyn on mahdollista vastata useita kertoja. Näin moni oli tämän kyselyn kohdalla toiminut.

Useaan kertaan vastaaminen on jätetty mahdolliseksi, sillä kyselyyn osallistuminen on haluttu pitää yksinkertaisena, jotta mahdollisimman moni lukija kävisi kertomassa mielipiteensä. Siksi äänestääkseen ei ole tarvinnut tunnistautua esimerkiksi kirjautumalla sisään orivesdensanomat.fi:hin.

Useaan kertaan vastanneet voidaan kuitenkin siivota tuloksista pois. Kun tämä toimenpide kyselylle tehtiin, oli todellisten vastaajien määrä 567. Näistä vastaajista 375 oli sitä mieltä, että Orivedellä ja Juupajoella ei pitäisi järjestää sateenkaariliputusta Helsinki Pride -viikon aikana.

Vastaajista 183 oli puolestaan sitä mieltä, että liputus pitäisi järjestää ja yhdeksän vastaajaa ei osannut kertoa kantaansa.

Vastaajista 66 prosenttia suhtautui siis kielteisesti Helsinki Pride -viikon aikana toteutettavaan sateenkaariliputukseen ja 32 prosenttia vastaajista suhtautui myönteisesti.

Jos äänestystulosta ei olisi siivottu, olisivat kyllä-vastausta klikkaamassa käyneet olleet enemmistössä. Klikkauskilpailun lopputulos oli kuitenkin varsin tasainen, sillä kyllä-äänien osuus oli 53 prosenttia ja ei-äänien osuus 47 prosenttia.

Kyselyyn tuli myös kommenttitulva

Avoimia kommentteja kysymykseen tuli myös runsaasti. Kyllä-vastauksen antaneiden kommenteissa tuotiin esiin muun muassa sitä, että liputuksen järjestäminen olisi hyvä asia Oriveden maineen kannalta.

– Hienoa olisi, että Orivesikin ihan julkisesti näyttäisi näin kaupunkina seisovansa ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden eturintamassa. Kauniilla ja näkyvällä tavalla kaikkea syrjintää vastaan!

– Erityisen tärkeää liputtaminen olisi nyt, kun muutama vuosi sitten tapahtunut selkkaus sukupuolta koskevan aloitteen kanssa antoi Orivedestä jokseenkin epäsuvaitsevan kuvan, eräs vastaaja kirjoitti.

Sateenkaariliputuksen järjestämistä kannatettiin myös sen vuoksi, että se toisi väriä ja kaunistaisi keskustaa. Liputusta pidettiin myös yleisellä tasolla hyvänä, tärkeänä ja vietävän hienona juttuna.

Liputtamisen puolesta äänestäneet uskoivat myös, että sen järjestämisellä edistettäisiin yleisesti tasa-arvoa ja osoitettaisiin tukea.

– Liputuksella edistetään tasa-arvoa, ihmisyyttä ja jokaisen ihmisen oikeutta olla oma arvokas, hyväksytty itsensä.

– Miksi ei? Ei ole keltään pois, jos huomioidaan myös seksuaalivähemmistöjen oikeudet tasavertaiseen kohteluun.

– Mitä pienempi paikka, sitä pienemmät piirit. Näin ollen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat helposti kokea olonsa ulkopuolisiksi. On siis tärkeää osoittaa tukea, esimerkiksi juuri sateenkaariliputuksella.

”Ei kiitos, tai lehtitilaus loppuu”

Ei-vastauksen valinneet perustelivat asiaa muun muassa sillä, ettei muillekaan vähemmistöille järjestetä liputusta.

– Kyllä sitten tasavertaisuuteen perustuen pitäisi muidenkin asioiden vuoksi liputtaa. Liputtakoon jokainen itse ja yleisiä liputusohjeita kunnioittaen.

– Olemme samanarvoisia kaikki eikä muillekaan ihmisryhmille järjestetä erikseen liputusta.

Vastaajat pohtivat myös liputuksesta tulevia kustannuksia.

– Ilmaiskoon jokainen aatetta kannattava tukensa liputtamalla itsekseen kotona. Mitä tuollainen ”lysti” tulisi edes kustantamaan, jos kylän jokaiseen lipputankoon hankitaan sateenkaarilippu? Rahaa olisi suotava käyttää tärkeämpiinkin asioihin, totesi eräs vastaajista.

Yhdessä vastauksessa tuotiin esiin, että julkisen toimijan ei pidä lähteä mukaan erilaisiin ideologisiin kampanjoihin, vaikka ne koettaisiinkin hyvinä. Toinen vastaaja puolestaan huomioi, että myötäeläminen Helsingissä järjestettävissä asioissa ei hyödytä ketään.

– Jos halutaan osallistua, niin järjestetään oma, vastaaja totesi.

Moni kommentin jättäneistä myös muistutti, että Minna Canthin päivä 19. maaliskuuta on jo tasa-arvon päivä.

– Tasa-arvoa liputetaan Suomen lipulla 19.3. Se riittää.

– En koe tarpeelliseksi. Asia aiheuttaa mielestäni turhaa vastakkainasettelua ihmisten välillä. Meillä jokainen päivä on pride-päivä, todettiin yhdessä vastauksessa.

Yksi vastaajista totesi puolestaan lopettavansa lehden tilauksen, jos liputus järjestettäisiin.

– Ei kiitos, tai lehtitilaus loppuu, hän kirjoitti.

Äänestystulos poimittiin ja siivottiin perjantaina aamupäivällä 18. syyskuuta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?