Kampukselle kova kiinteistövero, kaupunkikin puoltaa vapautusta yleishyödyllisyyden perusteella

Kampuksen oston jälkeen kulttuuriosuuskunnan jäsenet ovat ahertaneet lukuisissa talkoissa. Verottaja näkee kiinteistön arvoksi yli 4 miljoonaa euroa ja on sen mukaisesti lähettänyt Kampukselle yli 45 000 euron kiinteistöverolapun, johon nyt haetaan muutosta. Kuva Juha Jäntti.

Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi on tekemässä verotuksen oikaisulautakunnalle oikaisuvaatimusta sille määrätystä kiinteistöverosta Oriveden Kampukselle. Kaupunki puoltaa oikaisuvaatimusta.
Verohallinto on määrittänyt kiinteistön verotusarvoksi lähes 4,2 miljoonaa euroa, joten kiinteistöveroa on sen perusteella 1,10 prosentin mukaan määrätty maksettavaksi yli 45000 euroa.

Osuuskunta vaatii ensisijaisesti sen hyväksymistä yleishyödylliseksi yhteisöksi ja siten kiinteistöveroprosentin määräämistä kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti nollaksi. Mikäli verohallinto ei tätä hyväksy, tulee osuuskunnan mukaan kiinteistön verotusarvo määrittää yhdeksi euroksi.

Verotuspäätös on tehty samojen periaatteiden mukaisesti kuin edellisvuonna Ahlmanin koulun säätiölle määrätty vero, josta säätiö jätti viime kesänä muutosvaatimuksen. Aiemmin kyseinen kiinteistö oli yleishyödyllisyyden perusteella vapautettu kiinteistöverosta.
Kaupunki puoltaa lausunnossaan Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden määrittelemistä yleishyödylliseksi, voittoa tavoittelemattomaksi yhteisöksi. Jo osuuskunnan säännöissäkin tämä todetaan. Osuuskunta ei jaa jäsenilleen ylijäämää, vaan mahdollinen ylijäämä on käytettävä osuuskunnan toiminnan ja sen omistaman kiinteistön kehittämiseen.

Yleishyödyllisyyttä perustellaan sillä, että osuuskunta toimii pelkästään yleiseksi hyväksi yhteiskunnallisessa mielessä, toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin eikä se tuota toiminnallaan siihen osallistuville taloudellista etua.

Ellei Kulttuuriosuuskuntaa kuitenkaan kiinteistöverotuksessa katsota yleishyödylliseksi yhteisöksi, tulisi osuuskunnan mukaan verottajan määritellä osuuskunnan omistaman kiinteistön verotusarvo käyvän arvon mukaan.

Kiinteistön käypä
arvo huvennut

Arvioitaessa kiinteistön ominaisuuksiin perustuvaa käypää arvoa omistajan hallussa vedotaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen vuodelta 2018, jonka perusteella nykyinen verotusarvo olisi olennaisesti virheellinen. Verotusarvoa ei voida määrittää kiinteistön arvostamislain mukaisten kaavamaisten laskentaperusteiden mukaisesti.

Päätöksen mukaan pelkästään vuokrauskäytössäkin olevan kiinteistön käypään arvoon vaikuttavat keskeisesti saatavien vuokratulojen ohella siitä aiheutuvat menot.
Lisäksi kiinteistöä jo yli 5 vuoden ajan pyritty tuloksetta julkisesti myymään, samoin kiinteistönvälittäjän kautta. Kiinteistön käypä hinta on osuuskunnan mukaan näin muodostunut sovitun kauppahinnan, yhden euron suuruiseksi.

Kulttuuriosuukunta Pro Orivesi lunasti kiinteistön viime marraskuussa eurolla, tietoisena kuntoarvioihin kirjatusta mittavasta korjausvelasta. Kauppakirjaan myös merkittiin, että korjausvelka yhdessä kiinteistön ylläpitokustannusten kanssa vaikutti kauppahintaan.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?