Lintutieteellinen yhdistys muistuttaa: Annetaan linnuille pesimärauha

Laulujoutsen

Laulujoutsenet ovat jo aloittaneet pesintänsä Pirkanmaalla. Kuva: Jukka T. Helin

Kaikilla linnuilla, myös rauhoittamattomilla on laissa määritelty pesimärauha, muistuttaa Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys.

Yhdistyksen tiedotteessa puheenjohtaja Jukka T. Helin painottaa, että lintuvesillä tulee olla vastuullinen lintujen pesimärauha-aikaan. Lintujärviin kuuluu reheviä ja matalia pikkujärviä, jokia ja lahtia.

Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti vesistöjä ruopattaessa, vesikasvillisuutta niitettäessä, rantarakentamisessa, rantapuustoa ja -pensaikkoa raivattaessa ja vesillä liikuttaessa.

– Lintuvesillä tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä 15. heinäkuuta saakka. Kurjen, kaulushaikaran ja joutsenen pesimäalueilla häiriötä tulisi välttää 31. elokuuta saakka, Helin listaa.

Lintuluodoilla tulee puolestaan välttää häirintää heinäkuun loppuun saakka. Avoimet ja vähäpuustoiset luodot ovat usein linnustollisesti arvokkaita.

– Lintuluotojen tyypillisiä lajeja ovat muun muassa selkälokki, kalalokki, naurulokki ja kalatiira. Pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousua ja leiriytymistä tulee välttää lintuluodoilla pesimäaikana. Veneiltäessä kannattaa pitää riittävää suojaetäisyyttä sekä välttää ison aallokon syntymistä ja turhaa melua, Helin sanoo.

Kaakkurin ja kuikan pesimärauhan huomioiminen on tärkeää erityisesti rantarakentamisessa ja alueella liikuttaessa esimerkiksi veneilyn, kalastuksen tai retkeilyn yhteydessä nyt elokuun loppuun saakka.

Linnuston kannalta erityisen arvokkaita ovat muun muassa suolampareet ja soiden ja metsien vaihettumisvyöhykkeet. Pesimärauhan huomioiminen on tärkeää esimerkiksi suo-ojituksissa, metsänhakkuissa ja turpeenotossa. Häiritseviä toimenpiteitä tulee välttää elokuun loppuun saakka.

Metsät ovat uhanalaisten lintulajien tärkeä elinympäristö. Metsälintujen pesimärauhan turvaaminen olisi hyvä huomioida muun muassa hakkuissa, metsäautoteitä rakentaessa, metsäojituksissa ja maa-ainesten otossa.

– Petolintujen pesäpaikoilla tulisi välttää toimenpiteitä ja häiriötä lajista riippuen 15.2.-31.8. välisenä aikana, Helin sanoo.

Helin myös muistuttaa, että luonnonsuojelulain 39 pykälästä. Sen mukaan rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen tappaminen tai pyydystäminen sekä pesien, munien ja muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä.

Myös tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muutonaikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla on kiellettyä.

– Sellainen rauhoitetun linnun pesäpuu, joka on asianmukaisesti merkitty, tai suuren petolinnun pesäpuu, jossa oleva pesä on säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu, Helin lisää.

Hän muistuttaa myös koirakurista lintujen pesimäaikaan. Metsästyslain 51 pykälässä nimittäin säädetään, että maaliskuun alusta 19. elokuuta saakka ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.

– Järjestyslaissa on tiukempi säännös. Taajamassa koira on aina pidettävä kytkettynä. Edellä mainituista säännöksistä on vähäisiä poikkeuksia. Koirien kiinnipitovelvollisuus turvaa osaltaan lintujen ja muiden eläinten pesimärauhaa, Helin sanoo.

Lisäksi kissojen omistajien on valvottava kissojen vapaana kulkemista niin, etteivät ne pääse häiritsemään lintuja tai niiden pesintää.

Helin tietää, että valtaosa koirien omistajista on vastuullisia ja ottaa huomioon esimerkiksi lintujen pesintäkauden.

– Mutta on havaittavissa myös valitettavasti niitä, jotka eivät tunne riittävää vastuuta. Esimerkiksi pari päivää sitten Tampereella Iidesjärvellä vapaana ollut koira arvokkaalla lintualueella lähti juoksemaan luhtaa pitkin kohti laulujoutsenen pesää. Koiranomistaja asennoitui lintuharrastajien kehotukseen pitää koira lain mukaisesti kiinni yliolkaisesti, Helin kertoo.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?